Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 31

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: q=beekdal*
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
The restoration of degraded iron-rich fens = Het herstel van gedegradeerde ijzerrijke laagvenen [Proefschrift]
Emsen, Willem-Jan \ Diggelen, Rudy van \ 2017
In dit proefschrift hebben we onderzocht of (en hoe) gedegradeerde beekdalvenen hersteld kunnen worden, en welke biogeochemische factoren herstel stimuleren danwel verhinderen. De nadruk lag hierbij zowel op abiotisch herstel (vb. nutriëntlimitatie, ...
help
De landschapsarchitectuur van het polder-boezemsysteem : structuur en vorm van waterstelsel, waterpatroon en waterwerk in het Nederlandse laagland [Proefschrift]
Bobbink, Inge \ 2016
Het polder-boezemsysteem, een watersysteem dat is ontstaan door vallen en opstaan, continue is aangepast, en vanwege de invloed van de klimaatsverandering moet worden uitgebreid vormt het onderwerp van dit proefschrift. In het onderzoek wordt gezocht ...
help
Plants living on the edge : colonization processes of aquatic and riparian vegetation along restored lowland streams [Proefschrift]
Fraaije, Rob G. A.. \ 2016
Dit proefschrift richt zich op het identificeren van de belangrijkste sturende factoren in het voorkomen van plantensoorten en biodiversiteit langs laaglandbeken, en op het beoordelen van de ecologische winst na innovatieve herstelwerkzaamheden om hi ...
help
Fifty shades of grey : variability in metric-based assessment of surface waters using macroinvertebrates [Proefschrift]
Keizer-Vlek, H.E. \ 2014
Biologische beoordeling van oppervlaktewateren wordt vaak gebaseerd op gegevens over de aanwezige macrofaunagemeenschap. In de huidige situatie ontbreekt echter inzicht in de betrouwbaarheid en precisie van gegevens die voortkomen uit biologische mon ...
help
Morphological processes in lowland streams : implications for stream restoration [Proefschrift]
Eekhout, J.P.C. \ 2014
Waterschappen in Nederland zijn constant op zoek naar kostenefficiënte alternatieven voor beekherstel. Eén van deze methoden is het verwijderen van oeverbeschoeiing, vervolgens zouden autogene morfologische processen een kronkelende loop moeten vorme ...
help
The landscape at your service : spatial analysis of landscape services for sustainable development [Proefschrift]
Gulickx, M. \ 2013
De mens beheert en verandert het landschap om diverse producten en diensten te verkrijgen en te versterken. Deze producten en diensten, landschapsdiensten genoemd, leveren een positieve bijdrage aan de maatschappij. Interacties tussen sociale (mensel ...
help
Drainage ditches, biodiversity hotspots for aquatic invertebrates : defining and assessing the ecological status of a man-made ecosystem based on macroinvertebrates [Proefschrift]
Verdonschot, R.C.M. \ 2012
De effecten van extreme eutrofiëring en organische belasting op de macrofauna in sloten zijn goed bekend. De kennis van de sturende factoren die de samenstelling van de fauna in de ‘standaard poldersloot’ (de eutrofe, vegetatierijke sloot) bepalen, i ...
help
Europees waterbeheer: eerlijk zullen we alles delen? : een juridische analyse van de Europese stroomgebiedbenadering in het licht van de grensoverschrijdende verontreiniging van water tussen lidstaten [Proefschrift]
Kempen, Jasper Jacobus Hendricus van \ 2012
This PhD thesis addresses the legal system of European water management and more specifically the role of transboundary water pollution in this system. It focuses on the question of whether the system ensures that the beneficial uses of international ...
help
.... dat men het goed van den ongeboornen niet mag verkoopen : gemene gronden in de Meierij van Den Bosch tussen hertog en hertgang 1000-2000 [Proefschrift]
Vera, Henricus Louis Maria \ 2011
Onderwerp van deze studie vormen de woeste gronden (gemeyntes) in de Meierij van den Bosch. De Meierij was één van de onderscheiden bestuurlijke gebieden van het hertogdom Brabant en haar opvolgers tot aan het begin van de 19de eeuw. Het was gesituee ...
