Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Geselecteerd op:

Records 1 - 19 / 19

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: q=beekdal*
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Meetrapport Loobeek / Afleidingskanaal 2007, nulmeting strategische projectmonitoring plus operationele monitoring KRW [Boek]
Basten, T. \ Binnendijk, E. \ Mil, J.A.J. van \ 2016
In dit rapport presenteert het Waterschap Peel en Maasvallei resultaten van biologische en waterkwaliteits monitoring voor de Loobeek en het Afleidingskanaal, in het meetjaar 2007. De Loobeek en het Afleidingskanaal worden gemeten vanuit monitoringsb ...
help
Meetrapport Aalsbeek en Schelkensbeek 2009, t.b.v. KRW-monitoring [Boek]
Basten, T. \ Binnendijk, E. \ Mil, J.A.J. van \ 2016
Samen vormen de Aalsbeek en de Schelkensbeek één waterlichaam. De monitoringsgegevens worden gebruikt voor de driejaarlijkse operationele monitoring (OM). OM-monitoring wordt uitgevoerd als een waterlichaam dreigt het gestelde doel niet te halen binn ...
help
Meetrapport Lollebeek 2009, t.b.v. strategische project monitoring [Boek]
Basten, T. \ Binnendijk, E. \ Mil, J.A.J. van \ 2016
In dit rapport presenteert het Waterschap Peel en Maasvallei de resultaten van de nulmeting (meting voor herinrichting) van biologische en chemische waterkwaliteitsparameters voor de Lollebeek. De Lollebeek wordt gemeten vanuit monitoringsbehoefte va ...
help
Meetrapport Rode beek Arcen 2014 [Boek]
Binnendijk, E. \ 2015
De Rode Beek is een kleine terrasbeek die ontspringt op het Maasterras ten noorden van Arcen nabij het voormalige heidegebied Klein Ven, nu bekend als recreatiegebied Klein Vink. De Rode Beek mondt na circa 1,6 kilometer uit in de Maas ten noorden va ...
help
Meetrapport Niers 2014 [Boek]
Binnendijk, E. \ 2015
Het onderzoeksdoel is tweeledig. De monitoringsgegevens worden zowel gebruikt voor de driejaarlijkse operationele monitoring (OM) als voor eigen reguliere monitoringsdoelen. OM-monitoring wordt uitgevoerd als een waterlichaam dreigt het gestelde doel ...
help
De visfauna van de Oostrumsche beek : een monitoringsonderzoek naar veranderingen in visgemeenschappen \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Lenders, A.J.W. \ Schaik, V.A. van \ Binnendijk, E. \ 2014
In de jaren 2008 en 2012 werd een laatste stuk van de Oostrumsche beek bemonsterd op visfauna. Hiermee is het mogelijk een vergelijking te maken met soortgelijk onderzoek over de jaren 2003-2004. Door een spreiding van bemonsteringsdatums, zowel in 2 ...
help
Beken en beekvissen in het Kempen~Broek : wat heet natuurlijk? [themanummer Kempen~Broek] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Hoogveld, J. \ Gaethofs, T. \ Binnendijk, E. \ 2014
Vier beken zorgen voor de afwatering van het Kempen~Broek naar de Maas: de Abeek, de Itterbeek, de Tungelroyse beek en de Oude Graaf. Deze laatste watert als enige westwaatrs af via de Sterkelse Aa en de Dommel. Al sinds de Middeleeuwen zijn beeksyst ...
help
Meetrapport Waterlichaam Loobeek_Afleidingskanaal_Molenbeek 2013 [Boek]
Binnendijk, E. \ 2014
Dit meetrapport bevat de monitoringsresultaten uit 2013 van de biologische, waterkwaliteitsen waterkwantiteitmonitoring voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) in het waterlichaam Loobeek_Afleidingskanaal. Het waterlichaam ligt grotendeels in het beheerge ...
help
Meetrapport waterlichaam Haelensebeek 2012, t.b.v. KRW-monitoring [Boek]
Binnendijk, E. \ Basten, T. \ 2013
Dit meetrapport bevat de monitoringsresultaten van de biologische, chemische en waterkwantiteitsmonitoring voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) uit het waterlichaam Haelensebeek. Het waterlichaam Haelensebeek bestaat uit de gehele Haelensebeek, Uffelse ...
