Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Records 1 - 7 / 7

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: q=beekdal*
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Een nieuwe toekomst voor het Oude Diep : natuurontwikkeling aan de voet van een afvalberg \ Vakblad natuurbeheer : informatie voor beheerders van natuur, bos en landschap [Artikel]
Bilt, E. van der \ Dekker, H. \ 2002
Beschrijving van de herstelplannen voor het beekdal van het Oude Diep. Uitgebreide natuurtechnische inrichting is gekoppeld aan landschappelijke inpassing en recreatief gebruik van de afvalberg van de VAM (nu Essent Milieu). Het herstelde beekdal, me ...
help
Bevloeiing van verzuurde beekdalgraslanden langs de Reest \ Vakblad natuurbeheer : informatie voor beheerders van natuur, bos en landschap [Artikel]
Bakker, M. \ Kikkert, A. \ 2001
Bevloeiingsproef in het kader van de mogelijkheden voor herstel van de vegetaties in de verzuurde beekdalhooilanden (in het kader van obn)
help
Ruimte voor de Vledder Aa : herstel van een omvangrijk beekdallandschap in Drenthe \ Vakblad natuurbeheer : informatie voor beheerders van natuur, bos en landschap [Artikel]
Haverkort, J. \ 2001
Herstel van een beekdal in Nationaal Park Drents-Friese Wold moet er toe leiden dat de in de jaren '50 'genormaliseerde' beken weer meanderen in een natuurlijk landschap
help
Hoe natter, hoe beter? : de invloed van het waterpeil bij maatregelen tegen verdroging in elzenbroekbossen \ Vakblad natuurbeheer : informatie voor beheerders van natuur, bos en landschap [Artikel]
Boxman, A.W. \ Stortelder, A.H.F. \ 2000
help
Humus als 'early warning' voor verdroging en verzuring \ Vakblad natuurbeheer : informatie voor beheerders van natuur, bos en landschap [Artikel]
Waal, R.W. de \ Kemmers, R.H. \ 2000
Zonder het uitvoeren van dure en tijdrovende bodemanalyses kunnen in het veld waarneembare humuskenmerken in een vroeg stadium de beheerder een indicatie geven over het verloop van processen zoals verzuring en verdroging in natuurgebieden
help
Drentse beekvissen beter bekeken \ Vakblad natuurbeheer : informatie voor beheerders van natuur, bos en landschap [Artikel]
Scheper, A.J. \ 2000
help
Twentse bronbeken in beweging : Staatsbosbeheer : 100 jaar natuur voor iedereen \ Vakblad natuurbeheer : informatie voor beheerders van natuur, bos en landschap [Artikel]
Bronkhorst, A.E.C. \ 1999
Vanwege het 100-jarig bestaan van Staatsbosbeheer werden op een driedaagse manifestatie de schijnwerpers gericht op beekdalen. De aandacht werd gevestigd op de bijzondere natuurwaarden van bronbeken en de mogelijkheden om deze natuurwaarden weer teru ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.