Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 38

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: q=beekdal*
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Natuurontwikkeling in beken en dalen : verkennende studie naar de mogelijkheden van natuurontwikkeling in beek- en beekdalsystemen in Nederland [Boek]
Hoek, W. van der \ Higler, B. \ 1993
help
Linking ecological patterns to hydrological conditions on various spatial scales : a case study of small stream valleys \ Landscape ecology of a stressed environment [Hoofdstuk uit boek]
Grootjans, A.P. \ Diggelen, R. van \ Everts, F.H. \ 1993
help
De toekomst van beekdalen : besturen van stromen : verslag van het symposium op 25 november 1992 in congrescentrum "De Reehorst" te Ede [Congresverslag]
Kraal, H. \ Roos, R. \ Santema, R. \ Mulders, J. \ 1993
help
De Reusel : herstel beekdalecosysteem tussen Diessen en Moergestel [Studentenverslag]
lit, G. van \ 1993
help
Beken opnieuw bekeken \ De wijerd [Artikel]
Zuurdeeg, N. \ 1993
help
Het belang van beekdalen en een herstelbeleid \ De toekomst van beekdalen : besturen van stromen : verslag van het symposium op 25 november 1992 in congrescentrum "De Reehorst" te Ede [Hoofdstuk uit boek]
Parma, S. \ 1993
help
Beken en beekdalen in Nederland : ecologische referenties en natuurdoeltypen \ De toekomst van beekdalen : besturen van stromen : verslag van het symposium op 25 november 1992 in congrescentrum "De Reehorst" te Ede [Hoofdstuk uit boek]
Verdonschot, P.F.M. \ 1993
help
Ecologische kansrijkdom van natuurontwikkeling in het beekdal van de Drentse Aa \ De toekomst van beekdalen : besturen van stromen : verslag van het symposium op 25 november 1992 in congrescentrum "De Reehorst" te Ede [Hoofdstuk uit boek]
Farjon, J.M.J. \ 1993
help
Beeksystemen natuurlijk in ontwikkeling : uitgangspunten van Vereniging Natuurmonumenten voor natuurontwikkeling in beekdalen \ De toekomst van beekdalen : besturen van stromen : verslag van het symposium op 25 november 1992 in congrescentrum "De Reehorst" te Ede [Hoofdstuk uit boek]
Gorter, J. \ 1993
help
Hydro-ecologische relaties in de beekdalen van Vledder en Wapserveense Aa [Boek]
Kooij, A. \ 1993
In dit rapport worden de gegevens geanalyseerd van het stroomgebied van de Vledder- en Wapserveense Aa. De gegevens zijn verzameld in de periode 1986-1988. De analyse leidt tot een beschrijving van de hydro-ecologische relaties in het gebied.
help
Ecologisch beheersprogramma voor beekdalen in Friesland [Boek]
Grontmij \ [1993]
help
Drentse vennen : betekenis, bedreigingen en beheer : achtergrond, aanleiding en samenvatting van een onderzoek aan Drentse vennen, uitgevoerd in 1991 [Boek]
Hoentjen, B. \ Torenbeek, R. \ Dam, H. van \ 1993
In Drenthe liggen nog bijna 900 van de oorspronkelijke 3000 vennen. Er zijn daarvan verschillende ontstaanswijzen en typen, zoals pingoruïnes, ontstaan aan het einde van de laatste ijstijd, en stuifzandvennen, ontstaan vanaf ca 1000 v Chr. Deze typen ...
help
Signaaladvies natuurvriendelijke oevers [Boek]
Kwaadsteniet, P.I.M. de \ Capelleveen, H.E. van \ 1993
help
Integraal waterbeheer - 2: Natuurontwikkeling in de grote wateren van Nederland [Boek]
Hosper, H. \ Alberts, F. \ Bakker, C. \ Demon, A. \ 1993
In deze brochure worden thema's van de derde Nota Waterhuishouding onder de aandacht van de waterbeheerders in Nederland gebracht.
help
The use of hydro-ecological models in the Netherlands : technical meeting 51, Ede, The Netherlands, 25 May 1993 [Congresverslag]
Hooghart, J.C. \ Posthumus, C.W.S. \ 1993
In the Netherlands one of the largest environmental stresses to vegetations in nature reserves is the structural lowering of the ground water levels and the physical and chemical alterations, triggered by this lowering, at the site of these vegetatio ...
help
Natuurvriendelijke oevers langs kleine wateren [Boek]
Pot, R. \ 1993
help
Ecologisch beheersprogramma voor vennen in Friesland [Boek]
Grontmij \ 1993
help
Maatschappelijke effecten en beleidsanalyse [Boek]
Haarman, F.G. \ 1993
Rapport van IWACO in het kader van de studie "Grondwaterbeheer Midden Nederland". Om verschillende ingrepen in het watersysteem door te rekenen zijn rekenexercities en beleidsscenario's geformuleerd. Qua inhoud variëren deze van ingrepen in het grond ...
help
Van hydrologische ingreep naar ecologische effectvoorspelling : enkele resultaten en toepassingen van hydroecologisch onderzoek [Boek]
Jansen, A.J.M. \ 1993
help
Gebruik van GIS bij grondwatermodellering : CHO lezingendag, 5 oktober 1993, De Reehorst te Ede [Boek]
Bolt, F.J.E. van der \ Droesen, W.J. \ Geerts, J.J.G.M. \ Hooghart, J.C. \ 1993
Bij het modelleren van kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van grondwater spelen Geografische Informatie Systemen een steeds belangrijker rol. Deze systemen kunnen worden gebruikt voor de opslag, bewerking, analyse en visualisatie van de vele ruim ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.