Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  Records 1 - 20 / 30

  • help
  • uw selectie
  • export

   Bewaar titels

  • attendering
   Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: onderwerp/code==603-D
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  Sorteer op
  help
  "Daar is niets vriendelijks aan" : muskusrattenvangst \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Moerman, A. \ 2015
  Als de muskusratten dan toch dood moeten, dan liever met een klem dan in een kooi menen dierenwelzijnsorganisaties. Want in één klap dood is diervriendelijker dan de verdrinkingsdood in een vangkooi. Maar is dat zo? Forensisch onderzoek werpt nieuw l ...
  help
  Genezen én voorkomen [Boek]
  Commissie Diergezondheid en Riooloverstorten \ 2003
  "Waterschappen, gemeenten en veehouders kunnen toekomstige conflicten rondom risicovolle overstorten voorkomen. Zo luidt de conclusie van de Commissie, ingesteld door ministeries Verkeer en Waterstaat en LNV
  help
  Ook een exoot wil niet dood \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Herpen, M. van \ 2012
  Onlangs vond een symposium plaats over preventieve maatregelen tegen graafschade in waterkeringen door muskusratten en andere gravers. Een nieuwe fase in de benadering door de waterschappen breekt aan.
  help
  Verantwoord boeren versus verantwoord lozen [Boek]
  Asseldonk, M.A.P.M. van \ 2001
  help
  Verantwoorde en communiceerbare argumenten bij biologische producten: milieueffecten [Boek]
  Sukkel, W. \ Spruijt, J. \ Peppelman, G. \ Vermeij, I. \ 2007
  Het project ‘Verantwoorde en communiceerbare argumenten bij biologische producten’ bestaat uit vijf deelprojecten/aandachtsgebieden: veiligheid, gezondheid en smaak; dierenwelzijn; milieu; biodiversiteit, natuur en landschap; klimaat, broeikasgassen ...
  help
  Faunabeheerplan Bever 2017-2020 [Boek]
  Faunabeheereenheid Limburg \ 2017
  De bever is weer terug in de waterrijke gebieden van Limburg. Er is sprake van een gezonde en groeiende populatie. In de natuur is de bever van grote ecologische waarde, maar het dier kan ook zorgen voor schade en overlast. Om de bevers een geschikte ...
  help
  De mens centraal? : ethische dilemma’s bij gezondheidsbeleid met goede zorg voor dier en natuur [Boek]
  Raad voor de Volksgezondheid & Zorg \ 2012
  Hoeveel geiten mag je ruimen om één mensenleven te redden? Moet je mensen wel adviseren om met het oog op hun gezondheid tweemaal in de week vis te eten als dat leidt tot overbevissing? En wat te denken van de negatieve effecten van humane geneesmidd ...
  help
  Natura 2000 : ontwerpbeheerplan Kampina & Oisterwijkse Vennen : juni 2015 [Boek]
  2015
  In het beheerplan worden de instandhoudingsdoelstellingen voor Kampina & Oisterwijkse Vennen uitgewerkt in omvang, ruimte en tijd. Het plan heeft drie delen: Deel A (hoofdstukken 2, 3, 4) bevat de uitgangspunten van het plan in de vorm van een gebied ...
  help
  Kampina & Oisterwijkse Vennen : ontwerpbeheerplan : april 2015 [Boek]
  2015
  Ontwerpbeheerplan Kampina & Oisterwijkse Vennen. Brabant heeft 21 unieke natuurgebieden waar erg zeldzame planten en dieren voorkomen. De gebieden behoren tot de Europese top en zijn daarom aangewezen als Natura 2000-gebied. Dit beheerplan gaat over ...
  help
  Balans van de Leefomgeving 2018 : Nederland duurzaam vernieuwen [Boek]
  Egmond, Petra van \ Elzenga, Hans \ Buitelaar, Edwin \ Eerdt, Martha van \ Eskinasi, Martijn \ Franken, Ron \ Gaalen, Frank van \ Hanemaaijer, Aldert \ Hilbers, Hans \ Hollander, Guus, de \ Nijland, Hans \ Ritsema van Eck, Jan \ Ros, Jan \ Schilder, Frans \ Spoon, Martijn \ Uitbeijerse, Gabrielle \ Wouden, Ries van der \ Vonk, Marijke \ Vugteveen, Pim \ Goossen, Martijn \ Blom, Wim \ Bredenoord, Hendrien \ Brink, Thelma van den \ Evers, David \ Doren, Didi van \ Grinsven, Hans van \ Hinsberg, Arjen van \ Muilwijk, Hanneke \ Oorschot, Mark van \ Peeters, Jeroen \ Puijenbroek, Peter van \ Raspe, Otto \ Rijn, Frank van \ Schijndel, Marian van \ Sluis, Sietske van der \ Sorel, Niels \ Timmerhuis, Jacqueline \ Verwest, Femke \ Westhoek, Henk \ Sanders, Marlies \ Dirkx, Joep \ 2018
  In de Balans van de Leefomgeving 2016 zijn op basis van een analyse van 20 jaar leefomgevingsbeleid vier thema’s geïdentificeerd die de komende jaren hoge prioriteit hebben: Sterke (stedelijke) regio’s en leefomgevingsbeleid; Voedsel, landbouw en nat ...
