Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Linking ecological patterns to hydrological conditions on various spatial scales : a case study of small stream valleys \ Landscape ecology of a stressed environment [Hoofdstuk uit boek]
Grootjans, A.P. \ Diggelen, R. van \ Everts, F.H. \ 1993
help
De toekomst van beekdalen : besturen van stromen : verslag van het symposium op 25 november 1992 in congrescentrum "De Reehorst" te Ede [Congresverslag]
Kraal, H. \ Roos, R. \ Santema, R. \ Mulders, J. \ 1993
help
De Reusel : herstel beekdalecosysteem tussen Diessen en Moergestel [Studentenverslag]
lit, G. van \ 1993
help
Beken opnieuw bekeken \ De wijerd [Artikel]
Zuurdeeg, N. \ 1993
help
Beeksystemen natuurlijk in ontwikkeling : uitgangspunten van Vereniging Natuurmonumenten voor natuurontwikkeling in beekdalen \ De toekomst van beekdalen : besturen van stromen : verslag van het symposium op 25 november 1992 in congrescentrum "De Reehorst" te Ede [Hoofdstuk uit boek]
Gorter, J. \ 1993
help
Ecologisch beheersprogramma voor beekdalen in Friesland [Boek]
Grontmij \ [1993]
help
Hydro-ecologische relaties in de beekdalen van Vledder en Wapserveense Aa [Boek]
Kooij, A. \ 1993
In dit rapport worden de gegevens geanalyseerd van het stroomgebied van de Vledder- en Wapserveense Aa. De gegevens zijn verzameld in de periode 1986-1988. De analyse leidt tot een beschrijving van de hydro-ecologische relaties in het gebied.
help
Natuurontwikkeling in beken en dalen : verkennende studie naar de mogelijkheden van natuurontwikkeling in beek- en beekdalsystemen in Nederland [Boek]
Hoek, W. van der \ Higler, B. \ 1993
help
Het belang van beekdalen en een herstelbeleid \ De toekomst van beekdalen : besturen van stromen : verslag van het symposium op 25 november 1992 in congrescentrum "De Reehorst" te Ede [Hoofdstuk uit boek]
Parma, S. \ 1993
help
Beken en beekdalen in Nederland : ecologische referenties en natuurdoeltypen \ De toekomst van beekdalen : besturen van stromen : verslag van het symposium op 25 november 1992 in congrescentrum "De Reehorst" te Ede [Hoofdstuk uit boek]
Verdonschot, P.F.M. \ 1993
help
Ecologische kansrijkdom van natuurontwikkeling in het beekdal van de Drentse Aa \ De toekomst van beekdalen : besturen van stromen : verslag van het symposium op 25 november 1992 in congrescentrum "De Reehorst" te Ede [Hoofdstuk uit boek]
Farjon, J.M.J. \ 1993
help
Beekherstel als voorwaarde voor macrofaunalevensgemeenschappen in beekdalsystemen : een onderzoek naar de overeenkomsten en verschillen tussen de gereguleerde middenloop van de Elsbeek en de natuurlijke bovenloop van de Springendalse beek [Studentenverslag]
Boute, M.G. \ 1993
In het kader van de natuurontwikkeling in Nederlandse beeksystemen is onderhavig onderzoek uitgevoerd. Deze natuurontwikkeling heeft tot doel het herstellen van onder andere de benthische macrofaunalevensgemeenschappen in laaglandbeken. Hiertoe dient ...
help
Signaaladvies natuurvriendelijke oevers [Boek]
Kwaadsteniet, P.I.M. de \ Capelleveen, H.E. van \ 1993
help
Integraal waterbeheer - 2: Natuurontwikkeling in de grote wateren van Nederland [Boek]
Hosper, H. \ Alberts, F. \ Bakker, C. \ Demon, A. \ 1993
In deze brochure worden thema's van de derde Nota Waterhuishouding onder de aandacht van de waterbeheerders in Nederland gebracht.
help
The use of hydro-ecological models in the Netherlands : technical meeting 51, Ede, The Netherlands, 25 May 1993 [Congresverslag]
Hooghart, J.C. \ Posthumus, C.W.S. \ 1993
In the Netherlands one of the largest environmental stresses to vegetations in nature reserves is the structural lowering of the ground water levels and the physical and chemical alterations, triggered by this lowering, at the site of these vegetatio ...
help
Ecologisch beheersprogramma voor vennen in Friesland [Boek]
Grontmij \ 1993
help
Maatschappelijke effecten en beleidsanalyse [Boek]
Haarman, F.G. \ 1993
Rapport van IWACO in het kader van de studie "Grondwaterbeheer Midden Nederland". Om verschillende ingrepen in het watersysteem door te rekenen zijn rekenexercities en beleidsscenario's geformuleerd. Qua inhoud variëren deze van ingrepen in het grond ...
help
Van hydrologische ingreep naar ecologische effectvoorspelling : enkele resultaten en toepassingen van hydroecologisch onderzoek [Boek]
Jansen, A.J.M. \ 1993
help
Gebruik van GIS bij grondwatermodellering : CHO lezingendag, 5 oktober 1993, De Reehorst te Ede [Boek]
Bolt, F.J.E. van der \ Droesen, W.J. \ Geerts, J.J.G.M. \ Hooghart, J.C. \ 1993
Bij het modelleren van kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van grondwater spelen Geografische Informatie Systemen een steeds belangrijker rol. Deze systemen kunnen worden gebruikt voor de opslag, bewerking, analyse en visualisatie van de vele ruim ...
help
Effectgerichte maatregelen tegen verzuring en eutrofiering in natuurterreinen : [proceedings van een symposium op 30 oktober 1992] [Congresverslag]
Cals, M. \ Graaf, M. de \ Roelofs, J. \ 1993
Inventarisatie van belangrijkste resultaten van de deskundigenteams, zoals die door LNV zijn ingesteld. Gelijkertijd worden subsidies EGM beëindigs; de verantwoordelijkheid van uitvoering ligt bij de terreinbeherende organisaties. Het EGM programma i ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.