Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 37

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: q=beekdal*
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Beekherstel vergt integrale aanpak \ Maatregelen voor een betere natte ecologie : de civieltechnische kant van de Kaderrichtlijn Water [Hoofdstuk uit boek]
Besse-Lototskaya, A. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2011
Bij beekherstel gaat het niet alleen om de waterstroom zelf, maar om het hele beekdal. Ook is gebleken dat morfologie en hydrologie van de beek sterk samenhangen. Een goed herstel is alleen mogelijk als het beekwater door de seizoenen heen een vrij c ...
help
3. Rivieren, beken en getijderivieren \ Handboek hydromorfologie : monitoring en afleiding hydromorfologische parameters Kaderrichtlijn Water [Hoofdstuk uit boek]
2007
In het 'Handboek hydromofologie' worden de Nederlandse watersystemen ingedeeld in 3 hoofdtypen: het R-type, M-type en het K&O-type. Voor elk van deze watertypen zijn aparte hydromorfologische parameters opgesteld, die grotendeels zijn afgeleid van de ...
help
Overstromingsgevaar en wateroverlast \ Welvaart en leefomgeving : een scenariostudie voor Nederland in 2040 [Hoofdstuk uit boek]het hoofdstuk Water uit het Achtergrondrapport (PDF)
2006
De in dit hoofdstuk behandelde thema’s overstromingsgevaar en wateroverlast lijken veel met elkaar gemeen te hebben, maar verdienen toch een aparte behandeling. Overstromingsgevaar wordt veroorzaakt door hoge waterstanden in de Rijn en de Maas of op ...
help
Waterveiligheid en wateroverlast \ Welvaart en leefomgeving : een scenariostudie voor Nederland in 2040 : achtergronddocument [Hoofdstuk uit boek]
Stolwijk, H. \ Pieterse, N. \ Puijenbroek, P. \ 2006
De kans op lokale inundaties en grootschalige overstromingen neemt de komende decennia toe. Door het nemen van maatregelen kan dit worden voorkomen. Hoofdstuk uit het CPB MNP RPB rapport "Welvaart en leefomgeving"
help
Invloed openwaterstand op grondwaterstand in natuurterreinen in perioden dat onomkeerbare droogteschade kan optreden : de methode van de kritieke L afstand \ Natuur in de verdringingsreeks [Hoofdstuk uit boek]
Bakel, P.J.T. van \ Massop, H.T.L. \ 2006
help
Libellen \ Inventarisatie van het zuidelijk deel van het Renkumse beekdal en de Renkumse Benedenwaard in 2001 en 2002 [Hoofdstuk uit boek]
Wely, A. van \ Alebeek, F.A.N. van \ Rijswijk, C.C. van \ 2003
help
Waterkwantiteit \ Onderzoek ten behoeve van herstel en beheer van Nederlandse hoogvenen : eindrapportage 1998-2001 [Hoofdstuk uit boek]
Schaaf, S. van der \ 2003
Binnen het totaal van het OBN hoogveenonderzoek is dit hoofdstuk geweid aan het tijdreeksen-onderzoek van grondwaterstand en neerslag; het kwantificeren van waterstromen in zowel bestaande hoogveentjes als in regeneratiegebieden; het berekenen van ee ...
help
Voorbeeldproject De Tungelroyse Beek \ Praktijkervaringen met meervoudig ruimtegebruik binnen watergerelateerde projecten [Hoofdstuk uit boek]
2002
Het Tungelroyse Beek pilot-project is een beekherstel project in noord Limburg, dat in 2000 is afgerond. Het is met EU subsidie tot stand gekomen. Het gebied wordt gekenmerkt door een genormaliseerde beek in een overwegend agrarisch gebied met weinig ...
