Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Geselecteerd op:

Records 1 - 18 / 18

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: q=beekdal*
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Een expertsysteem voor de keuze van hydrologische maatregelen - III: Inventarisatie van hydrologische herstelprojecten [Boek]
Nijboer, R.C. \ Diepen, L.T.A. van \ Higler, L.W.G. \ 2004
Dit rapport is het derde in de reeks: ‘Een expertsysteem voor de keuze van hydrologische maatregelen’. Het beschrijft de resultaten van een inventarisatie en verzameling van projecten binnen Nederland waarbij hydrologische maatregelen genomen zijn. D ...
help
Naar een doelsoortenlijst van aquatische macrofauna in Nederland : platwormen (Tricladida), steenvliegen (Plecoptera), haften (Ephemeroptera) en kokerjuffers (Trichoptera) [Boek]
Verdonschot, P.F.M. \ Higler, L.W.G. \ Nijboer, R.C. \ Hoek, T.H. van den \ 2003
Het doel van dit onderzoek is het selecteren van doel- en Rode Lijstsoorten uit aquatische soortgroepen, die prioritair aandacht kunnen krijgen vanuit het Natuurbeleid. Van de Platwormen (Tricladida), Steenvliegen (Plecoptera), Haften (Ephemeroptera) ...
help
De relatie tussen de macrofauna in beken en de sleutelfactoren hydraulica en substraat bij veranderend klimaat [Boek]
Higler, L.W.G. \ 2002
Klimaatverandering in stroomgebieden van de gematigde zone zal resulteren in hogere (zomer)temperaturen en veranderingen in het neerslagpatroon. In dit literatuuronderzoek wordt geanalyseerd welke effecten op kunnen treden op de makrofaunagemeenschap ...
help
Nutriënten in stromende wateren : overzicht van normen [Boek]
Verdonschot, P.F.M. \ Nijboer, R.C. \ Higler, L.W.G. \ 2002
Dit rapport geeft een overzicht van normen voor beken. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het project Typegerichte normstelling en stroomgebiedbenadering. Allereerst zijn bestaande normen voor nutriënten in stromende wateren bijeen gebracht ...
help
Definitiestudie ecologische effecten van laagwater : een verkenning van de effecten van laagwater op de levensgemeenschappen van regionale wateren [Boek]
Higler, L.W.G. \ Elbersen, J.W.H. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2002
Effecten van laagwater en in extreme gevallen gedeeltelijke of totale droogval op aquatische levensgemeenschappen zijn in het algemeen negatief. Soorten verdwijnen of hele ecosystemen veranderen (bij verzilting). Het toelaten van peilwisselingen, die ...
help
Ruimte voor de rivier, ruimte voor de natuur? : fase 1: Verkenning [Boek]
Rooij, S.A.M. van \ Klijn, F. \ Higler, L.W.G. \ 2000
De laatste jaren zijn verscheidene verkenningen uitgevoerd naar rivierverruiming, waarmee de veiligheid van het binnendijkse gebied veiliggesteld moet worden. Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij wil de kansen die hierbij voor natuur ...
help
Semi-kwantitatieve beoordeling van effecten van milieu op natuur [Boek]
Broekmeyer, M.E.A. \ Foppen, R.P.B. \ Higler, L.W.G. \ Niewold, F.J.J. \ Bosveld, A.T.C. \ Snep, R.P.J. \ Bugter, R.J.F. \ Vos, C.C. \ 2000
Ten behoeve van de inhoudelijk ondersteuning voor het kwantificeren van effecten milieu op natuur is de onderzoeksvraag in drie delen gesplitst: 1) Wat zijn de huidige effecten van verzuring, verdroging, vermesting, verspreiding, geluidsverstoring en ...
help
Natuur in het water : van exploitatie naar bescherming [Boek]
Higler, L.W.G. \ 1996
Afscheid WJ Wolff, IBN
help
De ecosysteemvisie beken en beekdalen \ Bosbouwvoorlichting : informatie over het beheer van het bos, natuur en landschap [Artikel]
Beije, H.M. \ Higler, L.W.G. \ 1995
Doel van de ecosysteemvisies is de bestaande kennis, de knelpunten en oplossingen te beschrijven. Dit tegen de achtergrond van de doelstelllingen zoals beschreven in het Natuurbeleidsplan van de overheid
help
Stromen in het landschap; ecosysteemvisie beken en beekdalen [Boek]
Higler, L.W.G. \ Beije, H.M. \ Hoek, W. van der \ 1995
help
17 Heiden, vennen en stuifzanden \ Levensgemeenschappen [Hoofdstuk uit boek]
Beije, H.M. \ Dam, H. van \ Werf, S. van der \ 1994
Kenmerken, ontstaan en beheer in het verleden, betekenis en bedreiging.
help
Bos- en natuurbeheer in Nederland - dl. 1: Levensgemeenschappen [Boek] - 3e, herz. dr.
Beije, H.M. \ Higler, L.W.G. \ Opdam, P.F.M. \ 1994
help
Analyse van de macrofauna van de Hierdense Beek [Boek]
Higler, L.W.G. \ Repko, F.F. \ 1988
help
Biologische waterbeoordeling : instrument voor waterbeheer? [Boek]
Verdonschot, P.F.M. \ Higler, L.W.G. \ 1987
The assessment of water with the help of water organisms is inventarized
help
De invloed van IJssel-water op de kwaliteit van oppervlaktewater in Drenthe I : vooronderzoek [Boek]
Higler, L.W.G. \ Verdonschot, P.F.M. \ 1985
In dit rapport worden de resultaten van een studie naar de mogelijke effecten van gebiedsvreemd water in Drentse oppervlaktewateren gegeven. De bedoeling van het onderzoek is na te gaan wat de invloed op de waterkwaliteit van oppervlaktewateren is in ...
help
Hydrobiologische waarnemingen in Springendal (Oostmarsum) [Boek]
Higler, L.W.G. \ Repko, F.F. \ Sinkeldam, J.A. \ 1981
help
De effecten van een bietepulplozing in de Hierdense Beek [Boek]
Repko, F.F. \ Higler, L.W.G. \ 1979
Bemonsteringen uitgevoerd naar de macrofauna in de Hierdense Beek.
help
Een voorlopige analyse van makrofaunamonsters in de Hierdense Beek [Boek]
Higler, L.W.G. \ 1973
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.