Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Breed beekdal als klimaatbestendige buffer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Verdonschot, P.F.M. \ Besse-Lototskaya, A.A. \ Verdonschot, F. \ 2010
Voorzitter Henk van Alderwegen van Waterschap Peel en Maasvallei overhandigde op 5 februari 2010 het eerste officiële exemplaar van het boek 'Het brede beekdal als klimaatbestendige buffer in de veranderende leefomgeving' aan Peter Glas, de nieuwe vo ...
help
Hydrologische optimalisatie in het beekdal van de Ruiten Aa \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Immerzeel, C. van \ Molenaar, W. \ Berg van Saparoea, A. van den \ 2002
Om de ecologische hoofdstructuur (EHS) in en rondom het dal van de Ruiten Aa te realiseren, zijn door verschillende natuurbeherende instanties natuurdoeltypen vastgesteld. Royal Haskoning heeft een optimalisatiemethode ontwikkeld om het gewenste gron ...
help
Onderzoek naar kwelafhankelijke vegetatie in beekdal het Merkske \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bartholomeus, R.P. \ Dongen, R. van \ Louw, P. de \ 2004
Op regionale schaal is het vaak bekend of kwel in een beekdal optreedt of niet. Voor de kwelafhankelijke vegetatie is het echter van belang dat kwelwater ook daadwerkelijk in de wortelzone terecht komt of dit gebeurt hangt af van een groot aantal lok ...
help
Ecologische potenties in het Hunzedal \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Zomer, D.J. \ Zonneveld, L.M.L. \ 1995
help
De actuele toestand van beekherstel in Nederland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Didderen, K. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2009
Onlangs is voor de vierde keer onder regionale water- en terreinbeheerders een enquete over herstelprojecten voor beekdalen gehouden. Hieruit blijkt dat de nadruk ligt op de middenloop, er de laatste jaren meer aandacht is gekomen voor vismigratie en ...
help
Vasthouden van water in beekdal zéér effectief \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Barg, J.W. van den \ Meijering, G. \ 2009
In 2006 zijn het brongebied en de bovenloop van de Geeserstroom opnieuw ingericht en weer aangesloten op de middenloop van de beek. Daarvóór voerde dit gebied rechtstreeks af op het kanalensysteem in zuidoost-Drenthe. Met de genomen maatregelen is ee ...
help
Natuur en waterberging én drinkwaterwinning in beekdal Hunze \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hulsbos, J. \ Nieuwkamer, R. \ 2012
Hoe kan de ontwikkeling van een natuur- en waterbergingsgebied samengaan met behoud van aanwezige functies in het gebied? Tusschenwater ligt in het benedenbeekdal van de Hunze, tegen het Zuidlaardermeer aan, in de gemeente Tynaarlo. In het gebied sta ...
help
Beekherstel zonder grondverzet \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Walraven, R. \ Stark, M. \ Rens, C. van \ Kits, M. \ 2012
Wat zou er gebeuren wanneer we beken zichzelf zouden laten vormen? Wanneer we stuwen verwijderen en stoppen met het onderhoud en beheer? Waterschap Aa en Maas vroeg Oranjewoud, Antea Group België en Bureau Stroming om voor de Graafsche Raam in Oost-B ...
help
Herstel ouderwetse beek is winst voor natuur en boer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Damsté, P.J. \ Koop, F. \ Eysink, F. \ 2014
In 2010 heeft de Hagmolenbeek op landgoed Twickel een 'ouderwetse' loop gekregen: ondiep en meanderend. Het waterschap wilde meer waterbeweging en een ecologisch rijker beeksysteem. Het agrarische bedrijf stemt de bedrijfsvoering af op landschap, nat ...
