Login

Hydrotheek

help
Voorbeeldproject De Drentse Aa en Lekstroom \ Praktijkervaringen met meervoudig ruimtegebruik binnen watergerelateerde projecten [Hoofdstuk uit boek]
2002
Dit project is een combinatie van een ROM en een WCL project in een relatief, ongeschonden beekdalsysteem van 26.000 ha. Beide projecten werden in 1994 gestart en vertoonden overlap, waardoor ze samen zijn gevoegd
help
Voorbeeldproject De Tungelroyse Beek \ Praktijkervaringen met meervoudig ruimtegebruik binnen watergerelateerde projecten [Hoofdstuk uit boek]
2002
Het Tungelroyse Beek pilot-project is een beekherstel project in noord Limburg, dat in 2000 is afgerond. Het is met EU subsidie tot stand gekomen. Het gebied wordt gekenmerkt door een genormaliseerde beek in een overwegend agrarisch gebied met weinig ...
help
Voorbeeldproject Plan Ooievaar / De Gelderse Poort \ Praktijkervaringen met meervoudig ruimtegebruik binnen watergerelateerde projecten [Hoofdstuk uit boek]
2002
Het gedachtegoed van Plan Ooievaar (1987) is verder uitgewerkt in Levende Rivieren (1992). Daaruit is het concrete uitvoeringsproject Gelderse Poort ontstaan
help
Voorbeeldproject integraal waterbeheer Dalfsen \ Praktijkervaringen met meervoudig ruimtegebruik binnen watergerelateerde projecten [Hoofdstuk uit boek]
2002
Het integraal water project omvat plannen met betrekking tot ruilverkaveling, oeverdrinkwaterwinning en verdrogingsbestrijding
help
Voorbeeldproject De Groenblauwe Slinger (GBS) \ Praktijkervaringen met meervoudig ruimtegebruik binnen watergerelateerde projecten [Hoofdstuk uit boek]
2002
De Groenblauwe Slinger is een inrichtingsvisie opgesteld in 1996 voor het gebied tussen Rotterdam, Den Haag en Leiden (een gebied voor ca 2 miljoen mensen) en beslaat 20.000 ha, merendeel in gebruik door huizen, kassen, bedrijventerreinen en wegen. O ...
help
Voorbeeldproject De Blauwe Stad \ Praktijkervaringen met meervoudig ruimtegebruik binnen watergerelateerde projecten [Hoofdstuk uit boek]
2002
Het plangebied behelst een deel van het Oldambt, dat begrensd wordt door de kernen Winschoten, Heiligerlee, Scheemda, Midwolda, Oostwold en Finsterwolde. Het wordt een merengebied (800 ha) met bos, natuur (350 ha), en daarbij passende recreatie en wo ...
help
Voorbeeldproject De Maaswerken \ Praktijkervaringen met meervoudig ruimtegebruik binnen watergerelateerde projecten [Hoofdstuk uit boek]
2002
Het project Maaswerken startte als regionale natuurontwikkeling, maar omvat nu ook zandwinning, bescherming tegen hoog water en de bevaarbaarheid van de Maas. De voorbereidingen startten in 1990, en naar verwachting zal het geheel in 2015 afgerond zi ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.