Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Schietmotten in de Meinweg [thema entomologisch onderzoek in Nationaal Park De Meinweg] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Tempelman, D. \ Sanabria, M.J. \ Kruijt, D. \ 2013
  Op verschillende locaties en met verschillende methoden is in 2012 in het Nationaal Park onderzoek gedaan naar schietmotten. In totaal werden 26 soorten aangetroffen. Sommige zijn zeer zeldzaam in Nederland. In maart werd een mannetje van Parachiona ...
  help
  De Maanwaterjuffer op de Meinweg [thema entomologisch onderzoek in Nationaal Park De Meinweg] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Geraeds, R.P.G. \ Schaik, V.A. van \ 2013
  De Maanwaterjuffer (Coenagrion Iunulatum) behoort tot de zeldzaamste waterjuffers in Limburg. Of de soort daadwerkelijk op veel plaatsen is verdwenen, is onduidelijk. Bij de auteurs bestond de indruk dat de Maanwaterjuffer in de Meinweg ook steeds mi ...
  help
  De gevlekte glanslibel langs de Venbeek : de situatie in 2005 en 2006 in een overzicht van de begeleidende libellenfauna \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Schaik, V. van \ Geraeds, R.P.G. \ 2007
  Langs de Venbeek in het Meinweggebied werd een gevlekte glanslibel waargenomen. Vanwege de zeldzaamheid van de soort is de beek uitgebreider geïnventariseerd en twee jaar gevolgd. In dit artikel worden de resultaten besproken van waarnemingen van dez ...
  help
  Eendagsvliegen en steenvliegen op de Meinweg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Korsten, M. \ Maanen, B. van \ Tolkamp, H. \ 2007
  Uitgebreid artikel voor de habitatseisen van soorten, gerelateerd aan het voorkomen in het Meinweggebied. De beken en bronnen in het gebied staan daarbij centraal, omdat zij het belangrijkste leefmilieu vormen van de behandelde groepen. Veranderingen ...
  help
  Eerste larvenvondst van de kokerjuffer Molanna albicans \ Nederlandse faunistische mededelingen / Nationaal Natuurhistorisch Museum [Artikel]
  Boonstra, H. \ Wiggers, R. \ 2014
  Ondanks de fors toegenomen aandacht voor watermacrofauna sinds begin jaren 1980 is de schietmot Molanna albicans maar sporadisch aangetroffen. In dit artikel wordt de eerste larvenvondst van M. albicans buiten Drenthe beschreven. Samen met de vindpla ...
  help
  Driejarig onderzoek naar de uitsluipperiode van de Beekrombout langs de Roer \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Schaik, V.A. van \ Geraeds, R.P.G. \ 2009
  Langs de Roer komt een zeer grote populatie van de Beekrombout voor. Om inzicht te verkrijgen in de duur van de uitsluipperiode, de geslachtsverhoudingen gedurende deze periode en de ontwikkeling van de populatiegrootte, is het uitsluipen van deze li ...
  help
  Libellen van de Beegderheide : inventarisatieresultaten van imago's en larven in 2001 en 2002 \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Hermans, J.T. \ Maanen, B. van \ 2003
  help
  De libellen van het Roerdal. Dl. 1. Juffers (Zyoptera) \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Geraeds, R.P.G. \ Schaik, V.A. van \ 2006
  Verslag van een inventarisatie van libellen over de jaren 2000 t/m 2005. Het betreft een gebied van 80 stilstaande wateren in het Roerdal, de Roer en de mondingen van de zijbeken
  help
  De elzenvlieg, een mooie 'Gothic fly' : aan de waterkant \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Zonderwijk, M. \ 2009
  De elzenvlieg is zwart en staat te boek als een slome vlieger. De volwassen dieren leven slechts enkele dagen en belanden doorgaans in de bek van een vis. In het voorjaar zijn ze langs vrijwel alle begroeide oevers van sloten en beken waar te nemen. ...
  help
  Libellen profiteren van schoner water \ CBS webmagazine [Artikel]
  Duuren, L. van \ Groenendijk, D. \ 2009
  Het gaat de laatste jaren goed met de libellen in ons land. De meeste soorten nemen toe of blijven stabiel. Vooral de soorten van beken en vennen doen het goed. Er zijn echter ook soorten die afnemen, aldus blijkt uit een inventarisatie van CBS en de ...
