Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Geselecteerd op:

Records 1 - 8 / 8

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: q=beekdal*
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Dagvlinders van natte rivierbegeleidende hooilanden in het Overijsselse Vechtdal : een onderzoek naar de relatie tussen vegetatie en het voorkomen van dagvlinders [Boek]
Vermeer, J. \ 1982
help
Onderzoek naar bodem- en waterhuishoudkundige gegevens voor invoer in en verificatie van een model voor berekening van de effecten van de waterhuishouding [Boek]
Beuving, J. \ 1982
Een onderdeel van vele landinrichtingsplannen, dat een aanzienlijk deel van de investeringen opeist, is verbetering van de waterhuishouding, die verlaging van het grondwaterpeil beoogt. Verandering van het grondwaterpeil heeft weer effect op de bedri ...
help
Bijdrage tot een advies inzake de reconstructie van de Peelrijt en het uitbaggeren van het Beuven op de Strabrechtse Heide [Boek]
Diemont, W.H. \ Helsper, H.P.G. \ Soet, M.C. de \ 1982
help
Infiltratie van huishoudelijk afvalwater en bodemverontreiniging \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Chardon, G.M. \ Duijsens, L.J.E. \ Tukkers, A. \ 1982
help
Natuurlijke isotopen als een hulpmiddel bij regionaal geohydrologisch onderzoek in de provincie Groningen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Glasbergen, P. \ Mook, W.G. \ 1982
De mogelijkheden van isotopenhydrologie op regionaal niveau. In gebieden met weinig grondwaterstroming kan informatie verkregen worden over de herkomst van het water. Tevens zou kunnen worden aangetoond of bij waterwinning toestroming van grondwater ...
help
Hydrobiologisch onderzoek naar de invloed van beekregulatie [Boek]
Vries, H.P. de \ Mark, C.M. van der \ 1982
help
Vooronderzoek naar landschapsecologische relaties tussen ecosystemen [Boek]
Vos, W. \ Harms, W.B. \ Stortelder, A.H.F. \ 1982
In de jaren 1979 tot en met 1982 is er op het Rijksinstituut voor onderzoek in de bos- en landschapsbouw "De Dorschkamp" in opdracht van de Rijksplanologische Dienst gewerkt aan een vooronderzoek naar landschapsecologische relaties en hun betekenis v ...
help
Waterwinning, natuurbehoud en landbouw in Drenthe \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Grootjans, A.P. \ Made, J.G. van der \ 1982
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.