Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 32

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: q=beekdal*
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
De vegetatieontwikkeling van beekdalsystemen : een landschapsecologische studie van enkele Drentse beekdalen [Proefschrift]
Everts, F.H. \ Vries, N.P.J. de \ 1991
help
De Genne : een idee voor natuurontwikkeling in het dal van de Overijsselse Vecht [Boek]
Schrier, D.M. van der \ 1991
help
Onderzoek en planvorming beekdal Tongelreep [Boek]
Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij \ 1991
De eerste fase van het natuurontwikkelingsproject Achelse Kluis omvat het onderzoek en de planvorming voor de beek en de oeverzones. De hoofddoelstelling van de eerste fase van het project is als volgt omschreven: "Het bepalen van het technisch en ec ...
help
Der Habitat von Gammarus pulex : der Einfluss der Stroemung auf die Verteilung von Gammarus pulex in einem Versuchsbecken [Studentenverslag]
Melletat, E. \ 1991
Onderzoek naar de Gammarus pulex.
help
Het voorkomen van de kievitsbloem in de oeverlanden van het Zwarte Water bij verschillende typen graslandgebruik : natuurwetenschappelijk onderzoek voor de evaluatie van het beheersplan Oeverlanden Zwarte Water - I: De uitgangssituatie in 1990 [Boek]
Altenburg, W. \ Brongers, M. \ Heide, Y. van der \ 1991
In hoeverre kunnen de thans voorkomende Kievitsbloempopulaties zich bij de verschillende beheersvormen handhaven dan wel uitbreiden, m.a.w., in welke mate treedt verjonging op van de thans aanwezige Kievitsbloempopulatie bij verschillende typen grasl ...
help
Hydro-ecologische analyse van de Beuninger Achterheide (NO - Twente) [Boek]
Jansen, A.J.M. \ 1991
help
Inventarisatie beekbegeleidende beplantingen : hoofdrapport [Boek]
Burgh, G.F. van der \ Snoey, IJ \ 1991
help
Hydro-ecologie van een bronnetjesbos in Zuid-Limburg \ De levende natuur [Artikel]
Aggenbach, C.J.S. \ Jansen, A.J.M. \ 1991
help
Mogelijkheden voor vegetatieontwikkeling in de middenloop van de Drentse A \ De levende natuur [Artikel]
Bakker, J.P. \ Beukema, H. \ Grootjans, A.P. \ 1991
help
Grondwaterbeleid : op weg naar een systeembenadering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Dewachter, M.M.F. \ 1991
help
Waterscheidingen in de Peel \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Munckhof, P. van den \ 1991
help
Voorzieningen van water, sanitair en afvalwaterafvoer in het Romeinse provinciestadje Herculaneum (Italie) \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Jansen, G.C.M. \ 1991
help
Het grondwaterbeschermingsbeleid en de nitraatverontreiniging : een waterdicht beleid? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Geleuken, B. van \ 1991
help
Terrestrische natuur en de waterhuishouding van Nederland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Claessen, F.A.M. \ Witte, J.P. \ Klijn, F. \ 1991
help
Intrekgebieden en de verdeling van voeding en verblijftijden bij grondwaterwinningen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Ommen, J.H.G. van \ Bergen, P.M.A. van \ Vergroesen, A.J.J. \ 1991
help
Aanvullende grondwaterbescherming tegen diffuse bronnen van verontreiniging \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Brussel, J.F.M. van \ Vegter, J.J. \ 1991
help
Ecologische beoordeling als basis voor beheer van stromende wateren in Drenthe \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gijsen, M.E.A. van \ Torenbeek, R. \ 1991
help
Waterscheidingen in de Peel : een reaktie \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Hoogveld, J. \ 1991
help
Intrekgebieden van drinkwaterwinningen in Overijssel : fase 1 voorstudie [Boek]
1991
Doel van het onderzoek naar intrekgebieden van drinkwaterwinningen in Overijssel is het verkrijgen van een beter inzicht in: het voedingsgebied van de drinkwaterwinningen; de verblijftijdsverdeling van het onttrokken grondwater; het aandeel van de on ...
help
Herstel beken Enschede-Zuid [Boek]
Waterschap Regge en Dinkel \ 1991
Alvorens een projectvoorstel te maken voor herstel van het bekenstelsel Enschede-Zuid, is deze voorstudie uitgevoerd. Het doel hiervan is tweeledig: enerzijds om tot een goede onderbouwing te komen ten behoeve van de subsidie-aanvraag, anderzijds ten ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.