Login

Hydrotheek

help
Het Wormdal : beekdalprocessen en natuurwaarden \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Peters, B. \ Maris, M. \ Schaafstra, N. \ 1999
Een overzicht van bijzondere broedvogels over de jaren '96, '97 en '98 is gegeven. Verder ook van libellen en vlinders
help
Landgoed Hoosden : flora en vegetatie van een bijzonder elzenbroek [Het Roerdal 2] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Hermans, J.T. \ 2013
Landgoed Hoosden en naaste omgeving bestaat uit een morfologisch complex gebied waarin restanten van tenminste drie oude Roermeanders goed herkenbaar zijn. In dit gebied ligt het grootste en meest gave elzenbroekbos van Limburg. Behalve door de omvan ...
help
De terugkeer van de Boomkikker in het Kempen~Broek : kansen voor een Belgisch-Nederlandse populatie [themanummer Kempen~Broek] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Engelen, P. \ Kurstjens, G. \ Bruggenum, H.J.M. van \ 2014
De Boomkikker (Hyla arborea) maakt in het Belgische deel van het Kempen~Broek een positieve ontwikkeling door. Het verspreidingsgebied breidt zich uit. Exemplaren naderen de Nederlandse grens. Daarbij is de vraag of het lasndschap in Nederland (al) g ...
help
Ringselven en Loozerheide : hoe Maaswater en giftige metalen tot hoge biodiversiteit leiden [themanummer Kempen~Broek] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Voorn, P.J.J.J. \ 2014
Natuurlijke kwel vanaf onder meer het Kempisch Plateau, maar ook kalkhoudende kwel en aanvoer van Maaswater vanuit kanalen bepalen de waterkwaliteit en ecologie van het vennencomplex in het natuurgebied Loozerheide.
help
Waterkwaliteitsverbetering en natuurontwikkelingssuccessen \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Tolkamp, H.H. \ 1999
help
Beekherstel in Peel en Maasvallei \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Hoogveld, J. \ Paarlberg, A. \ 1999
Dit deel van Limburg kenmerkt zich door laaglandbeken ten westen van de Maas en terrasbeken ten oosten van de Maas
help
De Niers : grensoverschrijdende beekdalontwikkeling van een laaglandrivier \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Brink, F. van den \ Lanphen, B. \ 1999
Een grensoverschrijdend beekdalontwikkelingsproject met het doel om een halfnatuurlijk beekdallandschap te herstellen. Een integrale visie op het hydrologisch en ecologisch herstel van de riviervallei de Niers
help
Flora en fauna van het Geuldal \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Peters, B. \ Buggenum, H. van \ Gubbels, R.E.M.B. \ 1999
help
Bevers in Limburgse beekdalen? \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Kurstjens, G. \ 1999
help
Een eeuw verdroging in het Jekerdal : de betekenis van watermolens voor een nat beekdallandschap \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Mars, H. de \ Vermulst, H. \ 2005
Het grootste gedeelte van het stroomgebied van de 56 km lange Jeker ligt in Wallonië. Vlak voor de grens wordt hij via sifons onder het Albertkanaal geleid. Om de ecohydrologische geschiedenis van het Jekerdal vast te stellen, is een inventarisatie g ...
help
Amfibieën in stilstaande oppervlaktewateren in het Roerdal \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Geraeds, R.P.G. \ Schaik, V.A. van \ 2001
89 Stilstaande oppervlaktewateren werden geïnventariseerd op het voorkomen van amfibieën
help
De flora en vegetatie van het Niersdal : indicatief voor de ecologische potenties en een nieuw beheer van een laaglandbeek \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Peters, B. \ 1996
help
De libellen van de Putbeek en Pepinusbeek : een onderzoek naar de effecten van beekherstel en poelenaanleg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Buggenum, H.J.M. van \ Geraeds, R.P.G. \ 2013
In de stroomgebieden van de Putbeek en de Pepinusbeek zijn in het verleden diverse waterhuishoudkundige maatregelen uitgevoerd. Het betreft vooral een natuurlijke herinrichting van de beken zelf en de aanleg van diverse poelen in het aangrenzende bee ...
help
Bevers in het moderne waterschapsbeheer \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Janssen, I. \ Gubbels, R. \ 2009
Met de uitvoering van beekherstel-projecten geven de waterschappen 'water' opnieuw de ruimte, waardoor specifieke beeksoorten zich vestigen of kunnen uitbreiden in het beekdal. Door zijn leefwijze drukt de beschermde bever zijn stempel op de ontwikke ...
help
Natuurontwikkeling in Limburgse beekdalen : meer dan natuur alleen... \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Peters, B. \ 1999
help
Stromende berging in het stroomgebied van de Maas : het belang van natuurlijker beekdalen voor de veiligheid \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Overmars, W. \ Winden, A. van \ Helmer, W. \ 1999
help
Waterplanten in Limburgse beekdalen : ecologische typering en implicaties voor beekherstel \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Brink, W.B. van den \ 2002
Plantenecologische groepen werden gebruikt als indicatoren van milieuparameters in en langs beken in Limburg. Er zijn grote regionale verschillen in het verspreidingspatroon. Op grond van natuurlijke verschillen in geografie en hydrologie, landgebrui ...
help
Zuidlimburgse beken en beekdalen : karakteristieken, processen en patronen \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Paarlberg, A. \ 1990
help
Zuid-Limburgse bronnen : tussen grond- en oppervlaktewater \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Hendrix, W.P.A.M. \ 2005
Zuid-Limburg heeft een bijzondere hydrogeologische gesteldheid in vergelijking met de rest van Nederland: de grondwaterspiegel is op tientallen meters onder maaiveld; in hellingen en in beekdalen ligt het grondwater dicht aan de oppervlakte; daarnaas ...
help
Veranderingen in het beekdallandschap van de Peelregio. 1. Een ecologische analyse voor de driedoornige stekelbaars, de tiendoornige stekelbaars en het bermpje \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Verberk, W.C.E.P. \ Pollux, B.J.A. \ Munckhof, P.J.J. van den \ 2004
De laatste 100 jaar hebben grootschalige veranderingen plaatsgevonden in het beekdallandschap van de Peelregio. Van een drietal vissoorten worden de effecten besproken van de veranderingen op hun leefomgeving
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.