Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Waterplanten van de Roer \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Buggenum, H.J.M. van \ Gubbels, R.E.M.B. \ 1995
  help
  Herstel van de (stroomdal)flora in de Gelderse Poort \ De levende natuur [Artikel]
  Peters, B.W.E. \ Kurstjens, G.H.S. \ Teunissen, T. \ 2004
  Vijftien jaar geleden werd een start gemaakt met natuurontwikkeling in het Gelders rivierengebied, gelegen tussen Duitse grens en Arnhem en Nijmegen. Inmiddels is in het gebied circa 800 hectare nieuw natuurgebied gerealiseerd. Hier hebben rivierdyna ...
  help
  De Roer als groeiplaats van waterplanten : met bijzondere aandacht voor de Vlottende waterranonkel [Het Roerdal 1] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Buggenum, H.J.M. van \ Hermans, J.T. \ 2013
  Door de Europese Kaderrichtlijn Water (KWR) en de Europese Habitatrichtlijn (Natura 2000) wordt in Nederland voor veel beken en rivieren een goede ecologische toestand nagestreefd. Daarbij is ook aandacht voor de aanwezigheid van waterplanten. In de ...
  help
  Kijkrichtingen als hulpmiddel voor discussie over de toekomst van het natuurbeleid; casus Grevelingen [toekomst voor de natuur, dl. 2] \ De levende natuur [Artikel]
  Dirkx, G.H.P. \ Egmond, P. van \ Oostenbrugge, R. van \ Wortelboer, F.G. \ 2013
  De Natuurverkenning 2010 - 2040 verkent de toekomst van de Nederlandse natuur aan de hand van vier kijkrichtingen. Die aanpak blijkt aan te slaan. In verschillende beleidstrajacten is de aanpak met kijkrichtingen overgenomen. Maar welke meerwaarde bi ...
  help
  De zeggen van het Roerdal [Het Roerdal 2] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Hermans, J.T. \ 2013
  Zeggen (geslacht Carex) zijn overblijvende, grasachtige kruiden met een zodevormende of kruipende wortelstok. In het veld zijn ze als groep goed herkenbaar aan hun meestal driekantige halmen. In tegenstelling tot de andere cypergrassen hebben zeggen ...
  help
  Landgoed Hoosden : flora en vegetatie van een bijzonder elzenbroek [Het Roerdal 2] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Hermans, J.T. \ 2013
  Landgoed Hoosden en naaste omgeving bestaat uit een morfologisch complex gebied waarin restanten van tenminste drie oude Roermeanders goed herkenbaar zijn. In dit gebied ligt het grootste en meest gave elzenbroekbos van Limburg. Behalve door de omvan ...
  help
  Indicatiewaarden afdoende voor bepaling milieutekorten? \ De levende natuur [Artikel]
  Runhaar, J. \ Witte, J.P.M. \ 2010
  Reactie op het artikel "Een verkennende studie naar de bodemkwaliteit van Gelderse habitatgebieden" (Wamelink et al, DLN, 2010).
  help
  Schaalafhankelijkheid van soortenrijkdom en zeldzaamheid \ Gorteria : mededelingenblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland [Artikel]
  Witte, J.P.M. \ 2009
  Verspreidingskaarten van soorten op een rasterbasis kunnen worden gebruikt om te onderzoeken hoe zeldzaamheid en soortenrijkdom afhangen van ruimtelijke schaal. Ruimtelijk opschalen van een soort gebeurt door eenvoudigweg waarnemingen in hokken van h ...
  help
  Kanalen, wit zand en basisch laagveen : de unieke ingrediënten van de Kempen \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Blust, G. De \ Boeye, D. \ 2008
  In de Kempen komen plekken voor met bijzondere ecohydrologische situaties. Het is pas zo'n dertig jaar geleden dat die gebieden 'ontdekt' werden en in de belangstelling kwamen (De Langhe et al., 1979). Naar aanleiding van de LANDSCHAP fietsroute door ...
  help
  Ingezaaide plantensoorten in waterwingebieden : zegen of floravervalsing? \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
  Tweel, M.J. van \ 2007
  Enkele decennia geleden heeft waterwinbedrijf Vitens veel van zijn gebieden natuurlijker ingericht, waarbij verschillende 'wilde' plantensoorten zijn ingezaaid. Dit atikel geeft een overzicht van ingezaaide soorten, en komt met argumenten vóór en teg ...