help
Restoration of fens and peat lakes: a biogeochemical approach [Proefschrift]
Geurts, J.J.M. \ cop. 2010
Het onderzoek in dit proefschrift maakt deel uit van het nationale onderzoeksprogramma OBN Laagveenwateren van LNV. Het doel van dit onderzoeksprogramma was om de achteruitgang van laagveenwateren in Nederland te onderzoeken door de processen die hie ...
help
Moisture matters : climate-proof and process-based relationships between water, oxygen and vegetation [Proefschrift]
Bartholomeus, R.P. \ 2010
In het proefschrift wordt aangetoond dat klimaatverandering leidt tot een grotere afwisseling van vochtcondities in het wortelmilieu van planten. Hierdoor zullen zowel zeer natte omstandigheden toenemen, waarbij planten zuurstofstress ondervinden, al ...
help
Winter flooding in Dutch stream valley floodplains: biogeochemical effects and vegetation consequences = Winteroverstromingen in Nederlandse beekdalen: biogeochemische effecten en consequenties voor de vegetatie [Proefschrift]
Beumer, V. \ 2009
Vier winteroverstromingssituaties zijn beschreven in dit proefschrift, gebaseerd op de aard van de overstroming en de diepte van het grondwaterpeil. De vier situaties kunnen worden gebruikt voor het beoordelen van de biogeochemie en de ontwikkeling v ...
help
Een wereld van verschil : landschap en plantengroei van de duinen op de Zeeuwse en Zuid-Hollandse Eilanden [Proefschrift]
Haperen, A.M.M. van \ 2009
Het landschap en de plantengroei van de duinen op de Zeeuwse en Zuid- Hollandse Eilanden zijn niet alleen onderling duidelijk verschillend; vergeleken met de Hollandse en Vlaamse vastelandskust hebben zij ook een heel eigen karakter. Hoewel dit al la ...
help
Matching species to a changing landscape : aquatic macroinvertebrates in a heterogeneous landscape [Proefschrift]
Verberk, W.C.E.P. \ 2008
Wilco Verberk heeft voor aquatische ongewervelden zoals kevers, libellen, muggen en bloedzuigers uitgezocht welke eisen zij aan hun omgeving stellen. Hij ontwikkelde een nieuwe methodiek om de mechanismen te ontrafelen die de relaties tussen soorten ...
help
The effectiveness of restoration measures in species-rich fen meadows = [De effectiviteit van herstelmaatregelen in blauwgraslanden] [Proefschrift]
Hoek, D. van der \ 2005
In dit proefschrift worden de mechanismen geanalyseerd die de effectiviteit bepalen van enkele hydrologische maatregelen en plaggen op het herstel van soortenrijke, natte schraalgraslanden. Het veldonderzoek werd gedaan in de Bennekomse Meent en het ...
help
Patching up the landscape : optimising procedures for selecting suitable sites and measures for ecological restoration [Proefschrift]
Pieterse, N.M. \ 2004
This thesis aims to contribute to formalisation of knowledge on performing an integrated landscape analysis. This does not impy that a full integrated analysis is perfomed, but that a subset of problems and potentially successful methods is explored. ...
help
Revival of Dutch Sphagnum bogs: a reasonable perspective? [Proefschrift]
Tomassen, H.B.M. \ 2004
Het OBN hoogvenenproject omvat onderzoek naar de effecten van atmosferische stikstofdepositie op de vegetatie (deels dit proefschrift) de hydrologie, de kwalitatieve hydrologie en veenkwaliteit (deels dit proefschrift) . Op basis van de resultaten va ...
help
Biogeochemical constraints for restoration of sulphate-rich fens [Proefschrift]
Lucassen, E.C.H.E.T. \ 2003
In this thesis, biogeochemical processes occurring in sulphate-rich groundwater fed fens are studied under two hydrological conditions: semi-natural conditions with a continuous input of base-rich and iron-rich groundwater, and conditions in which gr ...
help
Waterbeheer tussen crisis en vernieuwing : een studie naar vernieuwingsprocessen in de sturing van regionaal waterbeheer [Proefschrift]
Slobbe, E. van \ 2002
help
Geomorphological change and river rehabilitation : case studies on lowland fluvial systems in the Netherlands [Proefschrift]
Wolfert, H.P. \ 2001
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.