Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Hybridization of the habitat in disturbed hay meadows \ Disturbance in grasslands : causes, effects and processes [Hoofdstuk uit boek]
Grootjans, A.P. \ Allersma, G.J.R. \ Kik, C. \ 1987
help
Linking ecological patterns to hydrological conditions on various spatial scales : a case study of small stream valleys \ Landscape ecology of a stressed environment [Hoofdstuk uit boek]
Grootjans, A.P. \ Diggelen, R. van \ Everts, F.H. \ 1993
help
Hydrological systems analysis Dinkel valley / Borne creek \ Hydrological systems analysis : methods and applications [Hoofdstuk uit boek]
Hoogendoorn, J.H. \ 1996
help
Natuurontwikkeling in beekdalen in historisch en toekomst perspectief \ Beken in de 21ste eeuw : de ideale beek vanuit maatschappelijk, technisch en ecologisch perspectief [Hoofdstuk uit boek]
Klink, A \ 2001
help
Libellen \ Inventarisatie van het zuidelijk deel van het Renkumse beekdal en de Renkumse Benedenwaard in 2001 en 2002 [Hoofdstuk uit boek]
Wely, A. van \ Alebeek, F.A.N. van \ Rijswijk, C.C. van \ 2003
help
Beekherstel vergt integrale aanpak \ Maatregelen voor een betere natte ecologie : de civieltechnische kant van de Kaderrichtlijn Water [Hoofdstuk uit boek]
Besse-Lototskaya, A. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2011
Bij beekherstel gaat het niet alleen om de waterstroom zelf, maar om het hele beekdal. Ook is gebleken dat morfologie en hydrologie van de beek sterk samenhangen. Een goed herstel is alleen mogelijk als het beekwater door de seizoenen heen een vrij c ...
help
Restoration prospects of degraded lowland brook valleys in the Netherlands : an exemple from the Gorecht area \ An international perspective on wetland rehabilitation [Hoofdstuk uit boek]
Diggelen, R. van \ Grootjans, A.P. \ 1999
help
Evaluation of flooding scenarios for riverine pastures along the river Dinkel, The Netherlands \ Scenario studies for the rural environment : selected and edited proceedings of the symposium scenario studies for the rural environment, Wageningen, The Netherlands, 12 - 15 September 1994 [Hoofdstuk uit boek]
Hommel, P.W.F.M. \ Dirkx, G.H.P. \ Prins, A.H. \ Wolfert, H.P. \ Vrielink, J.G. \ 1995
help
Beeksystemen natuurlijk in ontwikkeling : uitgangspunten van Vereniging Natuurmonumenten voor natuurontwikkeling in beekdalen \ De toekomst van beekdalen : besturen van stromen : verslag van het symposium op 25 november 1992 in congrescentrum "De Reehorst" te Ede [Hoofdstuk uit boek]
Gorter, J. \ 1993
help
Het belang van beekdalen en een herstelbeleid \ De toekomst van beekdalen : besturen van stromen : verslag van het symposium op 25 november 1992 in congrescentrum "De Reehorst" te Ede [Hoofdstuk uit boek]
Parma, S. \ 1993
help
Beken en beekdalen in Nederland : ecologische referenties en natuurdoeltypen \ De toekomst van beekdalen : besturen van stromen : verslag van het symposium op 25 november 1992 in congrescentrum "De Reehorst" te Ede [Hoofdstuk uit boek]
Verdonschot, P.F.M. \ 1993
help
Ecologische kansrijkdom van natuurontwikkeling in het beekdal van de Drentse Aa \ De toekomst van beekdalen : besturen van stromen : verslag van het symposium op 25 november 1992 in congrescentrum "De Reehorst" te Ede [Hoofdstuk uit boek]
Farjon, J.M.J. \ 1993
help
Voorbeeldproject De Drentse Aa en Lekstroom \ Praktijkervaringen met meervoudig ruimtegebruik binnen watergerelateerde projecten [Hoofdstuk uit boek]
2002
Dit project is een combinatie van een ROM en een WCL project in een relatief, ongeschonden beekdalsysteem van 26.000 ha. Beide projecten werden in 1994 gestart en vertoonden overlap, waardoor ze samen zijn gevoegd
help
3. Rivieren, beken en getijderivieren \ Handboek hydromorfologie : monitoring en afleiding hydromorfologische parameters Kaderrichtlijn Water [Hoofdstuk uit boek]
2007
In het 'Handboek hydromofologie' worden de Nederlandse watersystemen ingedeeld in 3 hoofdtypen: het R-type, M-type en het K&O-type. Voor elk van deze watertypen zijn aparte hydromorfologische parameters opgesteld, die grotendeels zijn afgeleid van de ...
help
Deelrapport ecologie \ Verdroging van natuur en landschap in Nederland : beschrijving en analyse [Hoofdstuk uit boek]
Groen, C.L.G. \ Gool, C.R. van \ Runhaar, J. \ 1989
hfdst. 1
help
Hackfort in het Gelderse landschap \ Hackfort : huis & landgoed [Hoofdstuk uit boek]
Dirkx, G.H.P. \ 1998
help
Voorbeeldproject De Tungelroyse Beek \ Praktijkervaringen met meervoudig ruimtegebruik binnen watergerelateerde projecten [Hoofdstuk uit boek]
2002
Het Tungelroyse Beek pilot-project is een beekherstel project in noord Limburg, dat in 2000 is afgerond. Het is met EU subsidie tot stand gekomen. Het gebied wordt gekenmerkt door een genormaliseerde beek in een overwegend agrarisch gebied met weinig ...
help
Voorbeeldproject Plan Ooievaar / De Gelderse Poort \ Praktijkervaringen met meervoudig ruimtegebruik binnen watergerelateerde projecten [Hoofdstuk uit boek]
2002
Het gedachtegoed van Plan Ooievaar (1987) is verder uitgewerkt in Levende Rivieren (1992). Daaruit is het concrete uitvoeringsproject Gelderse Poort ontstaan
help
Voorbeeldproject integraal waterbeheer Dalfsen \ Praktijkervaringen met meervoudig ruimtegebruik binnen watergerelateerde projecten [Hoofdstuk uit boek]
2002
Het integraal water project omvat plannen met betrekking tot ruilverkaveling, oeverdrinkwaterwinning en verdrogingsbestrijding
help
Voorbeeldproject De Groenblauwe Slinger (GBS) \ Praktijkervaringen met meervoudig ruimtegebruik binnen watergerelateerde projecten [Hoofdstuk uit boek]
2002
De Groenblauwe Slinger is een inrichtingsvisie opgesteld in 1996 voor het gebied tussen Rotterdam, Den Haag en Leiden (een gebied voor ca 2 miljoen mensen) en beslaat 20.000 ha, merendeel in gebruik door huizen, kassen, bedrijventerreinen en wegen. O ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.