Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Geselecteerd op:

Records 1 - 9 / 9

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: q=beekdal*
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Individuele behandeling van afvalwater bij verspreide bebouwing : fase 1: Deelproject infiltratie in de bodem en bodemverontreiniging : samenvattend eindrapport [Boek]
Tukkers, A.T. \ Duysens, L.J.E. \ Chardon, G.M. \ 1981
Het afvalwater van ruim 300.000 woningen en een aanzienlijk aantal bedrijven. recreatieve voorzieningen e.d. zal op lange termijn niet (of slechts ten dele tegen zeer hoge kosten) kunnen worden afgevoerd naar en behandeld in een gemeentelijke of regi ...
help
De invloed van beeknormalisatie op de biologische waterkwaliteit en de samenstelling van de macrofauna van enkele Oost-Veluwse beken [Boek]
Cuppen, H.P.J.J. \ 1981
Het onderzoek had een meerledig doel : - het verwerven van inzicht in de soortensamenstelling van de beken; - het bepalen van de biologische waterkwaliteit van de beken; - het bepalen van de natuurwetenschappelijke waarde van de beken; - het nagaan v ...
help
Syllabus van het doctoraalcollege "De waterhuishouding van natuurgebieden" voorjaar 1981 [Collegedictaat]
Schouwenaars, J. \ Molen, W.H. van der \ Wirdum, G. van \ 1981
help
De algen van het Molenven : een floristische en verbreidings-oecologische studie [Boek]
Kouwets, F. \ 1981
Onderzoek naar de waterkwaliteit van de vennen van het natuurreservaat Molenven.
help
Een hydrobiologisch onderzoek naar de makrofauna in de Eerbeekse beek - Voorstondense beek [Boek]
Oosterloo, W. \ Pex, B. \ 1981
In de periode van 3 tot 22 oktober 1980 is een onderzoek verricht naar de aquatische makrofauna (= met het blote oog zichtbare waterdieren) in de Veldbeek en Schuitenbeek (gemeente Putten). Dit onderzoek had tot doel: - het verwerven van inzicht betr ...
help
Hydrobiologische waarnemingen in Springendal (Oostmarsum) [Boek]
Higler, L.W.G. \ Repko, F.F. \ Sinkeldam, J.A. \ 1981
help
De invloed van grondwaterstandsverlaging op enkele heidevennen rond Sellingen [Boek]
Baaijens, G.J. \ Grootjans, A.P. \ [ca. 1981]
Dit rapport van de Wetenschapswinkel Biologie handelt over mogelijke gevolgen van grondwaterwinning op enige heidevennen in het gebied rond Sellingen. Het voorliggende onderzoek heeft vooral ten doel enig inzicht te verschaffen in de complexe en ook ...
help
Beheersplan Urkhovense Zeggen : ontwerp [Boek]
1981
Het gebied de Urkhovense Zeggen ligt op grondgebied van de gemeenten Eindhoven, Geldrop en Nuenen, welke gemeenten ook aanzienlijke eigendommen bezitten in het gebied. Hoewel het gebied weliswaar door middel van de Wet op de Ruimtelijke Ordening is b ...
help
Brongebieden in Midden- en Zuid-Limburg : een orienterend onderzoek [Boek]
Waajen, G.W.A.M. \ 1981
Van vele kleine brongebieden in Midden- en Zuid-Limburg is relatief weinig bekend. Onderzoek in het stroomgebied van de Swalm heeft uitgewezen dat kleine brongebieden belangrijk kunnen zijn voor het natuurbehoud, vanwege het voorkomen van karakterist ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.