Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Geselecteerd op:

Records 1 - 19 / 19

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: q=beekdal*
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
De terugkeer van de Otter in Limburg : het Roerdal als cruciale schakel \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Kurstjens, G. \ Houben, B. \ 2014
Het Roerdal is één van de gebieden in Midden-Limburg die is uitverkoren als kansrijke locatie voor bijplaatsing van de Otter (Lutra lutra). Dit artikel gaat nader in op de achtergrond van het project om de otter terug te krijgen in Limburg. Het betre ...
help
Op weg naar grootschalig moerasherstel in het Kempen~Broek : de eerste resultaten [themanummer Kempen~Broek] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Lommelen, E. \ Kurstjens, G. \ Blust, G. De \ 2014
De grensregio tussen Cranendonck, Weert en Maaseik, in de huidige tijd Kempen~Broek genaamd, was vroeger grotendeels ingenomen door moerassen en veengebieden, afgewisseld met drogere zandruggen. Het gebied is door de eeuwen heen drooggelegd en geëxpl ...
help
Floraherstel in en om de vennen van het Weerterbos [themanummer Kempen~Broek] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Kurstjens, G. \ 2014
Tussen 1997 en 2013 heeft Stichting Limburgs Landschap gewerkt aan herstel van vennen en moerassen in het Weerterbos. In de periode 2000-2005 is op drie locaties in totaal 26 ha aan ondiep water en vochtige heide hersteld. In dit artikel wordt de flo ...
help
Een nieuwe toekomst voor de Otter \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Houben, B. \ Kurstjens, G. \ 2014
In het voorjaar 2012 heeft een Belgische onderzoeker tot driemaal toe een Otter (Lutra lutra) op een cameraval vastgelegd in het Kempen~Broek. De Otter werd waargenomen in het herstelde doorstroommoeras Smeetshof. Dit ie een eerste waarneming van de ...
help
De terugkeer van de Boomkikker in het Kempen~Broek : kansen voor een Belgisch-Nederlandse populatie [themanummer Kempen~Broek] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Engelen, P. \ Kurstjens, G. \ Bruggenum, H.J.M. van \ 2014
De Boomkikker (Hyla arborea) maakt in het Belgische deel van het Kempen~Broek een positieve ontwikkeling door. Het verspreidingsgebied breidt zich uit. Exemplaren naderen de Nederlandse grens. Daarbij is de vraag of het lasndschap in Nederland (al) g ...
help
Tien jaar Bevers in het Kempen~Broek [themanummer Kempen~Broek] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Kurstjens, G. \ 2014
Sinds eind 2003 leven er weer Bevers (Castor fiber) in het Kempen~Broek. Dit gebeurde kort nadat in het Maasplassengebied bij Thorn en Stevensweert drie families met in totaal elf dieren waren uitgezet. Anno 2014 zijn veel beken en moerasgebieden in ...
help
Rijn in beeld - Dl. 1: Ecologische resultaten van 20 jaar natuurontwikkeling langs de Rijntakken [Boek]
Peters, B. \ Kurstjens, G. \ 2012
Bij veel partijen betrokken bij de natuurontwikkelingsprojecten langs de Rijntakken is de behoefte ontstaan de ecologische effecten van de belangrijkste projecten in kaart te brengen. Het betreft de veranderingen van flora en fauna in de belangrijkst ...
help
De verwachte ontwikkelingen van de beverpopulatie in Nederland : naar een bevermanagement [Boek]
Kurstjens, G. \ Niewold, F. \ 2011
De bever is sinds 1988 dankzij herintroductieprojecten terug in Nederland en weer steeds vaker in het wild te zien. De populatie neemt nog steeds toe en het aantal bevers zal van 500 bevers nu, oplopen tot 1.600 – 2.000 dieren in 2025. Naast de mooie ...