  help
  Gloort er hoop voor muskusratten? \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
  Dekker, N. \ 2014
  ‘Fryslân koploper muskusratbestrijding’ kopte NieuweOogst.nu op 28 januari 2014. Het artikel legt een verband tussen een terugloop in het aantal gedode dieren en de effectiviteit van de bestrijding. Dit verband is nooit wetenschappelijk aangetoond. H ...
  help
  Waterrecht en -organisatie [Boek]
  Mostert, E. \ 2016
  Dit boek beoogt een inleiding in het waterrecht te zijn voor niet-juristen. Drie vragen staan in dit boek centraal: a. Hoe zit het huidige waterrecht in elkaar? b. Hoe komt het waterrecht tot stand? c. Wat is het belang van het waterrecht voor de pra ...
  help
  Fish Markt 2016 : Europese aandacht voor stroomafwaartse vismigratie \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Gras, E. le \ 2016
  Het leven van migrerende vissen is in de afgelopen jaren een stukje gemakkelijker geworden. Obstakels zoals dammen en stuwen die hun weg stroomopwaarts belemmerden zijn passeerbaar gemaakt en soms zelfs helemaal opgeruimd. De weg de andere kant op, r ...
  help
  Jaarrapportage muskus- en beverrattenbestrijding waterschap Scheldestromen 2015 [Jaarverslag]
  2015
  Deze rapportage omvat een evaluatie van de muskus- en beverratbestrijding in het jaar 2015. Hierbij zal worden ingegaan op de behaalde resultaten in 2015, waarbij tevens een beknopte analyse wordt gegeven van de vangstontwikkeling t.o.v. ingezette ve ...
  help
  De strijd tegen de riooloverstort : Commissie Diergezondheid en Riooloverstorten slaagde niet in bemiddelingspoging [thema riolering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Truijens-Hagesteijn, M. \ 2004
  Rioolwater en rioolslib verontreinigen sinds de aanleg van de riolering menige watergang in agrarisch gebied. Hoge concentraties zwavelwaterstof, nitraten, sulfaten, ziekteverwekkers, zware metalen, organische microverontreinigingen en tal van andere ...
  help
  Het onzekere lot van de muskusrat : waterschappen testen alternatieve bestrijding \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Hooimeijer, M. \ Smit, R. \ 2015
  Muskusrattenbestrijding: kan het ook diervriendelijker, met minder slachtoffers? De waterschappen zoeken naar antwoorden in een grootschalige veldproef. Kan de muskusrat de vlag uithangen?
  help
  Netwerken voor aalherstel \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Prins, T. \ Emmerik, W. van \ 2016
  Dat het niet goed gaat met de Europese aal is bekend. Overheden en ngo’s werken in commissies en werkgroepen hard aan het herstel van deze unieke vissoort. Waar we nu staan, wat er gebeurt en vooral wat er nog moet gebeuren stond centraal in een them ...
  help
  Tien jaar vismigratie gemaal Meerweg \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Gras, E. le \ 2016
  Tien jaar geleden, in 2006, werd bij Haren gemaal Meerweg in gebruik genomen. Meerweg was het eerste visvriendelijke gemaal van Nederland, een gemaal waar vissen konden passeren zonder dat ze werden onthoofd, platgedrukt of afgeschraapt. Het moest ee ...
  help
  Vissen zijn geen mensen : pijn en stress bij vissen, een gevoelig onderwerp \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]Literatuurlijst artikel 'Vissen zijn geen mensen' Visionair 3(2008)9
  Schreckenbach, K. \ 2008
  Voelen vissen pijn? Sportvissers zijn meestal van mening dat dit niet het geval is terwijl dierenbeschermers er van overtuigd zijn dat vissen net als mensen pijn kunnen lijden. Ook in de wetenschap is pijn bij vissen onderwerp van discussie. Visserij ...
  help
  Visteelt en dierenwelzijn : internationaal onderzoek naar visvriendelijke aquacultuur \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Vis, H. van de \ Schram, E. \ 2010
  De vraag naar consumptievis blijft stijgen. Viskwekers in Europa proberen aan deze vraag te voldoen, maar de Europese aquacultuur staat onder druk. Enerzijds vanwege de sterk groeiende aquacultuur in Zuid-oost Azië, anderzijds door prijsbewuste consu ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  << vorige | volgende >>

  Toon 20 50 100 records per pagina

   

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

  U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.