Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 184

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: q=beekdal*
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Hoogstandje : Landgoed "Het Laar" weer prachtig na rivierverruiming \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Smit, R. \ 2015
Meer ruimte voor de Vecht. Dat was het doel van (voormalig) Waterschap Regge en Dinkel. Bij landgoed Het Laar (Ommen) was dit goed te combineren met herstel van historische waarden van het landschap. Het Laarbos heeft na jaren verwaarlozing weer een ...
help
Water bergen in de bergen (bij de bovenstroomse buren) \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Otterman, E. \ Braakhekke, W. \ Winden, A. van \ Deursen, W. van \ 2014
Waterbeheerders zijn niet geneigd sponsherstel in onze bovenstrooms gelegen buurlanden in te zetten voor de waterveiligheid in Nederland, vooral omdat hydrologische modellen een beperkte effectiviteit van natuurlijke sponswerking laten zien. De vraag ...
help
Warmer klimaat slecht voor veen in Friesland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Osinga, T. \ Terwisscha van Scheltinga, W. \ Medenblik, J. \ Jansen, P.C. \ Kwakernaak, C. \ 2014
Enkele jaren geleden is voor het westelijk veenweidegebied aangetoond dat een warmer klimaat leidt tot snellere afbraak van veenbodems. Nu zijn er ook gegevens over de Friese veenweiden. Als het echt opwarmt is in Friesland halverwege deze eeuw op ve ...
help
Herstel ouderwetse beek is winst voor natuur en boer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Damsté, P.J. \ Koop, F. \ Eysink, F. \ 2014
In 2010 heeft de Hagmolenbeek op landgoed Twickel een 'ouderwetse' loop gekregen: ondiep en meanderend. Het waterschap wilde meer waterbeweging en een ecologisch rijker beeksysteem. Het agrarische bedrijf stemt de bedrijfsvoering af op landschap, nat ...
help
Temporele vismigratie draagt bij tot halen van KRW-doelen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Mars, H. de \ Kranenburg, J. \ Dehing, S. \ Hoogveld, J. \ Schipper, R. \ 2013
Er is veel aandacht voor het verbeteren van vismigratie. De temporele vismigratie zone is hiervoor een geschikt instrument. Dit blijkt uit onderzoek naar vispassage bij de eerste zone. Deze functioneert nu ruim twee jaar in Limburg.
help
De De stad wordt nat : wat zijn de problemen? en lossen we ze op? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boorsma, P. \ Braanker, W. \ 2013
Tijdens het najaarscongres (29 november) maakt Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW) de balans op: wat kunnen we van elkaar leren als het gaat om 'stedelijk water'? Wat kan anders of beter? Hugo Gastkemper, directeur van Stichting Rioned, ziet dat ...
help
Natuur en waterberging én drinkwaterwinning in beekdal Hunze \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hulsbos, J. \ Nieuwkamer, R. \ 2012
Hoe kan de ontwikkeling van een natuur- en waterbergingsgebied samengaan met behoud van aanwezige functies in het gebied? Tusschenwater ligt in het benedenbeekdal van de Hunze, tegen het Zuidlaardermeer aan, in de gemeente Tynaarlo. In het gebied sta ...
help
Is een stuwwal modelleerbaar? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Engelenburg, J. van \ Spek, T. \ Doorn, A. van \ 2012
De oostkant van de Veluwe is één van de gestuwde gebieden in Nederland. Het landijs stuwde horizontale zand- en kleilagen in een bijna verticale positie die nu de grondwaterstroming van de Oost-Veluwe domineren. Modellering van de grondwaterstroming ...
help
Gerichtere sturing van de oppervlaktewaterkwaliteit \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Roelsma, J. \ Tol-Leenders, T.P. van \ Dries, A. \ Dongen, M. van \ 2012
De fosforconcentraties in het oppervlaktewater stijgen in de door landbouw gedomineerde delen van de Drentsche Aa ondanks de flinke afname van het gebruik van meststoffen door het aangescherpte mestbeleid. In het project Monitoring Stroomgebieden is ...
help
3D-landelijke modellering van grondwaterkwaliteit met NHI 2.2 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Grift, B. van der \ Janssen, G. \ Verkaik, J. \ 2012
Deltares voerde onlangs een verkennende studie uit om de modellering van de waterkwantiteit beter te laten aansluiten op de modellering van de waterkwaliteit. Hiervoor bouwde het op basis van het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium versie 2.2 (NHI ...
