Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Records 1 - 20 / 156

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: q=*
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Adviescommissie water : 2004-2018 : breed kijken, smal adviseren [Boek]
Goossen, W.J. \ Essen, K. van \ Hoogeveen, A. \ Bos, M. \ 2017
Dit boek geeft een kort overzicht van de geschiedenis van de commissie en de adviezen die zij heeft uitgebracht, gelardeerd met foto’s van bijeenkomsten en werkbezoeken en reacties van (oud-)leden. Veertien jaar lang adviseerde de Adviescommissie Wat ...
help
Advies integrale toetsing omgevingskwaliteit [Boek]
2017
Het College van Rijksadviseurs (CRa) en de Adviescommissie Water (AcW) hebben ieder eind 2015 op verzoek van de Minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) een advies uitgebracht over de invulling van de Nationale Omgevingsvisie, één van de instrume ...
help
Advies over afweging rivierverruiming en dijkversterking rivierengebied [Boek]
Bake, D.P. de \ Goossen, W.J. \ 2017
Expertisenetwerk Waterveiligheid (ENW) en de Adviescommissie Water (AcW) hebben gezamenlijk een advies uitgebracht aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen over rivierverruiming en dijkversterking in het rivierengebied. ...
help
Advies grondwater [Boek]
2017
De Adviescommissie Water heeft op 19 december 2017 een advies uitgebracht aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over grondwater. In dit advies worden de opgaven voor grondwater nader beschouwd. Het advies brengt met name in beeld welke vra ...
help
Advies watergezant [Boek]
2017
De Adviescommissie Water heeft op 6 juni 2017 een advies uitgebracht aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over de Watergezant.
help
Advies waterkwaliteit [Boek]
2016
In juni 2015 heeft de Adviescommissie Water (AcW) een eerste advies uitgebracht over waterkwaliteit. In dit vervolgadvies zal de commissie dat op onderdelen nader uitwerken. De AcW stelt zich daartoe de vraag wat er nodig is om het waterkwaliteitsdos ...
help
Advies bestuursakkoord water [Boek]
2016
De Adviescommissie Water heeft op 14 juli 2016 een advies uitgebracht aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over het actualiseren van het Bestuursakkoord Water (BaW).
help
Advies over water en de nationale omgevingsvisie [Boek]
2015
Eind 2018 zal het kabinet naar verwachting de eerste Nationale Omgevingsvisie (NOVI) vaststellen. De voorbereiding wordt gecoördineerd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De Omgevingsvisie is één van de instrumenten uit de Omgevingswet. ...
help
Innovatie in de waterketen \ Water governance [Artikel]
Stolwijk, S. \ Hoogeveen, A. \ 2015
De Adviescommissie Water vindt het noodzakelijk om de waterketen in de toekomst duurzamer te maken en tegelijkertijd betaalbaar te houden. Daarvoor zijn innovaties en betere samenwerking in de keten nodig. Recent heeft de Adviescommissie Water (AcW) ...
help
Advies waterkwaliteit [Brief]
Vlist, H. van der \ 2015
De Adviescommissie Water heeft op 15 juni 2015 een advies uitgebracht aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over waterkwaliteit.
help
Advies waterschapsbestuur [Boek]
2015
De Adviescommissie Water heeft op 3 juli 2015 een advies uitgebracht aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over het waterschapsbestuur.
help
Advies innovatie in de waterketen [Brief]
Adviescommissie Water \ 2015
Voor het advies heeft de Adviescommissie Water de ontwikkelingen op het gebied van de waterketen en innovaties daarin in beeld gebracht. Zij heeft daarbij de hele waterketen beschouwd: drinkwaterbereiding, afvalwaterinzameling en waterzuivering
help
Advies governance Deltaprogramma [Boek]
2014
De verwachte klimaatveranderingen zullen grote opgaven met zich meebrengen voor de waterveiligheid en de zoetwatervoorziening. Het rapport van de Tweede Deltacommissie geeft aan dat deze opgaven niet acuut zijn, maar wel urgent. Om die reden is een n ...
help
Advies meerlaagsveiligheid [Brief]
Adviescommissie Water \ 2014
Bij de totstandkoming van dit advies heeft de AcW gesprekken gevoerd met betrokken bestuurders van waterschappen, provincies, gemeenten en veiligheidsregio’s, ambtelijk betrokkenen en met vertegenwoordigers van kennisinstellingen. Dit advies richt zi ...
help
Advies zoetwatervoorziening [Boek]
2013
De beschikbaarheid van voldoende zoet water van de juiste kwaliteit is voor Nederland van groot belang. De welvaart van ons land is voor een belangrijk deel te danken aan de ligging van Nederland in een delta die internationale handel, vruchtbare gro ...
help
Hoe erg missen we de waterprins? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kesteren, D. van \ 2013
Bij de troonsbestijging op 30 april 2013 legt kroonprins Willem-Alexander zijn officiële functies op het gebied van het water neer. Een verlies voor de watersector, valt alom te beluisteren. Maar wat heeft de prins de afgelopen vijftien jaar precies ...
help
Waterschapsdag : prinselijke aanbevelingen en een Blue Deal \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Jong, J. de \ 2012
De Waterschapsdag op 19 maart 2012 in Den Haag werd druk bezocht en had dit jaar een vorstelijk tintje. Prins Willem Alexander stak in zijn rol als voorzitter van de Adviescommissie Water de ruim driehonderd aanwezige waterschappers een hart onder de ...
help
Bestuurlijke balans in het waterbeheer : evenwicht door tegenwicht [Boek]
2012
Met de ondertekening van het Bestuursakkoord Water in april 2011 hebben de partners in het waterbeheer de verantwoordelijkheden tussen de bestuurslagen scherper gescheiden. Door de Omgevingswet die nu in voorbereiding is, zal de positie van het water ...
help
Advies waterveiligheid [Boek]
Adviescommissie Water \ 2012
Het huidige waterveiligheidsbeleid is gebaseerd op inzichten uit de jaren vijftig van de vorige eeuw. Sinds die tijd is het aantal mensen en het geïnvesteerde vermogen achter de dijken fors gegroeid. Ook is de kennis over waterkeringen verbeterd. De ...
help
Bruggen bouwen : Nederlands waterbeheer in Europees en grensoverschrijdend perspectief [Boek]
Adviescommissie Water (AcW) \ Commissie van advies inzake de waterstaatswetgeving (CAW) \ 2007
De Europese Commissie stelt steeds meer waterrichtlijnen in die het beheer van het hele stroomgebied van een rivier omvatten. De richtlijnen vragen om versterking van grensoverschrijdende samenwerking. Dat geldt zeker voor Nederland dat in vier stroo ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.