  help
  Zeeuwse sloten \ Zeeland [Artikel]
  Musters, C.J.M. \ 2008
  Afgelopen voorjaar is in de serie Fauna Zeelandica een schitterend boek uitgekomen: Libellen in Zeeland (Geene et al., 2007). Daarin wordt geconcludeerd dat het aantal libellensoorten dat in Zeeland wordt waargenomen de laatste jaren is toegenomen en ...
  help
  Some rare and new caddis flies recorded for the Netherlands (trichoptera) \ Nederlandse faunistische mededelingen / Nationaal Natuurhistorisch Museum [Artikel]
  Wiggers, R. \ Hoek, T.H. van den \ Maanen, B. van \ Higler, L.W.G. \ Kleef, H. van \ 2006
  Nieuwe en zeldzame waarnemingen van kokerjuffers in Nederland
  help
  Recovery and further protection of rheophilic Odonata in the Netherlands and North Rhine-Westphalia \ Brachytron : tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie [Artikel]
  Ketelaar, R. \ 2010
  The water quality of most running waters, such as springs, brooks and rivers, reached an all time low in the period 1960-1980. Many of the dragonflies and damselflies and many species either disappeared (Gomphus flavius, Ophiogomphus cecilia), or alm ...
  help
  Eendagsvliegen gevoelig voor imidacloprid \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
  Kleis, R. \ 2013
  Het gebruik van het insecticide imidacloprid ligt onder vuur.
  help
  De Gaffellibel langs de Vlootbeek: de ontdekking van de derde Nederlandse vindplaats in een genormaliseerde beek \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Geraeds, R.P.G. \ 2009
  Door de vondst van larvenhuidjes in 2008 behoort de Vlootbeek, na de Roer en de Swalm, tot de derde locatie in Nederland waar de beschermde Gaffellibel na de eeuwwisseling is aangetoond. Deze situatie geeft aan dat de soort niet uitsluitend is aangew ...
  help
  Voorkomen van libellenlarven in de Nederlandse Delta in relatie tot saliniteit \ Brachytron : tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie [Artikel]
  Witte, R.H. \ Groenendijk, D. \ 1999
  ln zoetwater leven andere soorten dan in in zoutwater. In de Delta zijn tot op heden 32 odonata soorten waargenomen. Het bestaan van voortplanting van libellen in brak water is bij veel libellenwaarnemers niet of nauwelijks bekend. In deze bijdrage w ...
  help
  Libellen kijken in Nederland: de Vechtplassen \ Brachytron : tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie [Artikel]
  Wasscher, M. \ Groot, T. de \ 2002
  help
  Een grote populatie van de Beekoeverlibel (Orthetrum coerulescens) in het noordoosten van de Achterhoek \ Brachytron : tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie [Artikel]
  Eijck, J.L. van \ 2007
  Op 12 juli 2005 werd een populatie van de Beekoeverlibel Orthetrum coerulescens ontdekt bij de Veenslatsgoot, ten zuidoosten van Eibergen in de gemeente Berkelland. Deze locatie ligt op ongeveer 25 km van de dichtsbijzijnde populaties nabij Holten en ...
  help
  Verspreiding van de libellen van de Habitatrichtlijn in Nederland \ Brachytron : tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie [Artikel]
  Bouwman, J.H. \ Kalkman, V.J. \ 2006
  In de afgelopen jaren is de vraag van overheden, natuurorganisaties en het bedrijfsleven naar verspreidingsgegevens van dier- en plantensoorten sterk toegenomen. Een belangrijke reden hiervoor is de strenge controle op de naleving van de Habitatricht ...
  help
  De libellen van de Asseltse Plassen: meer natuurlijke inrichting Maasplassen werpt vruchten af \ Brachytron : tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie [Artikel]
  Calle, P. \ Kurstjens, G. \ Peters, B. \ 2007
  De Asseltse Plassen zijn enkele van de circa 40 plassen die zijn ontstaan door diepe gindwinning in het Midden-Limburgse Maasdal bij Roermond. In 2006 zijn in totaal 26 libellensoorten mei zekerheid in de Asseltse Plassen waargenomen. Het gebied is i ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.