Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Geselecteerd op:

Records 1 - 15 / 15

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: q=beekdal*
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Beken in Zuid-Limburg \ Natura : orgaan der Nederlandse natuurhistorische vereniging [Artikel]
Tolkamp, H.H. \ 1983
Zuid-Limburg heeft ten opzichte van andere delen van de provincie een sterk afwijkende geologische opbouw van de bodem en een aspect-bepalend onderdeel vormen de beken met hun beekdalen. Ingegaan wordt op de typologie van de Zuid-Limburgse bronnen en ...
help
De invloed van beekpeilveranderingen op de soortensamenstelling en ontwikkeling van natte - heidevegetatie, op het landgoed Twickel bij Delden (Ov.) [Boek]
Schippers, W. \ Werf, H.F. van de \ 1983
liet voor u liggende verslag is een doctoraalscriptie van de studenten W, Schippers en H.F. van de Werf. In het kader van een zes-maands hoofdvak cultuurtechniek, gecombineerd met een drie-maands bijvak natuurbeheer, is door hen onderzoek verricht na ...
help
Biologische waterkwaliteitsbeoordeling van enkele Veluwse wateren aan de hand van de makrofauna bemonsterd met het standaard-makrofaunanet en met kunstmatig substraat [Boek]
Bakker, J.A. \ 1983
help
Beleid op korte termijn voor het onttrekken van grondwater in Renkum en Wageningen [Boek]
Gelderland \ 1983
help
Berekening van de effekten van infiltratie op de gewasverdamping in het herinrichtingsgebied, met een aangepaste versie van het model SWATRE [Boek]
Walsum, P.E.V. van \ Bakel, P.J.T. van \ 1983
help
Reconnaissance soil studies to determine optimum survey scales and mapping legend for soil moisture research in the Hupselse Beek hydrological catchment; Oost Gelderland [Boek]
Burrough, P.A. \ Oerlemans, G. \ Stoffelsen, G. \ 1983
help
Vegetaties van enkele reservaten in beekdalen van het zuidelijk Peelgebied [Boek]
Kemmers, R.H. \ 1983
Doel van het vegetatiekundig onderzoek was een aantal vegetatietypen te kunnen beschrijven met een bij benadering nog half-natuurlijk karakter. In tweede instantie zou onderzoek worden verricht naar de kwantitatief en kwalitatief hydrologische aspect ...
help
De kalkpotentiaal als relevante parameter voor het natuurbeheer [Boek]
Kemmers, R.H. \ 1983
Recent ecologisch onderzoek legt sterk de nadruk op de invloed van de chemische samenstelling van het grondwater op bodemchemische processen. Niet in alle gevallen wordt in de bodem een hoge Ca 2+ -bezetting aangetroffen bij een hoge ionenratio van h ...
help
De genese van lithogeen grondwater en daarin optredende regionale verschillen [Boek]
Kemmers, R.H. \ 1983
In ecologisch onderzoek met raakvlakken naar de hydrologie wordt veel gewezen op het grote belang van de waterkwaliteit. De waterkwaliteit is daarbij sterk gekoppeld aan de positie van de beschouwde locatie in een grondwaterstroomstelsel. Vooral in s ...
help
Berekening van de stationaire grondwaterstroming naar sloten = Calculation of steady groundwater flow to ditches [Boek]
Drecht, G. van \ 1983
In dit onderzoek werden verschillende typen modellen van de stationaire grondwaterstroming naar sloten met elkaar vergeleken. De eerste categorie modellen is die op basis van de concepten van Hooghoudt en Ernst (1,2,5,6,7). Onderzocht werd hoe het to ...
help
Natuurtechnische waterbeheersingsmaatregelen aan de Elzenbeek (Overijssel) [Boek]
Looman, C.W.N. \ [1983]
De belangrijkste doelstelling van dit zevenmaands doctoraalvak cultuurtechniek natuurbeheer was een manier te vinden waarop een op dit moment waardevolle of potentieel waardevolle beek genormaliseerd kan worden, zodanig dat van de natuurwetenschappel ...
help
Modelmatige effectenvoorspellingsmethodiek ten aanzien van de relatie grondwater-flora (WAFLO) : onderdeel : verificatie en ijking van WAFLO [Boek]
Vrielink, J.G. \ Beekman, A.G. \ 1983
help
Bronnen en beken in het boven-Geuldal : onderzoek naar de biologische en fysisch-chemische kwaliteit en mogelijkheden voor het beheer van de bronnen van de Cottesserbeek, de Berversbergbeek, de Belletbeek, de Terzieterbeer en de Noor [Boek]
Boer, J. de \ 1983
In het meest zuidelijk gelegen deel van het Geul-dal vormen de verschillende zijbeken met hun vele bronnen een opvallend onderdeel van het landschap. In dit onderzoek zijn van 4 van deze zijbeken en van de Noor de talloze bronnen nauwkeurig in kaart ...
help
Hydrobiologische onderzoek bij het Zuiveringsschap Drenthe [Boek]
1983
De doelstelling van het voorliggende rapport is om aan te geven welke ontwikkeling betreffende het hydrobiologisch onderzoek bij het Zuiveringsschap zou moeten plaatsvinden.
help
De hydrobiologie van de Noord-Drentse beken [Boek]
Gijsen, M.E.A. \ Vijver, A.M.J. van de \ 1983
Systematisch onderzoek aan de beken in Noord-Drenthe is gedaan in 1976, 1980 en 1981. De gegevens die deze onderzoeken hebben opgeleverd zijn verwerkt in voorliggende notitie.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.