Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Records 1 - 20 / 305

  • help
  • uw selectie
  • export
    U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: q=anammox OR Cenirelta
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Afvalwater: hoe maken we de cirkel weer rond? [Boek]
Loosdrecht, Mark van \ Stams, A.J.M. \ Hoekstra, W.P.M. \ Graaf, Astrid van de \ 2018
In dit cahier beschrijven microbiologen, ecologen, biotechnologen, milieutechnologen, procestechnologen en filosofen vanuit hun vakgebied de laatste stand van zaken rond het zuiveren van afvalwater, en wat dit betekent voor onze gezondheid en economi ...
help
Monitoring energie en grondstoffenfabriek Omzet.Amersfoort [Boek]
Clevering-Loeffen, Patricia \ Meulenkamp, Ruben \ Wieringa, Jan Eise \ 2018
Dit rapport bevat de resultaten van het monitoren van de aanpak en de prestaties van rwzi Amersfoort na de ombouw tot een energie- en grondstoffenfabriek: Omzet.Amersfoort. De prestaties op energie- en grondstoffengebied zijn afgezet tegen een nulmet ...
help
Eerste hulp bij verwijderingsproblemen : nieuw handboek stikstof- en fosfaat verwijdering \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2018
Het nieuwe Handboek stikstof- en fosfaatverwijdering geeft een integraal overzicht van de meest actuele kennis en inzichten op het gebied van nutriëntverwijdering uit huishoudelijk afvalwater. Maar het biedt zuiveraars ook eerste hulp bij acute verwi ...
help
Verkenning van het winnen van humus- en fulvinezuren op RWZI's [Boek]
Blom, Johan \ Bulk, Joost van den \ Brouwer, Harry \ Duine, Arnaud \ 2017
Deze studie betreft een verkenning naar de winning van humuszuren uit afvalwater met aandacht voor de kwaliteit van de humuszuren, de technologie om humuszuren te produceren en de verschillende stromen voor terugwinning. Aan de hand van analyses is d ...
help
Effect of sulphide on enhanced biological phosphorus removal [Boek]
Rubio Rincón, Francisco Javier \ 2017
"The enhanced biological removal of phosphorus (EBPR) is a popular process due to high removal efficiency, low operational costs, and the possibility of phosphorus recovery. Nevertheless, the stability of the EBPR depends on different factors such as ...
help
Mainstream Anammox potential & feasibility of autotrophic nitrogen removal [Proefschrift]
Hoekstra, Maaike \ 2017
Het zuiveren van afvalwater kost veel energie en oppervlakte. Het afvalwater bevat energie, gebonden in biologische verbindingen (BZV) en herbruikbare grondstoffen, deze worden op dit moment nauwelijks gebruikt. Een ideale zuivering, zuivert het afva ...
help
Cenirelta: demonstratieproject Anammox in de hoofdstroom op RWZI dokhaven [Boek]
Hendrickx, Tim \ Vogelaar, Jaap \ Geilvoet, Stefan \ Duin, Olaf \ Erp Taalman Kip, Charlotte van \ Hoekstra, Maaike \ 2017
De doelstelling van het CENIRELTA project was aan te tonen dat Anammox in de hoofdstroom van een rwzi een effectieve, robuuste, kosten-efficiënte en duurzame technologie biedt voor de verwijdering van stikstof uit huishoudelijk afvalwater. De effecti ...
help
PHARIO: stepping stone to a sustainable value chain for PHA bioplastic using municipal activated sludge [Boek]
Bengtsson, Simon \ Werker, Alan \ Visser, Cindy \ Korving, Leon \ 2017
De Nederlandse waterschappen werken hard aan het terugwinnen van grondstoffen uit rioolwaterzuiveringen. Dat gebeurt in het kader van een Green Deal Grondstoffen die de waterschappen en het Rijk in november 2014 sloten. De ambities op dit gebied zijn ...
help
Grondwaterkwaliteit Nederland 2015-2016 : chemie grondwatermeetnetten en nulmeting nieuwe stoffen [Boek]
Sjerps, Rosa \ Maessen, Mario \ Raterman, Bernard \ Laak, Thomas ter \ Stuyfzand, Pieter \ Baken, Kirstern \ 2017
In opdracht van het Platform Meetnetbeheerders Grondwaterkwaliteit van de gezamenlijke provincies legt dit rapport de resultaten van de KRW-tussenmeetronde 2015-2016 vast en presenteert een landelijk beeld. Om dit beeld te completeren zijn ook aanvul ...
help
Handboek stikstof- en fosforverwijdering uit communaal afvalwater op RWZI’s [Boek]
Buunen, Annette \ Clevering-Loeffen, Patricia \ Leusden, Martijn van \ Opijnen, Jimmy van \ Wiegant, Wim \ 2017
Dit handboek richt zich op nutriëntenverwijdering op actiefslibinstallaties, waarbij de Nederlandse praktijk van communale afvalwaterzuivering het kader is. Dit geactualiseerde handboek is een naslagwerk voor zowel ontwerp als operationele aspecten v ...
