Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 55

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: q=beekdal*
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Indicatorsoorten - 2: Beekdalen : indicatorsoorten voor verdroging, verzuring en eutrofiëring van grondwaterafhankelijke beekdalgemeenschappen [Boek] - 1e dr
Jalink, M.H. \ Jansen, A.J.M. \ Nooren, M.J. \ 1995
Indicatorsoorten
help
De ecosysteemvisie beken en beekdalen \ Bosbouwvoorlichting : informatie over het beheer van het bos, natuur en landschap [Artikel]
Beije, H.M. \ Higler, L.W.G. \ 1995
Doel van de ecosysteemvisies is de bestaande kennis, de knelpunten en oplossingen te beschrijven. Dit tegen de achtergrond van de doelstelllingen zoals beschreven in het Natuurbeleidsplan van de overheid
help
Natuurontwikkeling en onbedoelde milieueffecten : een uitwerking voor het stroomgebied van de Tongelreep \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Rijen, J.P.M. van \ 1995
help
Evaluation of flooding scenarios for riverine pastures along the river Dinkel, The Netherlands \ Scenario studies for the rural environment : selected and edited proceedings of the symposium scenario studies for the rural environment, Wageningen, The Netherlands, 12 - 15 September 1994 [Hoofdstuk uit boek]
Hommel, P.W.F.M. \ Dirkx, G.H.P. \ Prins, A.H. \ Wolfert, H.P. \ Vrielink, J.G. \ 1995
help
Nieuwe kijk op Oude Diep : landschapsecologisch en hydrologisch onderzoek naar de mogelijkheden voor herstel en ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden in het beekdal van het Oude Diep [Boek]
Glastra, M.J. \ 1995
help
Macrofauna, waterkwaliteit en beheer van het sprengen- en bekenstelsel in het Renkums beekdal [Studentenverslag]
Tol, A. van \ 1995
help
Ecologisch onderzoek Hunzedal [Boek]
Zomer, D.J. \ Albers, K.B.M. \ Zonneveld, L.M.L. \ 1995
help
Roodzand : een landschappelijke inpassing [Studentenverslag]
Schunselaar, S. \ 1995
In het gebied van de Veluwe wordt, net als in andere Pleistocene zandgebieden in Nederland en Noord-Duitsland, roodzand gevonden. Onder roodzand wordt in dit onderzoek verstaan een bodemprofiel met een opvallend rood gek.leurde laag met hue waarden v ...
help
Proefproject verdroging Duurswouderheide : hoe effectief zijn de beheersmaatregelen? [Boek]
Dijksma, R. \ Bouma, J.H. \ Gertsen, H.F. \ 1995
Verdrogingsproject gebied Staatsbosbeheer
help
De relatie tussen de vochttoestand van de bodem en de vochtindicatie van de vegetatie : een nadere bepaling van de grens tussen 'vochtig' en 'droog' binnen het ecotopensysteem [Boek]
Verburg, P.H. \ 1995
help
Ecologisch herstel beeksysteem Peizerdiep [Boek]
Hartog, P. \ [1995]
help
Leidraad voor ecologisch beekherstel in discussie : discussieverslag [Boek]
Driessen, O. \ Verdonschot, P. \ 1995
Dit discussieversiag verschijnt in de publicatiereeks van de Werkgroep Ecologisch Waterbeheer. Het betreft een woordelijk versiag van de lezingen en de discussie tijdens de algemene ledenvergadering van de Werkgroep Ecologisch Waterbeheer van 3 mei 1 ...
help
Standaard meetprotocol verdroging - Dl. 1: Voorlopige richtlijnen voor monitoring van anti-verdrogingsprojecten [Boek]
Kemmers, R.H. \ Gieske, J.M.J. \ Veen, P. \ 1995
Uitwerking van een voorstel voor een standaard-meetprotocol. Met dit meetprotocol moet het mogelijk zijn om anti-verdrogingsmaatregelen op hun effectiviteit te kunnen beoordelen en (op termijn) inzicht te krijgen in het verloop van het vernat-tingspr ...
help
Meetnet voor afvoermetingen in de Renkumse beken [Boek]
Arts, M.P.T. \ Boiten, W. \ 1995
Afvoer van het Renkums beekdal
help
Integraal waterbeheer : vallen en opstaan [Boek]
Zonderwijk, M. \ Dijk, J.R. van \ 1995
Aan de hand van een aantal voorbeeldprojecten wordt de ontwikkeling van het integraal waterbeheer in de Twentse oppervlaktewateren beschreven. Beleid en beheer maken eerst een proces door in de richting van integraal waterbeheer binnen de waterschaps ...
help
De Puntbeek "water voor natuur" : aanzet tot een herinrichtingsplan [Studentenverslag]
Boer, S.M. de \ Veldsink, G.J. \ 1995
Het doel van onderhavig onderzoek is een aanzet geven voor een herinrichtingsplan en het geven van richtlijnen voor beheer van de Puntbeek en een deel van het Omleidingskanaal. Hiervoor worden de resultaten van een aantal deelonderzoeken gebruikt. De ...
help
Grenzen aan normen en normstelling; beeldvorming vanuit en invulling voor het waterbeheer in Friesland [Boek]
Claassen, T.H.L. \ 1995
help
Voorspelling van de fosfaatuitspoeling naar het oppervlaktewater in het stroomgebied van de Schuitenbeek [Boek]
Schoumans, O.F. \ Kruijne, R. \ 1995
help
Natuurontwikkeling in het Limburgse Maasdal : achtergronden en stand van zaken \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Schepers, F. \ 1995
help
Ontwikkeling van flora en fauna in het zuidelijk Maasdal : jaaroverzicht 1994 \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Kurstjens, G. \ Schepers, F. \ Vaate, B. bij de \ 1995
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.