Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Verdroging in de Drentse A : [een oecologische verkenning] [Boek]
Everts, F.H. \ Schipper, P.C. \ Vries, N.P.J. de \ 1990
help
Hydro-ecologische relaties in het beekdal van de Dwingeler- en Beilerstroom [Boek]
Vegter, U. \ 1990
De laatste jaren is veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen vegetatie en hydrologie, met name in beekdalen. Aan de hand van verspreidingspatronen van aan natte milieus gebonden plantesoorten en vegetatietypen kan inzicht verkregen worden in het ...
help
Het bepalen van de ligging en omvang van bufferzones tegen inspoeling van nitraat voor een viertal beekdalen in Noord-Brabant [Boek]
Dort, T.C.M. van \ Kemmers, R.H. \ 1990
help
De Loire en de kievitsbloem [Boek]
Corporaal, A. \ 1990
Rapportage van actuele kwaliteiten van ecologische en milieukundige aard over (semi)aquatische en terrestrische deelsystemen van de benedenloop van de Loire, aangrenzende beekdal en laagveen- en zoutmoeras. De Kievitsbloem (Fritillaria meleagris L. w ...
help
Zuidlimburgse beken en beekdalen : karakteristieken, processen en patronen \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Paarlberg, A. \ 1990
help
Ecologische ontwikkelingsrichting grote rivieren : aanzet tot kwantitatieve uitwerking van ecologische doelstellingen voor de grote rivieren in Nederland : bijdrage ten behoeve van de derde Nota waterhuishouding = Ecological perspectives for the large rivers : towards quantitative and variable ecological objectives for the major Dutch rivers [Boek]
Vanhemelrijk, J.A.M. \ Broekhoven, A.L.M. van \ 1990
help
Vegetatiegegevens uit de jaren veertig van Noordoost - Twente [Boek]
Westhoff, V. \ Jansen, A.J.M. \ 1990
help
SWAFLO, a method to evaluate the impact of groundwater lowering on nature in regional water management [Boek]
Kemmers, R.H. \ Jansen, P.C. \ 1990
help
De meetlat : een biologisch beoordelingssysteem voor het oppervlaktewater in Gelderland : een rapport van de Werkgroep Onderzoek Ecologische Doelstellingen [Boek]
Awater, R.H.C.M. \ Klink, A.G. Klink \ Gelderland \ 1990
ln het kader van de Wet op de waterhuishouding dient in het provinciaal Waterhuishoudingsplan ecologische doelstellingen voor het oppervlaktewater te worden vastgelegd. Een afweging van het natuurbelang tegenover andere belangen is hierbij aan de ord ...
help
Bodemwaterkwaliteit in wisselwerking met biologische, chemische en hydrologische processen : 8e CHO - Studiebijeenkomst, 8 mei 1990, IAC te Wageningen [Congresverslag]
Bolt, G.H. \ Hoeks, J. \ Ommen, H.C. van \ Hooghart, J.C. \ 1990
Het doel van de bijeenkomst was een aantal onderzoekers bij elkaar te brengen met zeer verschillende achtergrond, namelijk de biologie, de geochemie en de hydrologie, om kennis te nemen van elkaars inzichten
help
Strategische watervoorraden in Nederland : een verkennende studie op hydrologische systeemanalyse [Boek]
Engelen, G.B. \ Mey, J.L. van der \ Aston, A. \ Biesheuvel, A. \ 1990
help
Ecologische doelstellingen en beoordelingsmethode voor stromende wateren in Drenthe [Boek]
Torenbeek, R. \ Gijsen, M.E.A. van \ 1990
help
Waterkwaliteit en hydrologie : verslag van de regiobijeenkomsten 1990 [Boek]
Cultuurtechnische Vereniging \ 1990
Het verslag is opgesplitst in twee delen. Het eerste deel geeft een overzicht van een aantal thema's die in de meeste inleidingen naar voren zijn gekomen. Afgesloten wordt met een aantal aanbevelingen. mede voortvloeiend uit de gevoerde discussies. H ...
help
Natuurontwikkeling en landbouw [Boek]
Berendse, F. \ 1990
The publication starts with a description of the main features of the Nature Policy Plan (Natuurbeleidsplan) and their consequences for research into nature development. The second chapter deals with a specific DLO research programme about the possib ...
help
Milieuvriendelijke oevers : voorlopige leidraad voor een integrale benadering van ontwerp, aanleg en beheer van oevers [Boek]
Rijkswaterstaat \ 1990
De verschillende stappen van het ontwerpproces worden kort besproken. Gedetailleerd wordt ingegaan op de volgende stappen uit het proces: inventarisatie, ontwerp, uitvoering en beheer en onderhoud. Tevens worden rekenregels voor de dimensionering geg ...
help
Vormgeving en inrichting viswater [Boek]
Milliano, J. de \ Rosier, H.W. \ \ 1990
OVB, NVVS en LNV handleiding gebiedsinrichting viswater
help
De invloed van enige bemestingsscenario's op de afvoer van stikstof en fosfor naar het oppervlaktewater in Nederland [Boek]
Kroes, J.G. \ Roest, C.W.J. \ Rijtema, P.E. \ 1990
help
Helofytenfilters voor verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater in het landelijk gebied : een programmeringsstudie [Boek]
Duel, H. \ Boekhorst, J.K.M. te \ 1990
help
Boomvloeiweide en moerasbos : reiniging en opslag van landbouwwater; bestrijding van verdroging in zandgebieden \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
Zuurdeeg, N. \ Zuurdeeg, B.W. \ Jong, D.J. de \ 1990
help
Het voorkomen van de klimopwaterranonkel (Ranunculus hederaceus L.) in Nederland in relatie tot de hydrologie \ Gorteria : mededelingenblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland [Artikel]
Diggelen, R. van \ Klooker, J. \ 1990
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.