Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
De toekomst van beekdalen : besturen van stromen : verslag van het symposium op 25 november 1992 in congrescentrum "De Reehorst" te Ede [Congresverslag]
Kraal, H. \ Roos, R. \ Santema, R. \ Mulders, J. \ 1993
help
Symposium 'Versnel beekherstel. Natuurlijk aan de slag!' [Congresverslag]
2015
De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in het herstel van beekdalen, met als doel het verbeteren van omstandigheden voor de functies in het beekdal, zoals natuur, watervoorziening en recreatie. Er is het nodige gebeurd op het gebied van beekherst ...
help
Symposium ‘Verslingerd aan beken: van intrekgebied tot stromend water : een stapsgewijze aanpak met het handboek ecohydrologische systeemanalyse in beekdallandschappen’ [Congresverslag]
2017
Op woensdagmiddag 7 juni 2017 wordt het nieuwe handboek 'Ecohydrologische Systeemanalyse in Beekdallandschappen' gepresenteerd. We lichten tijdens de middag een aantal instrumenten uit het handboek nader toe en nemen u mee naar een mooi praktijkvoorb ...
help
Bodemwaterkwaliteit in wisselwerking met biologische, chemische en hydrologische processen : 8e CHO - Studiebijeenkomst, 8 mei 1990, IAC te Wageningen [Congresverslag]
Bolt, G.H. \ Hoeks, J. \ Ommen, H.C. van \ Hooghart, J.C. \ 1990
Het doel van de bijeenkomst was een aantal onderzoekers bij elkaar te brengen met zeer verschillende achtergrond, namelijk de biologie, de geochemie en de hydrologie, om kennis te nemen van elkaars inzichten
help
Planvorming regionaal waterbeheer : proceedings of technical meeting 41 (March, 1984) = Planning of water resources management on a regional scale [Congresverslag]
Biezeveld, G.A. \ Blom, G. \ Bon, P.H. \ 1985
help
The use of hydro-ecological models in the Netherlands : technical meeting 51, Ede, The Netherlands, 25 May 1993 [Congresverslag]
Hooghart, J.C. \ Posthumus, C.W.S. \ 1993
In the Netherlands one of the largest environmental stresses to vegetations in nature reserves is the structural lowering of the ground water levels and the physical and chemical alterations, triggered by this lowering, at the site of these vegetatio ...
help
Aquatisch-ecologische instrumenten voor de toekomst : verslag van een workshop van de Werkgroep Ecologisch Waterbeheer, subgroep Ecologische Instrumenten [Congresverslag]
Verdonschot, P. \ 1998
Dit themanummer is vrijwel geheel gewijd aan de workshop “Aquatisch-ecologische instrumenten voor de toekomst”, die op 24 december 1997 door de WEW-EI in samenwerking met IKC-N en STOWA is georganiseerd. Een samenvatting gaat vooraf aan het uitgebrei ...
help
Effectgerichte maatregelen tegen verzuring en eutrofiering in natuurterreinen : [proceedings van een symposium op 30 oktober 1992] [Congresverslag]
Cals, M. \ Graaf, M. de \ Roelofs, J. \ 1993
Inventarisatie van belangrijkste resultaten van de deskundigenteams, zoals die door LNV zijn ingesteld. Gelijkertijd worden subsidies EGM beëindigs; de verantwoordelijkheid van uitvoering ligt bij de terreinbeherende organisaties. Het EGM programma i ...
help
Integraal (water)beheer in de praktijk gebracht [Congresverslag]
Roijackers, R.M.M. \ Verstraelen, P.J.T. \ Liere, L. van \ 1992
Verslag met 25 bijdragen gepresenteerd op een themadag (april 1992). Tijdens de themadag kwamen de problemen met betrekking tot de afstemming van beleid en uitvoeringsmaatregelen aan de orde. Enkele praktijkvoorbeelden uit Noord- en Zuid-Holland, Utr ...
help
Natte natuur tussen wal en schip?! : verslag van een workshop van de Werkgroep Ecologisch Waterbeheer, Subgroep Standaardisatie [Congresverslag]
Friedrich, J.C. \ Fortuin, A. \ Fellinger, M. \ 1997
help
Herstel van natte, soortenrijke graslanden : themadag AB-DLO, in samenwerking met SC-DLO, LUW, DLG, IKC-N en Natuurmonumenten, gehouden op 6 november 1997 te Wageningen [Congresverslag]
Oomes, M.J.M. \ Korevaar, H. \ 1998
help
Meten, meetnetten en optimale meetnetontwerpen ten dienste van het waterbeheer : verslag van voorjaarsbijeenkomst van de K.I.v.I. sectie waterbeheer : 'Meten voor waterbeheer', mei 1984, colloquium van de Studiegroep Statistiek in de Hydrologie CHO-TNO : 'Meetnetontwerp en -optimalisatie', november 1984 [Congresverslag]
Kloet, P. van der \ Hooghart, J.C. \ 1986
Allereerst betreft dit de bijdragen van Pulles over de wenselijkheid van het verzamelen van gegevens. Aanvullend hierop is bij meetnetontwerp de bijdrage van Romijn welke onder andere de financiële consequenties ten gevolge van metingen aanreikt. De ...
help
Waterwinnen met kwaliteit : haalbaarheidstudie lange-termijn opties voor grotere watereenheden [Congresverslag]
Ligtvoet, W. \ Buuren, M. van \ Timmermans, J. \ 1997
Het Programma Water Ruimte en Milieu levert bouwstenen toe voor strategische beleidsvoorbereiding op rijks- en regionaal niveau. Belangrijke uitgangspunten binnen dit programma zijn het voorkomen/verminderen van het afwentelen van milieuproblemen (zo ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.