help
Handboek stikstof- en fosforverwijdering uit communaal afvalwater op RWZI’s - cases [Boek]
Buunen, Annette \ Clevering-Loeffen, Patricia \ Leusden, Martijn van \ Opijnen, Jimmy van \ Wiegant, Wim \ 2017
Het 'Handboek stikstof- en fosfaatverwijdering uit communaal afvalwater op rwzi’s' geeft een overzicht van meest actuele kennis en inzichten op het gebied van stikstof- en fosfaatverwijdering uit communaal afvalwater. Voor het handboek werden vier sp ...
help
Hoogbelaste voorzuivering afvalwater – inventarisatie en bouwstenen voor het A-trap-procesontwerp \ H2O online [Artikel]
Roest, K. \ Brand, T. vqn den \ Zandvoort, M. \ Graaff, M. de \ Loosdrecht, M. van \ 2017
Het doel van het DynaFil-project ‘Efficiënte vergisting met dynamische filtratie’ is het substantieel verhogen van de hoeveelheid organische stof die naar de vergisting wordt gestuurd, zodat de biogasproductie en daarmee de energie-efficiëntie van ee ...
help
Pilotonderzoek: dynamische filtratie op actiefslib \ H2O online [Artikel]
Roest, K. \ Daamen, B. \ Loosdrecht, M. van \ 2017
Binnen het DynaFil-projectonderdeel ‘Dynamische filtratie op actiefslib’ is onderzoek gedaan naar een dynamisch membraan. Dat bestaat uit een robuust en goedkoop dragermateriaal, waarop een natuurlijke filterkoek ontstaat die verantwoordelijk is voor ...
help
Discovery and metagenomic analysis of an anammox bacterial enrichment related to Candidatus “Brocadia caroliniensis” in a fullscale glycerol-fed nitritation-denitritation separate centrate treatment process \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Park, H. \ Brotto, A.C. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ Chandran, K. \ 2017
A distinctive red biofilm was observed in a glycerol-fed digester liquid effluent treatment process coupling partial nitrification (nitritation) and partial denitrification (denitritation) processes. Based on initial phylogenetic screening using 16S ...
help
Sludge reduction via biodegradation of the endogenous residue (XE): experimental verification and modeling \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Fall, C. \ Millan-Lagunas, E.L. \ Lopez-Vazquez, C. \ Hooijmans, C.M. \ Comeau, Y. \ 2017
The feasibility of sludge reduction via the XE biodegradation process was explored both experimentally and through modeling, where the main focus was on determining the value of the bE parameter (first order degradation of XE) from a continuous proce ...
help
Samen komen we steeds verder : kadernota 2018-2027 [Boek]
Hond, Y. de \ Berg, V. van den \ 2017
De Kadernota is een document waarin het bestuur van het waterschap de koers en de kaders vastlegt. Tegelijkertijd heeft de Kadernota ook een externe functie: het laat zien wat de opgaven en uitdagingen voor de komende jaren zijn en hoe het waterschap ...
help
From biofilm ecology to reactors: a focused review \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Boltz, J.P. \ Smets, B.F. \ Rittmann, B.E. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ Morgenroth, E. \ Daigger, G.T. \ 2017
Biofilms are complex biostructures that appear on all surfaces that are regularly in contact with water. They are structurally complex, dynamic systems with attributes of primordial multicellular organisms and multifaceted ecosystems. The presence of ...
help
CENIRELTA Kosteneffectieve stikstofverwijdering uit huishoudelijk afvalwater: “Hoofdstroom Anammox” [Boek]
[2017]
Op 31 december 2016 is het LIFE+ project ‘CENIRELTA’ officieel beëindigd. Gedurende vijf jaar is op rwzi Dokhaven in Rotterdam aan dit project gewerkt. Het doel was aan te tonen dat CENIRELTA een effectieve en robuuste technologie is voor stikstofver ...
help
Identifying N2O formation and emissions from a full-scale partial nitritation reactor \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Mampaey, K.E. \ Kreuk, M.K. de \ Dongen, U.G.J.M. van \ Loosdrecht, M.C.M. van \ Volcke, E.I.P. \ 2016
In this study, N2O formation and emissions from a full-scale partial nitritation (SHARON) reactor were identified through a three-weeks monitoring campaign during which the off-gas was analysed for N2O, O2, CO2 and NO. The overall N2O emission was 3. ...
help
'Te weinig ondernemers in watersector' : Erwin Dirkse [ENVAQUA] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Smit, R. \ 2016
De bedrijven in de watertechnologie groeien te langzaam. Er is te weinig ondernemerschap. Erwin Dirkse, zelf ondernemer met DMT Environmental Technology en voorzitter van branchevereniging ENVAQUA, heeft een harde boodschap. De Nederlandse watersecto ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.