help
Hydrologische aspecten van het systeemonderzoek Reestdal : aanbevelingen voor integraal beheer van een beekdalsysteem \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
As, D.P. \ Post, H. \ Bergen, P. van \ 1994
help
Mogelijkheden voor waterberging in kaart gebracht : IPO wil discussie op gang brengen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2000
Het Interprovinciaal Overleg heeft met een kansenkaart voor waterberging in beeld gebracht waar regionale wateroverlast kan voorkomen en hoe en of die op te lossen is. Het gaat dan om retentiepolders en -beekdalen, en inlaatpolders
help
Ruimte voor veerkrachtige watersystemen in Limburg \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Brink, F. van den \ Luijendijk, J. \ 2001
Hoe kan de provincie Limburg invulling geven aan het streven naar veerkrachtige watersystemen en vermindering van piekafvoeren op de Maas. Een inventarisatie van afvoeren en bergingsmogelijkheden in de Limburgse zijstromen van de Maas, in aanmerking ...
help
Vooruitgang door voorden? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Schollema, P. \ Wanningen, H. \ 2002
Om de verdroging tegen te gaan zijn in februari 1997 zeven voorden aangelegd in het Gasterensche Diep, onderdeel van het stroomgebied van de Drensche Aa. Naast de verhoging van de waterstand hebben de voorden ook een verlaging van de stroomsnelheid i ...
help
Bedrijventerrein wordt verplaatst ten gunste van beekwater : financiering voor 90 procent rond \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Schaafsma, R. \ 2003
Midden in het Renkumse beekdal ligt als een kurk in de fles een industriegebied. Meestal moeten natuurgebieden wijken voor economische belangen, maar als de plannen doorgaan gebeurt hier het omgekeerde: een industriegebied wordt teruggegeven aan de n ...
help
Gewässerstrukturgütekartierung in Twente \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hoek, W. van der \ Gels, H. \ Worm, B. \ Schmidt, G. \ 2003
Hydromorfologische factoren zoals meandering, stroming en het al dan niet aanwezig zijn van een natuurlijke bedding zijn in de huidige situatie in veel Nederlandse beeksystemen de belangrijkste sturende/actoren voor de ecologische kwaliteit. Het zijn ...
help
Waterberging en natuur, een goede combinatie? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Bijbehorende website
Runhaar, J. \ Talsma, M. \ Spiers, B. \ Knol, W.C. \ 2004
Het lijkt zo vanzelfsprekend: het combineren van waterberging met bestaande of nieuwe natuur. In een niet al te ver verleden stonden immers de beekdalen en veenweidegebieden regelmatig blank. In de praktijk komt de gewenste samenwerking tussen waterb ...
help
Waterhuishouding moet profiteren van natuurmaatregelen : acht ecologische poorten moeten tegen 2018 Veluwe beschermen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2006
Op de Veluwe wordt al enige tijd gewerkt aan acht ecologische poorten, verbindingen van de Oostvaardersplassen via de Veluwe naar Montferland en het Reichswald. Doel is het tegengaan van verdere verharding van de buitenranden van de Veluwe met wegen, ...
help
Waterberging in Drenthe blijkt goed te voldoen : evaluatie van wateroverlast twee jaar geleden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vermeulen, C-J. \ 2000
met behulp van een neerslag-afvoermodel is door HKV Lijn in Water en Arcadis een analyse gemaakt van de hydrologische relaties in zuidelijk Drenthe en van de effecten van mogelijke maatregelen om wateroverlast zoals in het najaar van 1998 te voorkome ...
help
Meanderende Regge \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Medenblik, J. \ Graaff, B. de \ Oosterhoff, C. \ 2008
Bij het weer laten meanderen van beken wordt het historische tracé vaak hersteld zonder rekening te houden met de veranderingen in het stroomgebied die in de loop van de tijd hebben plaatsgevonden en zonder morfologisch onderzoek. In een onderzoek na ...
help
Herstel hydrologisch systeem bovenlopen Brabantse beken \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Poelman, A. \ Willems, F. \ Bakel, P.J.T. van \ Spier, J. \ 2008
Waterschap De Dommel wil voor het stroomgebied van de Aa of Goorloop en het Dalemstroompje een samenhangende inrichtingsvisie opstellen. De visie moet beeldend en in heldere taal weergeven hoe het waterschap haar doelstellingen in dit beekdal wil rea ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.