Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Geselecteerd op:

Records 1 - 13 / 13

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: q=beekdal*
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Het water van het Drents Plateau \ Natuur en milieu : maandblad van de Stichting Natuur en Milieu [Artikel]
Schotsman, N. \ Grootjans, A.P. \ Koole, E.H. \ 1986
Ingrepen in de hydrologie van het landschap - zoals grondwateronttrekking voor drinkwater en verlaging van de grondwaterstand ten behoeve van de landbouw - tasten de van kwelwater afhankelijke natuurgebieden aan, wat tot uiting komt in veranderingen ...
help
De samenhang tussen waterhuishouding, bodem en vegetatie in een brabants beekdal [Studentenverslag]
Gool, C.R. van \ Robberse, J.G. \ 1986
help
Geohydrologisch onderzoek in de Deurnese en Liesselse Peel [Studentenverslag]
Haarman, F.G. \ 1986
Dit verslag geeft de resultaten van een hydrologisch onderzoek, dat plaatsvond in de periode van mei 1985 tot januari 1986, in de hoogveengebieden de Deurnese en de Liesselse Peel. Doel van het onderzoek was het opstellen van enkele hydrologische ric ...
help
Beeldverwerkingsmethodieken ten bate van verdampingskartering en onderzoek naar het effect van de Peelrandbreuk op het freatisch grondwater met verdampingsbeelden [Boek]
Caris, J.P.T. \ Janssen, L.L.F. \ 1986
Het ICW houdt zich vanaf 1983 bezig met een hydrologische studie in het Zuidelijk Peelgebied (Oost-Brabant). In het kader van dit Zuidelijk Peelproject zijn er veel gegevens over dit gebied beschikbaar. Het karteren van verdamping op een relatief kra ...
help
Makrofaunagemeenschappen in beekbovenlopen : een aanzet tot het ontwikkelen van een biologisch waterbeoordelingssysteem op grond van makrogemeenschappen gerelateerd aan een aantal fysische en chemische parameters in Twente [Studentenverslag]
Cate, L. ten \ Schmidt, G. \ 1986
RIN onderzoek macrofauna.
help
Kwalitijd \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Zoeteman, B.C.J. \ 1986
De gemiddelde verblijftijd van water in de verschillende onderdelen van de hydrologische kringloop is sterk verschillend. De verblijftijden worden besproken in relatie tot de drinkwaterbereiding
help
De ouderdom van het zoete grondwater in Nederland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Meinardi, C.R. \ 1986
help
Historische ontwikkelingen van vennen in Midden Brabant, qua vegetatie en waterchemie en een beschrijving van de huidige toestand [Studentenverslag]
Hofman, K. \ Janssen, M. \ 1986
Beschrijving van diverse historische ontwikkelingen van vennen in Midden Brabant.
help
De verarming van het Ericetum tetralicis in Twente [Studentenverslag]
Cate, L. ten \ Schmidt, G. \ 1986
Doelstellingen van dit onderzoek: Het karakteriseren van de aktuele toestand van het Ericetum tetralicis in Twente. - Het vergelijken van de aktuele toestand met historisch bronnenmateriaal van het Ericetum tetralicis. - Het doen van kwalitatief en k ...
help
Indicatieve berekeningen van de kwantitatieve effecten van wateraanvoer en waterwinning in het gebied rond Zundert (N-Br) met het numerieke rekenmodel GELGAM [Boek]
Dijkema, M.R. \ 1986
Dit rapport is het verslag van een modelstudie van een deel van het stroomgebied van de Aa of Weerijs. Binnen het kader van de Werkgroep Landbouwwatervoorziening Zoommeer (WLZ) bestond behoefte aan een gedetailleerd onderzoek naar de waterbehoeften i ...
help
Overzicht van hydrobiologische literatuur in Noord-Brabant [Boek]
Mol, A.W.M. \ 1986
help
Meten, meetnetten en optimale meetnetontwerpen ten dienste van het waterbeheer : verslag van voorjaarsbijeenkomst van de K.I.v.I. sectie waterbeheer : 'Meten voor waterbeheer', mei 1984, colloquium van de Studiegroep Statistiek in de Hydrologie CHO-TNO : 'Meetnetontwerp en -optimalisatie', november 1984 [Congresverslag]
Kloet, P. van der \ Hooghart, J.C. \ 1986
Allereerst betreft dit de bijdragen van Pulles over de wenselijkheid van het verzamelen van gegevens. Aanvullend hierop is bij meetnetontwerp de bijdrage van Romijn welke onder andere de financiële consequenties ten gevolge van metingen aanreikt. De ...
help
Het hydrologisch systeem in het grensgebied Luik - Maasbracht : verslag van de 5e CHO - studiebijeenkomst = Le systeme hydrologique dans la region frontaliere Liege - Maasbracht : compte-rendu de la cinquieme reunion d'etude (CHO) [Boek]
Bultot, F. \ Craenenbroeck, W. van \ Deworm, Y. \ 1986
Hydrologie van de Maasvallei in het grensgebied van België en Nederland
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.