Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
De vegetatieontwikkeling van beekdalsystemen : een landschapsecologische studie van enkele Drentse beekdalen [Proefschrift]
Everts, F.H. \ Vries, N.P.J. de \ 1991
help
De Genne : een idee voor natuurontwikkeling in het dal van de Overijsselse Vecht [Boek]
Schrier, D.M. van der \ 1991
help
Onderzoek en planvorming beekdal Tongelreep [Boek]
Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij \ 1991
De eerste fase van het natuurontwikkelingsproject Achelse Kluis omvat het onderzoek en de planvorming voor de beek en de oeverzones. De hoofddoelstelling van de eerste fase van het project is als volgt omschreven: "Het bepalen van het technisch en ec ...
help
Der Habitat von Gammarus pulex : der Einfluss der Stroemung auf die Verteilung von Gammarus pulex in einem Versuchsbecken [Studentenverslag]
Melletat, E. \ 1991
Onderzoek naar de Gammarus pulex.
help
Het voorkomen van de kievitsbloem in de oeverlanden van het Zwarte Water bij verschillende typen graslandgebruik : natuurwetenschappelijk onderzoek voor de evaluatie van het beheersplan Oeverlanden Zwarte Water - I: De uitgangssituatie in 1990 [Boek]
Altenburg, W. \ Brongers, M. \ Heide, Y. van der \ 1991
In hoeverre kunnen de thans voorkomende Kievitsbloempopulaties zich bij de verschillende beheersvormen handhaven dan wel uitbreiden, m.a.w., in welke mate treedt verjonging op van de thans aanwezige Kievitsbloempopulatie bij verschillende typen grasl ...
help
Hydro-ecologische analyse van de Beuninger Achterheide (NO - Twente) [Boek]
Jansen, A.J.M. \ 1991
help
Inventarisatie beekbegeleidende beplantingen : hoofdrapport [Boek]
Burgh, G.F. van der \ Snoey, IJ \ 1991
help
Toepassingsmogelijkheden van remote sensing bij de kartering van bodemkundige en hydrologische kenmerken in een zandgebied [Boek]
Thunnissen, H.A.M. \ 1991
help
Toekomst voor de otter in Limburg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Buys, J. \ Jansen, S. \ Jansen, W. \ 1991
help
Hydrologische systeemanalyse noord- en midden-Limburg, fase 1B [Boek]
1991
In hoofdstuk 2 heeft IWACO de belangrijkste uitgangspunten voor het onderzoek geformuleerd. De opzet en de uitvoering van het onderzoek zijn beschreven in hoofdstuk 3. Een korte beschrijving van het projectteam dat de uitvoering van het onderzoek ter ...
help
Diepinfiltratie Reutumse Slenk : een onderzoek naar de mogelijkheden van diepinfiltratie in het gebied rondom de waterwinplaatsen Manderveen en Manderheide [Studentenverslag]
Geerts, J. \ Koenders, M. \ Vries, P. de \ 1991
Ten noordwesten van Tubbergen wordt door de Waterleiding Maatschappij Overijssel (WMO) onderzocht of diepinfiltratie een mogelijkheid biedt om extra water te onttrekken. Het infiltratiewater is gebiedseigen oppervlaktewater dat in de winterperiode ui ...
help
Hydro-ecologie van een bronnetjesbos in Zuid-Limburg \ De levende natuur [Artikel]
Aggenbach, C.J.S. \ Jansen, A.J.M. \ 1991
help
Mogelijkheden voor vegetatieontwikkeling in de middenloop van de Drentse A \ De levende natuur [Artikel]
Bakker, J.P. \ Beukema, H. \ Grootjans, A.P. \ 1991
help
Grondwaterbeleid : op weg naar een systeembenadering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Dewachter, M.M.F. \ 1991
help
Waterscheidingen in de Peel \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Munckhof, P. van den \ 1991
help
Voorzieningen van water, sanitair en afvalwaterafvoer in het Romeinse provinciestadje Herculaneum (Italie) \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Jansen, G.C.M. \ 1991
help
Het grondwaterbeschermingsbeleid en de nitraatverontreiniging : een waterdicht beleid? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Geleuken, B. van \ 1991
help
Terrestrische natuur en de waterhuishouding van Nederland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Claessen, F.A.M. \ Witte, J.P. \ Klijn, F. \ 1991
help
Intrekgebieden en de verdeling van voeding en verblijftijden bij grondwaterwinningen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Ommen, J.H.G. van \ Bergen, P.M.A. van \ Vergroesen, A.J.J. \ 1991
help
Aanvullende grondwaterbescherming tegen diffuse bronnen van verontreiniging \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Brussel, J.F.M. van \ Vegter, J.J. \ 1991
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.