Login

Hydrotheek

help
Bevloeiing van verzuurde beekdalgraslanden langs de Reest \ Vakblad natuurbeheer : informatie voor beheerders van natuur, bos en landschap [Artikel]
Bakker, M. \ Kikkert, A. \ 2001
Bevloeiingsproef in het kader van de mogelijkheden voor herstel van de vegetaties in de verzuurde beekdalhooilanden (in het kader van obn)
help
Ruimte voor de Vledder Aa : herstel van een omvangrijk beekdallandschap in Drenthe \ Vakblad natuurbeheer : informatie voor beheerders van natuur, bos en landschap [Artikel]
Haverkort, J. \ 2001
Herstel van een beekdal in Nationaal Park Drents-Friese Wold moet er toe leiden dat de in de jaren '50 'genormaliseerde' beken weer meanderen in een natuurlijk landschap
help
Een nieuwe toekomst voor het Oude Diep : natuurontwikkeling aan de voet van een afvalberg \ Vakblad natuurbeheer : informatie voor beheerders van natuur, bos en landschap [Artikel]
Bilt, E. van der \ Dekker, H. \ 2002
Beschrijving van de herstelplannen voor het beekdal van het Oude Diep. Uitgebreide natuurtechnische inrichting is gekoppeld aan landschappelijke inpassing en recreatief gebruik van de afvalberg van de VAM (nu Essent Milieu). Het herstelde beekdal, me ...
help
Twentse bronbeken in beweging : Staatsbosbeheer : 100 jaar natuur voor iedereen \ Vakblad natuurbeheer : informatie voor beheerders van natuur, bos en landschap [Artikel]
Bronkhorst, A.E.C. \ 1999
Vanwege het 100-jarig bestaan van Staatsbosbeheer werden op een driedaagse manifestatie de schijnwerpers gericht op beekdalen. De aandacht werd gevestigd op de bijzondere natuurwaarden van bronbeken en de mogelijkheden om deze natuurwaarden weer teru ...
help
Hoe natter, hoe beter? : de invloed van het waterpeil bij maatregelen tegen verdroging in elzenbroekbossen \ Vakblad natuurbeheer : informatie voor beheerders van natuur, bos en landschap [Artikel]
Boxman, A.W. \ Stortelder, A.H.F. \ 2000
help
Humus als 'early warning' voor verdroging en verzuring \ Vakblad natuurbeheer : informatie voor beheerders van natuur, bos en landschap [Artikel]
Waal, R.W. de \ Kemmers, R.H. \ 2000
Zonder het uitvoeren van dure en tijdrovende bodemanalyses kunnen in het veld waarneembare humuskenmerken in een vroeg stadium de beheerder een indicatie geven over het verloop van processen zoals verzuring en verdroging in natuurgebieden
help
Drentse beekvissen beter bekeken \ Vakblad natuurbeheer : informatie voor beheerders van natuur, bos en landschap [Artikel]
Scheper, A.J. \ 2000
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.