Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Hydrobiologisch onderzoek van de Reest en omringende waterlopen : voorlopig rapport [Boek]
Claassen, T. \ Gijsen, M. van \ 1976
help
De Dinkel : krom of recht? [Boek]
Feenstra, J. \ Vertegaal, P. \ 1976
NJN studie.
help
Waterhuishoudkundige en andere gevolgen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Molen, W.H. van der \ 1976
help
Brochure over het onderzoek van de Commissie Bestudering Waterhuishouding Gelderland [Boek]
Berg, R. van den \ Commissie Bestudering Waterhuishouding Gelderland \ 1976
Provinciale Staten van Gelderland hebben in hun beleidsplan van 1974- 1978 laten merken, dat een grotere betrokkenheid rond kwaliteit en kwantiteit van het water gewenst is. Deze brochure komt daarom op een goed moment. Zij meldt ons dat we waakzaam ...
help
Konsekwenties van de kultuurtechnische maatregelen t.a.v. de Steenbergerloop [Boek]
Blase, K. \ 1976
Onder verantwoordelijkheid van de vakgroep natuurbeheer en natuurbehoud van de Landbouwhogeschool te Wageningen is een hydrobiologisch onderzoek verricht naar de waterkwaliteit en het 'beekkarakter' van Drenthse beken. Dit deelrapport betreft de prob ...
help
Het stroomgebied van de Roode Beek en de Boschbeek : verslag van het bezoek op 27 en 28 mei 1976 [Boek]
Werkgroep Beken \ [ca. 1976]
Het gebied van Roode Beek en Boschbeek herbergt verschillende levensgemeenschappen en diverse soorten, die elders in Nederland niet (of niet in deze vorm) voorkomen. Mede gezien de grote bedragen die momenteel in het behoud van onze beken geïnvesteer ...
help
Oecologisch onderzoek aan epiphytische Diatomeeën gemeenschappen op kunstmatige substraten in de Ugchelerbeek [Boek]
Marks, J.W. \ 1976
In de bovenloop van de Ugchelerbeek (bestaand uit een schoon en verontreinigd gedeelte) zijn op zes plaatsen kunstmatige substraten aangebracht. Aan de op deze wijze verkregen diatomeeen vegetaties werden nauwkeurige tellingen verricht.
help
Geohydrologische interpretatie van het grondwatervlak in Midden Noord-Brabant [Boek]
Bon, J. \ 1976
In het kader van het geohydrologisch onderzoek van de Coördinatiegroep Midden Noord-Brabant werd een onderzoek uitgevoerd naar de samenhang tussen de stroming van grond en oppervlaktewater enerzijds en de opbouw van de ondergrond anderzijds.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.