Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Records 1 - 20 / 148

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: q=beekdal*
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
De visfauna van de Oostrumsche beek : een monitoringsonderzoek naar veranderingen in visgemeenschappen \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Lenders, A.J.W. \ Schaik, V.A. van \ Binnendijk, E. \ 2014
In de jaren 2008 en 2012 werd een laatste stuk van de Oostrumsche beek bemonsterd op visfauna. Hiermee is het mogelijk een vergelijking te maken met soortgelijk onderzoek over de jaren 2003-2004. Door een spreiding van bemonsteringsdatums, zowel in 2 ...
help
Op weg naar grootschalig moerasherstel in het Kempen~Broek : de eerste resultaten [themanummer Kempen~Broek] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Lommelen, E. \ Kurstjens, G. \ Blust, G. De \ 2014
De grensregio tussen Cranendonck, Weert en Maaseik, in de huidige tijd Kempen~Broek genaamd, was vroeger grotendeels ingenomen door moerassen en veengebieden, afgewisseld met drogere zandruggen. Het gebied is door de eeuwen heen drooggelegd en geëxpl ...
help
Floraherstel in en om de vennen van het Weerterbos [themanummer Kempen~Broek] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Kurstjens, G. \ 2014
Tussen 1997 en 2013 heeft Stichting Limburgs Landschap gewerkt aan herstel van vennen en moerassen in het Weerterbos. In de periode 2000-2005 is op drie locaties in totaal 26 ha aan ondiep water en vochtige heide hersteld. In dit artikel wordt de flo ...
help
Beken en beekvissen in het Kempen~Broek : wat heet natuurlijk? [themanummer Kempen~Broek] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Hoogveld, J. \ Gaethofs, T. \ Binnendijk, E. \ 2014
Vier beken zorgen voor de afwatering van het Kempen~Broek naar de Maas: de Abeek, de Itterbeek, de Tungelroyse beek en de Oude Graaf. Deze laatste watert als enige westwaatrs af via de Sterkelse Aa en de Dommel. Al sinds de Middeleeuwen zijn beeksyst ...
help
Een nieuwe toekomst voor de Otter \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Houben, B. \ Kurstjens, G. \ 2014
In het voorjaar 2012 heeft een Belgische onderzoeker tot driemaal toe een Otter (Lutra lutra) op een cameraval vastgelegd in het Kempen~Broek. De Otter werd waargenomen in het herstelde doorstroommoeras Smeetshof. Dit ie een eerste waarneming van de ...
help
De terugkeer van de Boomkikker in het Kempen~Broek : kansen voor een Belgisch-Nederlandse populatie [themanummer Kempen~Broek] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Engelen, P. \ Kurstjens, G. \ Bruggenum, H.J.M. van \ 2014
De Boomkikker (Hyla arborea) maakt in het Belgische deel van het Kempen~Broek een positieve ontwikkeling door. Het verspreidingsgebied breidt zich uit. Exemplaren naderen de Nederlandse grens. Daarbij is de vraag of het lasndschap in Nederland (al) g ...
help
Tien jaar Bevers in het Kempen~Broek [themanummer Kempen~Broek] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Kurstjens, G. \ 2014
Sinds eind 2003 leven er weer Bevers (Castor fiber) in het Kempen~Broek. Dit gebeurde kort nadat in het Maasplassengebied bij Thorn en Stevensweert drie families met in totaal elf dieren waren uitgezet. Anno 2014 zijn veel beken en moerasgebieden in ...
help
Ringselven en Loozerheide : hoe Maaswater en giftige metalen tot hoge biodiversiteit leiden [themanummer Kempen~Broek] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Voorn, P.J.J.J. \ 2014
Natuurlijke kwel vanaf onder meer het Kempisch Plateau, maar ook kalkhoudende kwel en aanvoer van Maaswater vanuit kanalen bepalen de waterkwaliteit en ecologie van het vennencomplex in het natuurgebied Loozerheide.
help
De Negendoornige wintersteenvlieg : een nieuwe aanwinst voor de Roer en Nederland \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Koese, B. \ Maanen, B. van \ Boumans, L. \ 2014
De tijd dat het spoelwater van Duitse steenkoolmijnen, aangelengd met talloze ongezuiverde riooloverstorten door de binnenstad van Roermond kolkte en schuimvlokken over de kades joeg, ligt inmiddels zo'n veertig jaar achter ons. Momenteel is de Roer ...
help
De terugkeer van de Otter in Limburg : het Roerdal als cruciale schakel \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Kurstjens, G. \ Houben, B. \ 2014
Het Roerdal is één van de gebieden in Midden-Limburg die is uitverkoren als kansrijke locatie voor bijplaatsing van de Otter (Lutra lutra). Dit artikel gaat nader in op de achtergrond van het project om de otter terug te krijgen in Limburg. Het betre ...
