Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Geselecteerd op:

Records 1 - 12 / 12

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: q=beekdal*
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Water in beeld: voortgangsrapportage over het waterbeheer in Nederland 2013 \ Water in beeld... : voortgangsrapportage over het waterbeheer in Nederland [Jaarverslag]
2014
Nederland leeft met water en Nederland werkt elke dag aan water. Zorg voor waterbeheer, waterveiligheid en waterkwaliteit is een essentiële taak van de overheid. Het Nationaal Waterplan vormt de basis van het beleid. De invulling en uitvoering daarva ...
help
Jaarverslag 2013 / Ontwikkeling+Beheer Natuurkwaliteit \ Jaarverslag ... ob+n : overlevingsplan bos+natuur / IKC Natuurbeheer [Jaarverslag]
2014
Het jaar 2013 stond in het teken van voorbereidingen van een nieuwe periode voor het OBN Kennisnetwerk. Er is hard gewerkt aan het opstellen van een nieuwe kennisagenda, een nieuwe overeenkomst met de opdrachtgever(s) en aan de constructie van een ni ...
help
Water in beeld: voortgangsrapportage over het waterbeheer in Nederland 2012 \ Water in beeld... : voortgangsrapportage over het waterbeheer in Nederland [Jaarverslag]
2013
Water in beeld is de voortgangsrapportage over de uitvoering van de actiepunten uit het Nationaal Waterplan 2009-2015 (NWP) en het Bestuursakkoord Water (BAW). In de voortgangsrapportage staat dat we goed op koers liggen. "Terugkijkend op 2012 kunnen ...
help
Jaarverslag 2011 / STOWA \ Jaarverslag... / Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer, (STOWA) [Jaarverslag]
2012
In dit jaarverslag geeft STOWA een overzicht van de opbrengsten van 2011, met een doorkijk naar 2012. Wij presenteren de belangrijkste feiten en cijfers: welke kennisresultaten boekten wij? Hoeveel publicaties zagen het licht? Hoeveel mensen bezochte ...
help
Voortgangsrapportage Nationaal Waterplan en Bestuursakkoord Water over het jaar 2011 \ Water in beeld... : voortgangsrapportage over het waterbeheer in Nederland [Jaarverslag]
Haverkamp, G. \ 2012
Rijksoverheid, provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven werken nauw samen aan een duurzaam Nederlands waterbeleid. Het Nationaal Waterplan 2009-2015 en het Bestuursakkoord Water zijn daarbij richtinggevend. In Water in beeld wordt ...
help
Bedrijfsresultaten zuiveringstechnische werken 2010 / Waterschap Brabantse Delta \ Bedrijfsresultaten zuiveringstechnische werken ... / [Waterschap Brabantse Delta] [Jaarverslag]
2011
In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de werking van de Zuiveringstechnische Werken in beheer bij waterschap Brabantse Delta in 2010. Inzicht wordt niet alleen gegeven in de prestaties van het totaal van de installaties maar ook voor de afzo ...
help
De staat van het klimaat 2009 \ De staat van het klimaat ... : actueel onderzoek en beleid nader verklaard / uitg. van het PCCC, het Platform Communication on Climate Change [Jaarverslag]
2010
Nederland hoort internationaal tot de 'frontrunners' bij het ontwikkelen van nationaal adaptatiebeleid. Het besef groeit dat voor effectieve adaptatie van het waterbeheer internationale samenwerking en kennisontwikkeling onontbeerlijk is. De Delta Al ...
help
Water in beeld : voortgangsrapportage over het waterbeheer in Nederland 2009 \ Water in beeld... : voortgangsrapportage over het waterbeheer in Nederland [Jaarverslag]
2009
Water in Beeld 2009 legt de voortgang vast van het integrale waterbeheer in Nederland in 2008. De rapportage informeert de waterbeheerders in Nederland over de stand van zaken op het brede terrein van water: Bestuurlijke organisatie en instrumentatie ...
help
Natuurbalans 2008 \ Natuurbalans... [Jaarverslag]
2008
De Natuurbalans schetst jaarlijks de toestand en trends in natuur en landschap en evalueert het gevoerde beleid De laatste vijftien jaar is de oppervlakte van natuurgebieden toegenomen en zijn de milieucondities voor de natuur verbeterd. In natuurgeb ...
help
Milieubalans 2008 \ Milieubalans... [Jaarverslag]
2008
De Milieubalans is een jaarlijkse rapportage van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) over de toestand en de trends in het milieu in relatie tot het gevoerde beleid en de maatschappelijke ontwikkelingen. Ook schetst de Milieubalans resterende kn ...
help
Slagkracht : resultaat door visie / Jaarverslag 2007 Waterschap De Dommel \ Jaarverslag... / Waterschap De Dommel [Jaarverslag]
2008
Het jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten van het waterschap
help
Waterschap De Dommel: feiten en cijfers 2007 : biologische en chemische waterkwaliteit \ Waterschap De Dommel: feiten en cijfers ... : waterkwantiteit en waterkwaliteit [Jaarverslag]
Lüers, F. \ 2008
In bijgaande rapportage wordt de algemene waterkwaliteit in 2007 van de oppervlaktewateren in het beheergebied beschreven, waarbij wordt ingegaan op zowel ecologische als fysisch-chemische aspecten
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.