Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Effecten van grondwaterstandsdaling op een beekdalreservaat in het stroomdallandschap van de Drentse Aa \ Mededelingen van de Werkgemeenschap Landschapsecologisch Onderzoek [Artikel]
Grootjans, A.P. \ 1979
help
Enkele aspecten betreffende de waterbeheersing en landbouw in Oost-Gelderland [Boek]
Jurgens, C.R. \ 1979
Ten behoeve van de landbouwwaterhuishouding is enerzijds inzicht nodig in de kosten en baten van ontwatering en afwatering, terwijl anderzijds inzicht nodig is in de kosten en baten van wateraanvoer en beregening c.q. bevloeiing vanuit grondwater en/ ...
help
Invloed van grondwateronttrekking voor beregening en drinkwater op de grondwaterstand [Boek]
Ernst, L.F. \ Feddes, R.A. \ [1979]
De hoeveelheid grondwater die voor diverse doeleinden wordt onttrokken neemt voortdurend toe en heeft tot gevolg dat de grondwaterstand een daling heeft ondergaan. De grootte van deze daling is van belang voor de landbouw, omdat gewasopbrengst en gro ...
help
Hydrologisch onderzoek in 4 proefgebiedjes in Midden-Brabant : relatie-onderzoek landbouw-natuur [Boek]
Thunnissen, H. \ 1979
Het onderzoek, dat aan dit rapport ten grondslag ligt, is uitgevoerd in het kader van de 'Projektstudie Landinrichting Midden- Brabant'. Dit onderzoek spitst zich toe op de invloed van grondwaterstandsdaling en eutrofiëring in landbouwgebieden op aan ...
help
Sprengen en sprengenbeken op de Veluwe : Een onderzoek naar beheer, onderhoud en watervoorziening in historisch perspectief [Boek]
IJzerman, A.J. \ 1979
help
Water naar Drenthe : rapport van de Werkgroep Watervoorziening Drenthe [Boek]
Werkgroep Watervoorziening Drenthe \ 1979
Wateraanvoer, waterbehoefte. Het doel van deze studie was: 1. Het nagaan voor welke doeleinden aanvullende watervoorziening nodig is. 2. Het vaststellen van de hoeveelheden water, die voor deze doeleinden nodig zijn, gezien over een lange reeks van j ...
help
Brabants landschap : oecologisch benaderd [Boek]
Moller Pillot, H.K.M. \ Verhoeven, L.A. \ 1979
In dit verslag zullen verschillende landschappen, die in Midden-Brabant voorkomen, aan de orde worden gesteld.
help
Enige gegevens betreffende de bodemgesteldheid van de natuurterreinen Empese en Tondense heide, Koolmansdijk en Nijkampsheide [Boek]
Bannink, J.F. \ Pape, J.C. \ 1979
Het doel van de werkgroep Ecologie is de relatie na te gaan tussen vegetatie, hydrologie en bodemgesteldheid, vooral de effecten van hydrologische veranderingen op de vegetatie, en bestudering van de hydrobiologische aspecten. Ten behoeve van de best ...
help
Ecologische aspecten van grondwaterwinning : aanzet tot een methode om ecologische gevolgen van grondwaterwinning bij de planning daarvan te betrekken [Boek]
Gijsen, M.E.A. van \ 1979
help
De effecten van een bietepulplozing in de Hierdense Beek [Boek]
Repko, F.F. \ Higler, L.W.G. \ 1979
Bemonsteringen uitgevoerd naar de macrofauna in de Hierdense Beek.
help
Richtlijnen voor het berekenen van afwateringsstelsels in landelijke gebieden [Boek]
1979
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.