help
De veenmossen van Nationaal Park De Meinweg [Bijzondere flora en vegetatie in De Meinweg, dl. 2] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Kamp, L. op den \ 2014
In het kader van de Natuurkwaliteitsimpuls Nationaal Park De Meinweg is een onderzoek naar veenmossen (Sphagnaceae) uitgevoerd. Hierbij werden vooral de broekbossen langs de Roode Beek en Boschbeek, evenals de natte heiden en vennen onderzocht. Daarb ...
help
De vegetatie van de Rolvennen [Bijzondere flora en vegetatie in De Meinweg, dl. 2] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Hermans, J.T. \ 2014
De Rolvennen maken deel uit van de meer dan honderd vennen en poelen die in het Nationaal Park De Meinweg liggen. Het zijn typische heidevennen gelegen tussen de Herkenboscher Baan en het dal van de Boschbeek. In deze bijdrage wordt een overzicht geg ...
help
De Roer, een getemde wildebras [Het Roerdal 1] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Mars, H. de \ 2013
Tussen Vlodrop en Roermond stroomt een van de mooiste rivieren van ons land, door een markant dal. Ze vormt de basis voor bijzondere, aan de rivier gebonden natuurwaarden. Dat is nu, maar amper 30 jaar geleden was het slecht gesteld met de Roer, ook ...
help
Monitoring van de vismigratie in de benedenloop van de Roer : waargenomen vissoorten en migratiekalender [Het Roerdal 1] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Gubbels, R.E.M.B. \ Belgers, M.H.A.M. \ 2013
In 2007 werd in de Roer, ter plaatse van de ECI waterkrachtcentrale te Roermond, een vispassage aangelegd. Hiermee werd de ECI voor het eerst sinds meer dan een eeuw passeerbaar voor vissen die vanuit de Maas de Roer willen opzwemmen. Bovendien werd ...
help
De Roer als groeiplaats van waterplanten : met bijzondere aandacht voor de Vlottende waterranonkel [Het Roerdal 1] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Buggenum, H.J.M. van \ Hermans, J.T. \ 2013
Door de Europese Kaderrichtlijn Water (KWR) en de Europese Habitatrichtlijn (Natura 2000) wordt in Nederland voor veel beken en rivieren een goede ecologische toestand nagestreefd. Daarbij is ook aandacht voor de aanwezigheid van waterplanten. In de ...
help
De libellenfauna van het natuurontwikkelingsgebied Hoosden [Het Roerdal 1] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Hermans, J.T. \ Geraeds, R.P.G. \ 2013
Landgoed Hoosden is een natuurgebied dat voornamelijk bestaat uit elzenbroekbos en een aantal vochtige weilanden doorgesneden met afvalwateringssloten. Vóór de herinrichting van het grote weilandcomplex ten noordwesten van hoeve Overen was het gebied ...
help
Prikken in het stroomgebied van de Roer : verspreiding en voortplantingsfenologie van Beekprik, Rivierprik en Zeeprik in de Roer en zijbeken [Het Roerdal 1] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Gubbels, R.E.M.B. \ 2013
De Roer geniet landelijke bekendheid als 'prikkenrivier'. Voor zover bekend is het de enige rivier in Nederland waar niet alleen alle drie de Nederlandse soorten voorkomen, maar waar ook met zekerheid bij alle drie de voortplanting is vastgesteld. Pr ...
help
Herintroductie van de Atlantische zalm in het Roersysteem : overzicht van de resultaten van een meerjarig kweek- en uitzetprogramma [Het Roerdal 2] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Belgers, T. \ Gubbels, R. \ 2013
Eind negentiende eeuw was de Atlantische zalm (Salmo salar) geheel uitgestorven in de Roer. In de jaren negentig van de vorige eeuw werden in de Duitse middenloop paaibedden ontdekt van grote zalmachtigen. Dot was voor Duitse hengelsporters de trigge ...
help
De zeggen van het Roerdal [Het Roerdal 2] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Hermans, J.T. \ 2013
Zeggen (geslacht Carex) zijn overblijvende, grasachtige kruiden met een zodevormende of kruipende wortelstok. In het veld zijn ze als groep goed herkenbaar aan hun meestal driekantige halmen. In tegenstelling tot de andere cypergrassen hebben zeggen ...
help
Landgoed Hoosden : flora en vegetatie van een bijzonder elzenbroek [Het Roerdal 2] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Hermans, J.T. \ 2013
Landgoed Hoosden en naaste omgeving bestaat uit een morfologisch complex gebied waarin restanten van tenminste drie oude Roermeanders goed herkenbaar zijn. In dit gebied ligt het grootste en meest gave elzenbroekbos van Limburg. Behalve door de omvan ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.