Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Geselecteerd op:

Records 1 - 13 / 13

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: q=beekdal*
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Vegetation, soil, hydrology and management in a Drenthian brookland (the Netherlands) \ Acta botanica neerlandica : an international journal of plant science [Artikel]
Boedeltje, G. \ Bakker, J.P. \ 1980
help
Emmen en het water : rapport [Boek]
Geohydrologische Werkgroep Emmen \ 1980
Het doel van de door de werkgroep te verrichten Geohydrologisch onderzoek was: 1) een beter inzicht te verkrijgen in het hydrologisch systeem in en rond Emmen en de faktoren die daarbij een rol spelen, teneinde een betere belangenafweging tussen de v ...
help
De invloed van chemische factoren in grondwater en bodem op enkele vegetatietypen in het CRM reservaat "Groot Zandbrink" [Boek]
Kemmers, R.H. \ Jansen, P.C. \ 1980
help
Hydrologisch en vegetatiekundig onderzoek in het C.R.M. reservaat "De Dommelbeemden" [Boek]
Vries, R.F. de \ 1980
Doctoraalonderzoek Cultuurtechniek in het kader van de projectstudie Landinrichting Midden-Brabant. Veel aspecten van terreinbeheer komen ter sprake; de relatie landbouw en natuur is daarbij niet uit het oog verloren
help
Makrofaunaonderzoek van bronnen en beken in Swalmen : kwaliteit, typologie van bronnen, bedreigingen en beheersadviezen [Boek]
Geraedts, W.H.J.M. \ 1980
help
Seizoen- en piekbehoefte aan kunstmatige watervoorziening bij gras, aardappelen en tuinbouwgewassen [Boek]
Boheemen, P.J.M. van \ 1980
In de loop van de zeventiger jaren is binnen de land- en tuinbouw de zorg voor de watervoorziening sterk toegenomen. Deze gang van zaken en met name de problemen, die zich in de zeer droge zomer van 1976 hebben voorgedaan bij de watervoorziening van ...
help
Een systeembenadering voor de waterhuishouding van Gelderland : grondslagen voor een integraal waterbeheer : verkorte versie van het eindrapport van de Commissie Bestudering Waterhuishouding Gelderland (onderzoeksperiode 1971 - 1979) [Boek]
Provinciale Waterstaat Gelderland \ 1980
De waterbehoefte in de landbouw neemt toe van-wege de hoge eisen, die gesteld worden aan de ontwatering. De beschrijvende, wiskundige modellen voor de vraag naar water van huishoudens, bedrijven en 9 de landbouw (resp. HUISIM, AQUSIM en UNSAT) geven ...
help
De natuurlijke chemische samenstelling van Maaswater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Zuurdeeg, B.W. \ 1980
help
De flora van Midden-Brabant e.o., 1970-1980 [Boek]
Cools, J. \ Cools, T. \ 1980
In het voor u liggende rapport wordt de flora van Midden-Brabant en omstreken in de periode 1970-1980 beschreven en in de vorm van verspreidingskaartjes uitgebeeld.
help
Desmidiaceeën rond Winterswijk : een inventarisatie en oecologische evaluatie van enkele vennen en veenterreinen in de Achterhoek [Boek]
Tooren, B. van \ 1980
In de zeventiger jaren zijn een aantal delen van Nederland opnieuw geïnventariseerd op het voorkomen van Desmidiaceeën. In deze studie een inventarisatie rond Winterswijk.
help
De vegetatie van de madelanden in het stroomdal van de Drentsche Aa [Boek]
Everts, F. H. \ Grootjans, A. P. \ Vries, N. P. J. de \ 1980
help
De invloed van de schaalvergroting op de macrofauna in stromend water [Studentenverslag]
Katgert, T. \ 1980
In deze afstudeeropdracht wordt dus eerst een aantal invloeden van de schaalvergroting op de macrofauna weergegeven. Welke invloeden zijn dit, op welke manier beïnvloeden ze de macrofauna en hoe gaat dit? Waarna het onderzoek zich richt op de problem ...
help
Bemesting, waterhuishouding en intensivering in de landbouw en het natuurlijk milieu [Boek]
Molenaar, J.G. de \ 1980
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.