Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 35

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: q=beekdal*
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Veiligstelling drinkwatervoorziening en natuurontwikkeling in beekdalen \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Geraedts, J.M. \ 1989
help
Natuurontwikkeling in beekdalen : het Helvoirtse Broek [Boek]
Adema, G. \ Brinkhof, R. \ 1989
help
Programmeringsstudie versnippering : onderdeel hydrologische aspecten [Boek]
Peerboom, J.M.P.M. \ 1989
In de voorliggende studie staat de vraag centraal "Welke rol speelt de hydrologie binnen de problematiek van de versnippering van het Nederlandse landschap", om van daaruit te komen tot een aantal onderzoeksaanbevelingen. Aangezien de hydrologie op z ...
help
Verlaging van de grondwaterstanden in Nederland : analyse periode 1950 - 1986 [Boek]
Rolf, H.L.M. \ 1989
De doelstelling van het uitgevoerde hydrologische onderzoek wordt aldus geformuleerd: "De vaststelling van een globaal landelijk beeld van structureel opgetreden dalingen van de grondwaterstand sinds 1950/'55 en een indicatieve inschatting van de bel ...
help
Ecohydrologisch onderzoek "De Borkeld" : aanvullend onderzoek ten behoeve van het beheersplan "De Borkeld" [Boek]
Kleijberg, R.J.M. \ Sjoukes, K.J. \ 1989
help
Het gekoppeld grond- en oppervlaktewatermodel MOGROW getest op het Hupselse Beekgebied [Boek]
Mourik, C.C.P. van \ Droogers, P. \ 1989
Bij het simuleren van een hydrologische situatie is de wisselwerking tussen oppervlaktewater en grondwater belangrijk. Het voor dit doel ontworpen gekoppelde grond- en oppervlaktewatermodel MoGrOW is getest op het Hupselse Beek gebied. Mogrow is een ...
help
Winplaats onderzoek "Oldenzaal" : eindrapportage [Boek]
As, D.P. \ Linden, F.J. van der \ Hees, B.W.M. van \ 1989
help
Macrofaunagemeenschappen in droogvallende Beekbovenlopen in West-Brabant : een biologische waterbeoordeling op grond van macrofaunagemeenschappen gerelateerd aan een aantal fysische en chemische parameters in West-Brabant [Boek]
Dudok van Heel, E. \ 1989
help
Beekbegeleidende broekbossen : betekenis, bedreiging en mogelijkheden voor herstel en ontwikkeling van elzenbroekbossen op de zandgronden [Boek]
Nederland. Natuurbeschermingsraad \ 1989
Inventarisatie van de Natuurbeschermingsraad
help
Ecologische effekten van gebiedsvreemd water in de Aalder- en Westerstroom en de Boksloot [Boek]
Gijsen, M. van \ Driessen, O. \ Jansen, M. \ 1989
help
Grondwaterstromingsstelsels in Nederland [Boek]
Engelen, G.B. \ Gieske, J.M.J. \ Los, S.O. \ 1989
In dit rapport zijn de belangrijkste natuurlijke en kunstmatige grondwatersystemen in Nederland samengevat. Het resultaat is een voorlopige kaart 1 : 600 000, waarop de grondwaterstromingsstelsels in Nederland zijn weergegeven. Naast de kaart worden ...
help
Vuistregels voor de bepaling van drainagefluxen [Boek]
Amerongen, F. van \ 1989
Het ICW heeft in opdracht van de provincie Noord Brabant een methode ontwikkeld om in het kader van de Regeling Bodembeschermingsgebieden bufferzones rond beekdalen te kunnen vaststellen. Deze buffers moeten natuurwelenschappelijk waardevolle beekdal ...
help
Beken in Gelderland [Boek]
Rampen, H.F.M. \ Swart, J. \ Lubach, T.K. \ 1989
Na een korte terugblik op het verleden, wordt een overzicht gegeven van de huidige situatie van de beken op de Veluwe en in Oost-Gelderland. Vervolgens wordt ingegaan op diverse bedreigingen en mogelijke oplossingen hiervoor. In het daarop volgende h ...
help
Vegetatiekartering en abiotisch onderzoek ten behoeve van een ecologische systeembeschrijving van het landinrichtingsproject "Rijssen" 1988 [Boek]
Kok, A. \ Langbroek, E.K. \ Zomer, D.J. \ 1989
Dit rapport bestaat uit een drietal delen: 1. Een algemeen deel met een gebiedsbeschrijving en de gevolgde methoden; 2. Een beschrijving van de resultaten van de vegetatiekartering en het abiotisch onderzoek; 3. De oecologische interpretatie van de r ...
help
Het waterbeheer en de otter \ De levende natuur [Artikel]
Vries, P.J.R. de \ 1989
help
Hydrologische effecten van beregening uit het grondwater. Dl. 2. Hydrologische effecten van beregening in Noord-Brabant berekend met modellen voor onverzadigde en verzadigde grondwaterstroming \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Thunnissen, H.A.M. \ Siemonsma, M.P. \ 1989
help
Een fundamenteel onderzoek naar een optimale bemonsteringsdichtheid voor ondiep grondwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Schuit, N.B.E. van der \ Vriend, S.P. \ Hoogendoorn, J.H. \ 1989
help
Deelrapport hydrologie \ Verdroging van natuur en landschap in Nederland : beschrijving en analyse [Hoofdstuk uit boek]
Amstel, A.R. van \ Garritsen, A.C. \ Rolf, H.L.M. \ 1989
help
Deelrapport ingrepen \ Verdroging van natuur en landschap in Nederland : beschrijving en analyse [Hoofdstuk uit boek]
Garritsen, A.C. \ Rolf, H.L.M. \ Braat, L.C. \ 1989
help
Verdrogingsonderzoek Punthuizen : modellering met behulp van Fernsat [Boek]
Hillemans, D. \ Vliegenthart, F. \ 1989
Het doel van deze leeropdracht is: trachten inzicht te krijgen in de hydrologische situatie van het natuurgebied Punthuizen en de omliggende landbouwgebieden, waarbij gekeken wordt naar mogelijke oplossingen van het geschetste probleem. Dit willen we ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.