Login

Hydrotheek

help
Grondwaterwinning en natuurontwikkeling : plan Breevenen, louter winst voor natuur en milieu? \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Stemerding, S. \ 1999
De Waterleidingmaatschappij Drenthe wil in een deel van het Hunzedal diep grondwater gaan winnen en ter compensatie tegelijk natte natuur ontwikkelen. De Milieugroep Aa en Hunze vreest voor verdroging, o.a. in het Drentse Aa gebied, en pleit voor een ...
help
Herstel van beekdal Vledder Aa \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Dinteren, G. van \ 2002
Natuurontwikkeling en beekdalherstel in het gebied van de Vledder en Wapserveensche Aa in Zuidwest-Drenthe. Het beekdalsysteem is bepalend voor de hydrologie en de ontwikkelingsmogelijkheden van natuur en landschap in het Nationaal Park Drents-Friese ...
help
Drentsche Aa : de belangen verschillen een meter \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Peerbolte, A. \ 2001
Het ROM/WCL-project (Ruimtelijke Ordening en Milieu/Waardevol Cultuurlandschap)is in het in stroomdallandschap van de Drentsche Aa een groot succes. De hoofddoelstellingen van dit project zijn: behoud en ontwikkeling van een natuurlijk ecosysteem, he ...
help
Antiverdrogingsbeleid kan niet twee heren dienen [Er gaat niets boven water : themanummer] \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Nijboer, M. \ 2003
Naast een teveel aan water is ook verdroging onderdeel van de waterproblematiek. Natuurgebieden lijden eronder. Dijkgraaf Marga Kool en inspecteur Frans Blanckenborg van Natuurmonumenten vertellen hoe zij in Drenthe de verdroging aanpakken
help
Het nieuwe denken over waterberging: meebewegen! \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Alma, C. \ 2004
Beschrijving van de plannen voor waterberging in het Leekstermeergebied en de Peizer- en Eeldermaden, op de grens van Groningen en Drenthe. Dit laaggelegen veengebied vormt van oudsher het natuurlijke overstromingsgebied van de Drentse beken (een bin ...
help
De onlanden van Noord-Drenthe \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Sips, H. \ 2000
Geschiedenis, natuurontwikkeling en planologische bedreigingen van het gebied rond Leekstermeer, Peizerdiep en Eelderdiep ten zuiden van Groningen. De landbouw in het natte laagveengebied op de grens van Groningen en Drenthe maakt plaats voor een gro ...
help
Land- en waterinrichting \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Kok, J.W. \ 2001
help
De herontdekking van het Reitdiep : een veiliger, schoner, mooier en duurzamer watersysteem \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Boetze, W. \ Geraedts, J. \ 2001
Door de Dienst Landelijk Gebied Groningen en Drenthe is een studie verricht naar een vernieuwde inrichting en beheer van de waterhuishouding in het natuurlijke stroomgebied van het Reitdiep (Verkenning Watersysteem Reitdiep). Het gaat om Drents-Groni ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.