help
KRW-meetrapport Aalsbeek & Schelkensbeek 2012 [Boek]
Binnendijk, E. \ Basten, T. \ [ca. 2013]
Samen vormen de Aalsbeek en de Schelkensbeek één waterlichaam voor de Kaderrichtlijn Water (KRW). Monitoringsgegevens worden gebruikt voor de driejaarlijkse operationele monitoring (OM). OM-monitoring wordt uitgevoerd als een waterlichaam dreigt het ...
help
Meetrapport Swalm 2012, t.b.v. KRW-monitoring [Boek]
Binnendijk, E. \ Basten, T. \ 2013
De monitoringsgegevens worden gebruikt voor de driejaarlijkse operationele monitoring (OM). OM-monitoring wordt uitgevoerd als een waterlichaam dreigt het gestelde doel niet te halen binnen de gestelde termijn. De monsterlocaties zijn zo geplaatst da ...
help
Evaluatie herinrichting Eckeltsebeek traject 2, 3 & 4 : d.m.v. strategische monitoring (biologische, hydrologische en waterkwaliteitsmonitoring) [Boek]
Binnendijk, E. \ Basten, A.W.J.M. \ Tielen, J.M.M. \ 2013
Anno 2003 voldoet de Eckeltsebeek niet aan de ecologische functie. De belangrijkste oorzaak hiervoor is dat het peilbeheer en de inrichting van de beek in de toenmalige situatie voornamelijk zijn afgestemd op landbouwkundig gebruik. Toch was er ook n ...
help
Meetrapport Kwistbeek 2010 [Boek]
Basten, T. \ Binnendijk, E. \ Mil, J.A.J. van \ 2011
Het meetrapport dat voor u ligt bevat de monitoringsresultaten uit 2010 van de biologische en chemische waterkwaliteits- en waterkwantiteitsmonitoring in de Kwistbeek. De monsters zijn genomen voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) en voor eigen beheer ( ...
help
Meetrapport Waterlichaam Loobeek_Afleidingskanaal 2010 [Boek]
Basten, A.W.J.M. \ Binnendijk, E. \ Mil, J.A.J. van \ 2011
Dit meetrapport bevat de monitoringsresultaten uit 2010 van de biologische, waterkwaliteitsen waterkwantiteitmonitoring voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) in het waterlichaam Loobeek_Afleidingskanaal. Het waterlichaam ligt grotendeels in het beheerge ...
help
Opmerkelijke opmars van de Elrits in Limburg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Gubbels, R. \ Binnendijk, E. \ Zweep, W. \ 2011
In de verspreidingsatlas van Limburgse beekvissen wordt de Geul gepresenteerd als hét bolwerk van de Elrits (Phoxinus phoxinus L.,1758) in Limburg. In de jaren 90 van de vorige eeuw was dat beeld zeker terecht. In de gehele Geul was een florerende po ...
help
Meetrapport waterlichaam Haelensebeek 2009, t.b.v. KRW-monitoring [Boek]
Basten, T. \ Binnendijk, E. \ Mil, J.A.J. van \ 2010
Dit meetrapport bevat de monitoringsresultaten van de biologische, chemische en waterkwantiteitsmonitoring voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) uit het waterlichaam Haelensebeek. Het waterlichaam Haelensebeek bestaat uit de gehele Haelensebeek, Uffelse ...
help
Meetrapport Elsbeek 2007, t.b.v. strategische projectmonitoring [Boek]
Basten, A.W.J.M. \ Binnendijk, E. \ Mil, J.A.J. van \ 2009
Het onderzoeksdoel in de Elsbeek is het volgen van de ontwikkelingen en effecten van de herinrichting. Bij strategische monitoring wordt er een nulmeting voor herinrichting en na twee en vijf jaar na herinrichting vervolg monitoring uitgevoerd. In 20 ...
help
Meetrapport Niers 2008, t.b.v. KRW-monitoring [Boek]
Basten, A.W.J.M. \ Binnendijk, E. \ Mil, J.A.J. van \ 2009
Verschillende biologische parameters, de chemische waterkwaliteit en de afvoer van de Niers zijn bemonsterd in het kader van operationele monitoring.
help
De ecologische toestand in het Gelderns-Nierskanaal \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Binnendijk, E. \ Mil, J.A.J. van \ 2009
In 2007 zijn in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water verschillende biologische en chemische parameters in het Gelderns-Nierskanaal bemonsterd. Hieruit blijkt dat deze waterloop bijna de ecologische doelstellingen uit deze richtlijn haalt. D ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.