Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Records 1 - 11 / 11

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: q=beekdal*
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Bijzondere landschapselementen vereisen bijzonder beheer : ingoruïnes in Drenthe \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Verbers, A. \ Bregman, E. \ 2016
In Drente komen ongeveer 2500 ronde meertjes voor: mogelijk pingoruïnes. Behalve aardkundig en archeologisch zijn het ook in ecologisch en recreatief opzicht interessante locaties. Ze liggen zowel in het agrarisch cultuurlandschap en als in natuurgeb ...
help
Visie op de Hunze : succesvolle leidraad voor natuurherstel in het Hunzedal \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Krol, M. \ Vegter, U. \ 2015
In het voorwoord van de Hunzevisie uit 1995 schreef toenmalig voorzitter van het Wereld Natuurfonds Ed Nijpels: ‘Natuurontwikkeling van enige omvang komt vooralsnog alleen in de uithoeken van ons land van de grond’. Twintig jaar later vliegen er in z ...
help
Zeven kleine zandmotortjes in de Leuvenumse beek : advies van OBN-deskundigenteam doorbreekt impasse \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Duinhoven, G. van \ 2014
Het project om de Leuvenumse beek te restaureren, zat in het voorjaar van 2013 inhoudelijk op een cruciaal punt in een impasse. Het waterschap Vallei en Veluwe en Natuurmonumenten willen met zandsuppletie de bodem van de beek ophogen, maar het bleek ...
help
Veenvorming en koolstoffixatie in het Zuidlaardermeergebied \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Mullekom, M. van \ Tomassen, H.B.M. \ Smolders, A.J.P. \ Krol, M. \ 2014
In het veenweidegebied vindt als gevolg van het landbouwkundig gebruik veenafbraak plaats. Dit leidt niet alleen tot bodemdaling en een slechte waterkwaliteit, maar ook tot de emissie van broeikasgassen. Wanneer het lukt om voedselarme en vochtige om ...
help
Reportage: bevers in de beek \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Hommersom, A. \ 2010
De veldwerkplaatsen in het kader van het project Beheerdersnetwerken zijn ongekend populair. Zo bleek ook weer op 1 april in het Noord-Limburgse Blitterswijck voor de Veldwerkplaats over bevers in beekdalen, waar zich een grote groep belangstellenden ...
help
Herstel natte bossen met water uit zuiveringsmoerassen \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Aggenbach, C.J.S. \ Hommel, P.W.F.M. \ Kemmers, R.H. \ Waal, R.W. de \ 2008
In het Lankheet gebied onderzoeken Alterra en KIWA al enkele jaren of bevloeiing kan helpen de kwaliteit van beekbegeleidende, natte bossen te verhogen. In de eerste jaren werd er bevloeid met basenrijk oppervlaktewater, maar in droge jaren was er hi ...
help
Ruimte voor water : kansen voor nieuwe natte bossen \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Hommel, P.W.F.M. \ Rooij, S.A.M. van \ Olsthoorn, A.F.M. \ 2007
Natte bossen zouden een mooie manier zijn om waterberging met natuurontwikkeling te combineren. Toch denken waterbeheerders niet meteen aan natte bossen als ze natuur willen ontwikkelen. Ze zijn huiverig omdat ze denken dat aanleg en beheer veel geld ...
help
Nieuw waterdenken leidt tot nieuwe oplossingen \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Worm, B. \ Damsté, P.J. \ 2006
Een eerste artikel in een serie, die de maatregelen beschrijven, die waterschappen nemen in het kader van modern waterbeheer. In dit geval: de benedenloop van de Linderbeek (ter hoogte van Den Ham), die wateroverlast veroorzaakte voor ander gebied
help
Doorbraak in het waterbeheer \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Worm, B. \ Damsté, P.J. \ Lansink, H. \ 2006
Een tweede artikel in een serie over modern waterbeheer. Het betreft hier de Doorbraak, dat is een gegraven waterloop met overstromingszones van 75 meter breedte in het Twentse watersysteem. Het vormt een 13 kilometer lange verbinding tussen de Laagl ...
help
Samen voor het herstel van bronnen in Twente \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Horsthuis, M. \ Eijsink, F. \ 2006
In de afgelopen jaren zijn een aantal projecten voor bronsystemen op de stuwwallen van Oldenzaal en Ootmarsum uitgevoerd (het Springendal). In totaal zijn daar 125 bronnen in kaart gebracht. Door onvoldoende kennis over het beheer van bronnen en inri ...
help
Betere gebiedsinrichting met waternoodmethode \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Worm, B. \ Geerlink, H. \ 2006
Derde artikel in een serie over praktisch, nieuw waterdenken bij Waterschap Regge en Dinkel. Bij de Gammelkerbeek wordt vasthouden van water gecombineerd met beekherstel en verdrogingsbestrijding van natuur. De inrichting van het gebied gebeurt gehee ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.