help
Terugkeer van de otter in het rivierengebied [Boek]
Kurstjens, G. \ Beekers, B. \ Jansman, H. \ Bekhuis, J. \ 2009
In het bestek van dit onderzoek is gekeken naar de kansen voor een duurzame populatie otters in het rivierengebied. Uit deze analyse komen de Gelderse Poort, de uiterwaarden van de IJssel en de Waal naar voren met elk een potentiële otterpopulatie va ...
help
Bevers in het Roerdal: een onderzoek naar territoriumgrootte en migratieknelpunten \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Waschke, S. \ Gubbels, R. \ Kurstjens, G. \ 2009
In Limburg zijn in het kader van het project "toekomst voor de bever in Limburg" op tien plaatsen 33 bevers uitgezet. De uitzettingen vonden op diverse plekken plaats, maar niet in het Roerdal. De bevers die daar leven zijn op eigen kracht vanuit de ...
help
De libellen van de Asseltse Plassen: meer natuurlijke inrichting Maasplassen werpt vruchten af \ Brachytron : tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie [Artikel]
Calle, P. \ Kurstjens, G. \ Peters, B. \ 2007
De Asseltse Plassen zijn enkele van de circa 40 plassen die zijn ontstaan door diepe gindwinning in het Midden-Limburgse Maasdal bij Roermond. In 2006 zijn in totaal 26 libellensoorten mei zekerheid in de Asseltse Plassen waargenomen. Het gebied is i ...
help
Moeras terug op de Hamert : herstel van het eerste deel van het Heerenveen \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Kurstjens, G. \ Gerats, R. \ Hoogveld, J. \ 2005
Tussen 1999 en 2001 is op het landgoed de Hamert (nationaal park Maasduinen) een deel van een voormalig moeras hersteld; het betreft een gebied van 36 ha. Gedurende vier jaar (2000-2003) is de ontwikkeling van flora en fauna hier nauwgezet gevolgd. D ...
help
Bevers in Limburgse beekdalen? \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Kurstjens, G. \ 1999
help
De Maasnielderbeek in Roermond : ervaringen met natuurlijke inrichting en begrazingsbeheer [Boek]
Maris, M. \ Peters, B. \ Kurstjens, G. \ 1999
In 1993 zijn de herinrichtingswerkzaamheden aan een gedeelte van de Maasnielderbeek in de gemeente Roermond voltooid. Sinds die tijd zijn de, voor het merendeel spontane ontwikkelingen in de natuur op de voet gevolgd. In dit rapport zijn de verzameld ...
help
De Vloedgraaf in de gemeente Susteren : een voorbeeld van een natuurlijk heringericht en beheerd beekdal en een blik op de toekomst van het natuurlijke bekenbeheer [Boek]
Maris, M. \ Peters, B. \ Kurstjens, G. \ 1998
In 1993 zijn de herinrichtingswerkzaamheden aan de Vloedgraaf fase 3 (gemeente Susteren) voltooid. Sinds die tijd zijn de, voor het merendeel spontane, ontwikkelingen in de natuur met argusogen gevolgd. In voorliggend rapport zijn de verzamelde waarn ...
help
Libellen in de zuidelijke Maasvallei in 1995 [themanummer zuidelijk Maasdal] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Kurstjens, G. \ Veld, M. de \ 1996
help
Gebiedsbeschrijving en beheer zuidelijke Maasplassen [themanummer zuidelijk Maasdal] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Kurstjens, G. \ Piek, H. \ Verstraeten, F. \ 1996
Gebiedsinformatie Natuurmonumenten
help
Ontwikkeling van flora en fauna in het zuidelijk Maasdal : jaaroverzicht 1994 \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Kurstjens, G. \ Schepers, F. \ Vaate, B. bij de \ 1995
help
Voorbeeldprojecten Petit Gravier, Eijsder Beemden en Kleine Weerd : gebiedsbeschrijving en beheer \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Kurstjens, G. \ Shepherd, D. \ 1995
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.