help
Voorbeeldproject Plan Ooievaar / De Gelderse Poort \ Praktijkervaringen met meervoudig ruimtegebruik binnen watergerelateerde projecten [Hoofdstuk uit boek]
2002
Het gedachtegoed van Plan Ooievaar (1987) is verder uitgewerkt in Levende Rivieren (1992). Daaruit is het concrete uitvoeringsproject Gelderse Poort ontstaan
help
Voorbeeldproject integraal waterbeheer Dalfsen \ Praktijkervaringen met meervoudig ruimtegebruik binnen watergerelateerde projecten [Hoofdstuk uit boek]
2002
Het integraal water project omvat plannen met betrekking tot ruilverkaveling, oeverdrinkwaterwinning en verdrogingsbestrijding
help
Voorbeeldproject De Groenblauwe Slinger (GBS) \ Praktijkervaringen met meervoudig ruimtegebruik binnen watergerelateerde projecten [Hoofdstuk uit boek]
2002
De Groenblauwe Slinger is een inrichtingsvisie opgesteld in 1996 voor het gebied tussen Rotterdam, Den Haag en Leiden (een gebied voor ca 2 miljoen mensen) en beslaat 20.000 ha, merendeel in gebruik door huizen, kassen, bedrijventerreinen en wegen. O ...
help
Voorbeeldproject De Drentse Aa en Lekstroom \ Praktijkervaringen met meervoudig ruimtegebruik binnen watergerelateerde projecten [Hoofdstuk uit boek]
2002
Dit project is een combinatie van een ROM en een WCL project in een relatief, ongeschonden beekdalsysteem van 26.000 ha. Beide projecten werden in 1994 gestart en vertoonden overlap, waardoor ze samen zijn gevoegd
help
Voorbeeldproject De Blauwe Stad \ Praktijkervaringen met meervoudig ruimtegebruik binnen watergerelateerde projecten [Hoofdstuk uit boek]
2002
Het plangebied behelst een deel van het Oldambt, dat begrensd wordt door de kernen Winschoten, Heiligerlee, Scheemda, Midwolda, Oostwold en Finsterwolde. Het wordt een merengebied (800 ha) met bos, natuur (350 ha), en daarbij passende recreatie en wo ...
help
Voorbeeldproject De Maaswerken \ Praktijkervaringen met meervoudig ruimtegebruik binnen watergerelateerde projecten [Hoofdstuk uit boek]
2002
Het project Maaswerken startte als regionale natuurontwikkeling, maar omvat nu ook zandwinning, bescherming tegen hoog water en de bevaarbaarheid van de Maas. De voorbereidingen startten in 1990, en naar verwachting zal het geheel in 2015 afgerond zi ...
help
Het landschap van de Veluwe : water \ Het Veluwse sprengenlandschap; een cultuurmonument [Hoofdstuk uit boek]
Renes, J. \ Meijer, J. \ Poel, K.R. de \ 2002
help
Europese kaderrichtlijn water \ Watertypegerichte normstelling voor nutriënten in oppervlaktewater [Hoofdstuk uit boek]
Buskens, R.F.M. \ Limbeek, M.C.E. \ Liere, L. van \ 2002
help
Natuurontwikkeling in beekdalen in historisch en toekomst perspectief \ Beken in de 21ste eeuw : de ideale beek vanuit maatschappelijk, technisch en ecologisch perspectief [Hoofdstuk uit boek]
Klink, A \ 2001
help
Restoration prospects of degraded lowland brook valleys in the Netherlands : an exemple from the Gorecht area \ An international perspective on wetland rehabilitation [Hoofdstuk uit boek]
Diggelen, R. van \ Grootjans, A.P. \ 1999
help
Zuiveringschap Limburg : 25 jaar waterkwaliteitsbeheer van de Roer \ Spiegel van Roermond : jaarboek voor Roermond [Hoofdstuk uit boek]
Tolkamp, H.H. \ 1999
De tijd vliegt. De stroom waarop wij worden meegevoerd is snel en onverbiddelijk. In gedachten zitten we al in de volgende eeuw. Toch is het goed af en toe even rustiger vaarwater op te zoeken, om te kijken of we nog de juiste koers varen. In bijgaan ...
help
Hackfort in het Gelderse landschap \ Hackfort : huis & landgoed [Hoofdstuk uit boek]
Dirkx, G.H.P. \ 1998
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.