Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Geselecteerd op:

Records 1 - 11 / 11

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: q=beekdal*
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Effecten van grondwaterstandsdaling op een beekdalreservaat in het stroomdallandschap van de Drentse Aa \ Mededelingen van de Werkgemeenschap Landschapsecologisch Onderzoek [Artikel]
Grootjans, A.P. \ 1979
help
Enkele aspecten betreffende de waterbeheersing en landbouw in Oost-Gelderland [Boek]
Jurgens, C.R. \ 1979
Ten behoeve van de landbouwwaterhuishouding is enerzijds inzicht nodig in de kosten en baten van ontwatering en afwatering, terwijl anderzijds inzicht nodig is in de kosten en baten van wateraanvoer en beregening c.q. bevloeiing vanuit grondwater en/ ...
help
Invloed van grondwateronttrekking voor beregening en drinkwater op de grondwaterstand [Boek]
Ernst, L.F. \ Feddes, R.A. \ [1979]
De hoeveelheid grondwater die voor diverse doeleinden wordt onttrokken neemt voortdurend toe en heeft tot gevolg dat de grondwaterstand een daling heeft ondergaan. De grootte van deze daling is van belang voor de landbouw, omdat gewasopbrengst en gro ...
help
Hydrologisch onderzoek in 4 proefgebiedjes in Midden-Brabant : relatie-onderzoek landbouw-natuur [Boek]
Thunnissen, H. \ 1979
Het onderzoek, dat aan dit rapport ten grondslag ligt, is uitgevoerd in het kader van de 'Projektstudie Landinrichting Midden- Brabant'. Dit onderzoek spitst zich toe op de invloed van grondwaterstandsdaling en eutrofiëring in landbouwgebieden op aan ...
help
Brabants landschap : oecologisch benaderd [Boek]
Moller Pillot, H.K.M. \ Verhoeven, L.A. \ 1979
In dit verslag zullen verschillende landschappen, die in Midden-Brabant voorkomen, aan de orde worden gesteld.
help
Enige gegevens betreffende de bodemgesteldheid van de natuurterreinen Empese en Tondense heide, Koolmansdijk en Nijkampsheide [Boek]
Bannink, J.F. \ Pape, J.C. \ 1979
Het doel van de werkgroep Ecologie is de relatie na te gaan tussen vegetatie, hydrologie en bodemgesteldheid, vooral de effecten van hydrologische veranderingen op de vegetatie, en bestudering van de hydrobiologische aspecten. Ten behoeve van de best ...
help
Ecologische aspecten van grondwaterwinning : aanzet tot een methode om ecologische gevolgen van grondwaterwinning bij de planning daarvan te betrekken [Boek]
Gijsen, M.E.A. van \ 1979
help
De effecten van een bietepulplozing in de Hierdense Beek [Boek]
Repko, F.F. \ Higler, L.W.G. \ 1979
Bemonsteringen uitgevoerd naar de macrofauna in de Hierdense Beek.
help
Richtlijnen voor het berekenen van afwateringsstelsels in landelijke gebieden [Boek]
1979
help
Sprengen en sprengenbeken op de Veluwe : Een onderzoek naar beheer, onderhoud en watervoorziening in historisch perspectief [Boek]
IJzerman, A.J. \ 1979
help
Water naar Drenthe : rapport van de Werkgroep Watervoorziening Drenthe [Boek]
Werkgroep Watervoorziening Drenthe \ 1979
Wateraanvoer, waterbehoefte. Het doel van deze studie was: 1. Het nagaan voor welke doeleinden aanvullende watervoorziening nodig is. 2. Het vaststellen van de hoeveelheden water, die voor deze doeleinden nodig zijn, gezien over een lange reeks van j ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.