help
Beekherstel zonder grondverzet \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Walraven, R. \ Stark, M. \ Rens, C. van \ Kits, M. \ 2012
Wat zou er gebeuren wanneer we beken zichzelf zouden laten vormen? Wanneer we stuwen verwijderen en stoppen met het onderhoud en beheer? Waterschap Aa en Maas vroeg Oranjewoud, Antea Group België en Bureau Stroming om voor de Graafsche Raam in Oost-B ...
help
Onderzoek grondwaterbalans provincie Drenthe, ontwikkeling van 'het blauwe goud' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Siemonsma, M. \ Overbeek, M. \ Luijendijk, J. \ 2012
In 2009 heeft het college van Gedeputeerde Staten een innovatieve grondwatervisie vastgesteld. In deze visie slaat de provincie een nieuwe weg in bij het denken over het grondwaterbeleid in Drenthe. Daarbij ligt de nadruk op de samenhang tussen grond ...
help
Bestrijdingsmiddelen in 14 kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden in Limburg \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vink, K. \ Bonte, M. \ Crijns, S. \ Putters, B. \ Vaessen, F. \ Moonen, H. \ Castenmiller, E. \ Frankhuizen, E. \ Strookman, M. \ Peters, J. \ 2012
Recent is een integraal onderzoek afgerond naar bestrijdingsmiddelen in 14 kwetsbare Limburgse grondwaterbeschermingsgebieden. De resultaten wijzen uit dat de uitspoeling van bestrijdingsmiddelen naar het grondwater de afgelopen jaren afnam, maar dat ...
help
3D-modellering van nutriëntentransport door bodem en grondwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Janssen, G. \ Griffioen, J. \ Grift, B. van der \ Groenendijk, P. \ 2011
Deltares heeft samen met Alterra een concept ontwikkeld voor driedimensionale modellering van nutriëntentransport. Door ANIMO te koppelen aan RT3D wordt de kennis over nutriëntenprocessen in de bodem gekoppeld aan transportprocessen in het diepere gr ...
help
Natuurvriendelijke oevers krijgen meer waarde met standplaatsbenadering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kwaatsteniet, P. de \ Brouwer, E. \ Wal, B. van der \ Sollie, S. \ 2011
De aanleg van natuurvriendelijke oevers wordt in de KRW-stroomgebiedsbeheerplannen veel genoemd als maatregel om de waterkwaliteit te verbeteren. Dit was voor STOWA de aanleiding voor het uitbrengen van een handreiking voor de aanleg van deze oevers. ...
help
Waterberging en natuur: voorspelling lokale overstromingseffecten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hermus, M. \ Besselink, D. \ Olthof, J. \ Beumer, V. \ 2011
Bij het toepassen van waterberging in natuurgebieden langs beken ontstaat de vraag welke effecten de veranderende overstromingsdynamiek zal hebben op aanwezige of beoogde natuurwaarden. Vanuit het water- en natuurbeheer bestaat behoefte aan een kwant ...
help
Test kansrijkdom-module Natuur voor Waternood in Noord-Nederland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Haan, M. de \ Runhaar, H. \ Talsma, M. \ Norel, H. van \ 2011
Met het bestaande Waternood-instrumentarium kan worden nagegaan of een grond- en oppervlaktewaterregime geschikt is voor geplande natuurdoelen. Maar het geeft geen enkele inzage in het scala aan mogelijke natuurtypen bij het huidige of geplande water ...
help
Joseph Vos, dijkgraaf van waterschap Brabantse Delta: "Eigen belastingheffing vormt basis voor goed waterbeheer" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2010
De meest markante zetel van een waterschapsbestuur is wellicht kasteel Bouvigne in Breda, gelegen op het gelijknamige landgoed aan de zuidkant van deze stad. In 1972 aangekocht door het Hoogheemraadschap West-Brabant, in de jaren daarna zorgvuldig ge ...
help
Hoe kwetsbaar zijn onze waterecosystemen voor klimaatverandering? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Besse-Lototskaya, A. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2010
Inmiddels bestaat consensus over de te verwachten veranderingen in het klimaat in het noordwesten van Europa. Met hogere temperaturen, nattere winters en drogere zomers met incidentele extreme neerslagperioden is de doorwerking van klimaatverandering ...
help
Jan Schrijven, voorzitter van waterschap Roer en Overmaas: "Bestaansrecht waterschappen niet afkopen" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2010
'Sprankelend, bijzonder, grenzeloos' is de titel van het jubileumboek, uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Waterschap Roer en Overmaas in 2007. Het zal voor iedereen duidelijk zijn, dat waterschappen in de boven NAP gelegen delen ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.