Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Geselecteerd op:

Records 1 - 8 / 8

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: q=beekdal*
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Hydrobiologisch onderzoek van de Reest en omringende waterlopen : voorlopig rapport [Boek]
Claassen, T. \ Gijsen, M. van \ 1976
help
De Dinkel : krom of recht? [Boek]
Feenstra, J. \ Vertegaal, P. \ 1976
NJN studie.
help
Brochure over het onderzoek van de Commissie Bestudering Waterhuishouding Gelderland [Boek]
Berg, R. van den \ Commissie Bestudering Waterhuishouding Gelderland \ 1976
Provinciale Staten van Gelderland hebben in hun beleidsplan van 1974- 1978 laten merken, dat een grotere betrokkenheid rond kwaliteit en kwantiteit van het water gewenst is. Deze brochure komt daarom op een goed moment. Zij meldt ons dat we waakzaam ...
help
Konsekwenties van de kultuurtechnische maatregelen t.a.v. de Steenbergerloop [Boek]
Blase, K. \ 1976
Onder verantwoordelijkheid van de vakgroep natuurbeheer en natuurbehoud van de Landbouwhogeschool te Wageningen is een hydrobiologisch onderzoek verricht naar de waterkwaliteit en het 'beekkarakter' van Drenthse beken. Dit deelrapport betreft de prob ...
help
Het stroomgebied van de Roode Beek en de Boschbeek : verslag van het bezoek op 27 en 28 mei 1976 [Boek]
Werkgroep Beken \ [ca. 1976]
Het gebied van Roode Beek en Boschbeek herbergt verschillende levensgemeenschappen en diverse soorten, die elders in Nederland niet (of niet in deze vorm) voorkomen. Mede gezien de grote bedragen die momenteel in het behoud van onze beken geïnvesteer ...
help
Oecologisch onderzoek aan epiphytische Diatomeeën gemeenschappen op kunstmatige substraten in de Ugchelerbeek [Boek]
Marks, J.W. \ 1976
In de bovenloop van de Ugchelerbeek (bestaand uit een schoon en verontreinigd gedeelte) zijn op zes plaatsen kunstmatige substraten aangebracht. Aan de op deze wijze verkregen diatomeeen vegetaties werden nauwkeurige tellingen verricht.
help
Geohydrologische interpretatie van het grondwatervlak in Midden Noord-Brabant [Boek]
Bon, J. \ 1976
In het kader van het geohydrologisch onderzoek van de Coördinatiegroep Midden Noord-Brabant werd een onderzoek uitgevoerd naar de samenhang tussen de stroming van grond en oppervlaktewater enerzijds en de opbouw van de ondergrond anderzijds.
help
Waterhuishoudkundige en andere gevolgen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Molen, W.H. van der \ 1976
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.