  help
  Verdroging Kennemerduinen bestreden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Brussel, J. van \ Veel, P. \ 2007
  Op 1 mei 2002 werd de drinkwaterwinning in de Kennemerduinen beëindigd. Nu, ruim vijf jaar later, blijkt dat de verdroging van het 5000 hectare grote nationale park vergaand is bestreden en dat de gevreesde grondwateroverlast aan de duinrand is uitge ...
  help
  De veenmossen van de Brunssummerheide \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Op den Kamp, O.P.J.H. \ 2009
  In de Brunssummerheide zijn op een aantal locaties vegetaties te vinden die een hoogveenkarakter hebben. Dit is te danken aan het opborrelen van voedselarm grondwater in combinatie met het vallen van regenwater (Van Dijk et al., 2009). Daarnaast groe ...
  help
  Effects of rising atmospheric CO2 on evapotranspiration and soil moisture: a practical approach for the Netherlands \ Journal of hydrology [Wetenschappelijk artikel]
  Kruijt, B. \ Witte, J.P.M. \ Jacobs, C.M.J. \ Kroon, T. \ 2008
  The extent to which climate change will affect evapotranspiration and water deficits is still uncertain. Temperature increase was recently shown to lead to enhanced drought in the Netherlands. In contrast, experimental evidence shows that elevated at ...
  help
  The influence of spatiotemporal variability and adaptations to hypoxia on empirical relationships between soil acidity and vegetation \ Ecohydrology [Wetenschappelijk artikel]
  Cirkel, D.G. \ Witte, J.P.M. \ Bodegom, P.M. van \ Nijp, J.J. \ Zee, S.E.A.T.M. van der \ 2012
  Soil acidity is well known to affect the species composition of natural vegetation. The physiological adaptations of plants to soil acidity and related toxicity effects and nutrient deficiencies are, however, complex, manifold and hard to measure. Th ...
  help
  The descriptive capacity of ecological plant species groups \ Plant ecology : an international journal [Artikel]
  Witte, J.P.M. \ 2002
  In this article we question whether ecological species groups are appropriate for describing the plant cover of the Netherlands with the aid of a national database containing distribution data of indigenous plant species on a kilometre square basis. ...
  help
  Low investment in sexual reproduction threatens plants adapted to phosphorus limitation \ Nature : international journal of science [Artikel]
  Fujita, Y. \ Olde Venterink, H. \ Bodegom, P.M. van \ Douma, J.C. \ Heil, G.W. \ Hölzel, N. \ Jabłońska, E. \ Kotowski, W. \ Okruszko, T. \ Pawlikowski, W. \ Ruiter, P.C. de \ Wassen, M.J. \ 2013
  Plant species diversity in Eurasian wetlands and grasslands depends not only on productivity but also on the relative availability of nutrients, particularly of nitrogen and phosphorus. Here we show that the impacts of nitrogen:phosphorus stoichiomet ...
  help
  Restoration of brook valley meadows in the Netherlands \ Hydrobiologia [Artikel]
  Grootjans, A.P. \ Bakker, J.P. \ Jansen, A.J.M. \ Kemmers, R.H. \ 2002
  help
  A probabilistic eco-hydrological model to predict the effects of climate change on natural vegetation at a regional scale \ Landscape ecology [Artikel]
  Witte, J.P.M. \ Bartholomeus, R.P. \ Bodegom, P.M. van \ Cirkel, D.G. \ Ek, R. van \ Fujita, Y. \ Janssen, G.M.C.M. \ Spek, T.J. \ Runhaar, H. \ 2015
  Climate change may hamper the preservation of nature targets, but may create new potential hotspots of biodiversity as well. To timely design adequate measures, information is needed about the feasibility of nature targets under a future climate. Hab ...
  help
  Het meetnet zoete rijkswateren in 2003 \ Gorteria : mededelingenblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland [Artikel]
  Beringen, R. \ Odé, B. \ 2004
  In 2003 zijn de inventarisaties voor de tweede meetronde langs de Rijntakken afgerond. De Rijntakken vormen het meest gevarieerde watersysteem binnen het meetnet. De waarnemingen bevestigen dat in een overzicht van de floristische kwaliteit. In dit a ...
  help
  Voorkomen en standplaats van Beenbreek in de Meinweg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Hermans, J.T. \ 2007
  Beenbreek is een karakteristieke plant van heidevennen met beginnende hoogveengroei. Voor 1950 waren een dertigtal groeiplaatsen bekend, voornamelijk in Noord- en Midden-Limburg. Door uitdroging of eutrofiëring behoort ze tot de grote zeldzaamheden. ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.