Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 57

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: q=beekdal*
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Hydrological systems analysis Dinkel valley / Borne creek \ Hydrological systems analysis : methods and applications [Hoofdstuk uit boek]
Hoogendoorn, J.H. \ 1996
help
Beekdalontwikkeling Beneden-Geul - Dl. 2: Locatiestudies [Boek]
Overmars, W. \ Helmers, W. \ Felder, W.M. \ 1996
Beekdalontwikkeling Beneden-Geul
help
Beekdalontwikkeling Beneden-Geul - Dl. 3: Achtergrondonderzoeken [Boek]
Overmars, W. \ Garritsen, T. \ 1996
Beekdalontwikkeling Beneden-Geul
help
Aanpak inundatieproblemen als eerste stap naar beekherstel : de Chaamse beken \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Bruchem, A. van \ Cools, J. \ Runia, L. \ 1996
help
Een ecosysteemonderzoek van de oude beekmeanders van de Bovenmark en Aa of Weerijs ten zuiden van Breda [Boek]
Cuppen, H.P.J.J. \ 1996
help
Indicatorsoorten - 2: Indicatorsoorten voor verdroging, verzuring en eutrofiering van grondwater-afhankelijke beekdalgemeenschappen : basisrapport [Boek] - Heruitg.
Jalink, M.H. \ Jansen, A.J.M. \ 1996
Indicatorenserie Staatsbosbeheer
help
Integraal waterbeheer - 7: Peil in beweging : voor natuurlijke wateren in Nederland [Boek]
Boo, M. de \ 1996
Over wat bij een creatiever peilbeheer komt kijken gaat deze brochure.
help
Herstel van natte en vochtige ecosystemen : basisrapport [Boek]
Linden, M. van der \ Blokland, K.A. \ Zonneveld, L.M.L. \ 1996
Overzicht van kennis op het gebied van het herstel van natte en vochtige ecosystemen, die zijn aangetast door verdroging. Het rapport baseert zich op de uitkomsten van procesgericht onderzoek en op ervaringen die door terreinbeheerders zijn opgedaan ...
help
Kwantificering van de nitraatuitspoeling bij landbouwgronden [Boek]
Kroes, J.G. \ Groot, W.J.M. de \ Pankow, J. \ 1996
help
Migratie van beekmacrofauna en beekvissen : migreerbaarheid van een gesloten of open afleiding van de Schuitenbeek [Boek]
Verdonschot, P.F.M. \ 1996
help
Schatting van responsies van soorten op de milieufactoren vocht, pH en macronutrienten : een aanzet tot calibratie van Ellenberg's indicatiegetallen [Boek]
Wamelink, G.W.W. \ Dobben, H.F. \ 1996
help
Natuur in het water : van exploitatie naar bescherming [Boek]
Higler, L.W.G. \ 1996
Afscheid WJ Wolff, IBN
help
Perceelsonderzoek naar het effect van beekbegeleidende bufferstroken op de stikstof- en fosforbelasting van de Mosbeek - Gebiedsbeschrijving, veldonderzoek en modelmatige analyse van de hydrologie [Boek]
Hendriks, R.F.A. \ Leene, G.J. \ Massop, H.T.L. \ 1996
help
Stroomdalgraslanden en rivierdynamiek : behoud en ontwikkeling van bloemrijke graslanden langs de Boven-Dinkel \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Hommel, P.W.F.M. \ Prins, A.H. \ Wolfert, H.P. \ 1996
In het dal van de Boven-Dinkel treden regelmatige grote overstromingen op. Maatregelen worden overwogen om de overlast voor de boeren te beperken. Een verandering van de nu nog natuurlijke rivierdynamiek zal echter ook effecten hebben op de vegetatie ...
help
Kleine rivieren, een verkenning van een landschapstype [Studentenverslag]
Bakker, M. \ 1996
Doel van het eerste deel van het onderzoek is een karakterisering van kleine rivieren te maken en de variatie in het milieu binnen die kleine rivieren te beschrijven aan de hand van literatuur- en bodemonderzoek. Doel van het tweede deel van het onde ...
help
Effectgerichte maatregelen tegen verzuring in de natte schraallanden Lemselermaten, Middelduinen en Reggers-Sandersvlak : eindrapportage fase 1 monitoring [Boek]
Jansen, A.J.M. \ 1996
Kiwa heeft drie terreinen gemonitord waar effectgerichte maatregelen tegen verzuring en eutrofiëring zijn uitgevoerd. Het onderzoek werd uitgevoerd van 1991 tot en met 1993. Het betreft: de Lemselermaten (Weerselo in Twente, Overijssel); de Middeldui ...
help
Modelonderzoek nutriëntenhuishouding stroomgebied Mosbeek : analysefase [Boek]
Bergen, P. van \ Broerens, B. \ Perdijk, K. \ 1996
Het hoofddoel van het onderzoek is de ontwikkeling van een modelinstrumentarium op stroomgebiedniveau om de relatie te beschrijven tussen enerzijds: bemesting, bodemeigenschappen, gewaseigenschappen, hydrologie en anderzijds de af- en uitspoeling van ...
help
Netwerkevalutie in riviersystemen : netwerkmodellen voor de doelsoorten van de Zandmaas en procedure voor het bepalen van vuistregels voor ruimtelijke inrichting [Boek]
Foppen, Ruud \ Sluis, Theo van der \ Verdonschot, Piet \ Hoek, Tjeerd-Harm van der \ 1996
In dit rapport wordt voor 17 doelsoorten van de Zandmaas een ecologisch profiel beschreven. Doel hiervan was om te komen tot een aantal vrij simpele rekenregels waarmee voor deze soorten de netwerkfunctie geëvalueerd kan worden. Voor iedere soort wor ...
help
Herstel van een afgeschreven blauwgrasland in de Vechtstreek? \ De levende natuur [Artikel]
Mars, H. de \ 1996
help
Van voorbeeldterrein naar ecologisch netwerk : natuurontwikkeling zuidelijk Maasdal in 1995 [themanummer zuidelijk Maasdal] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Schepers, F. \ Lejeune, M. \ 1996
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.