Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 57

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: q=beekdal*
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Hydrological systems analysis Dinkel valley / Borne creek \ Hydrological systems analysis : methods and applications [Hoofdstuk uit boek]
Hoogendoorn, J.H. \ 1996
help
Beekdalontwikkeling Beneden-Geul - Dl. 2: Locatiestudies [Boek]
Overmars, W. \ Helmers, W. \ Felder, W.M. \ 1996
Beekdalontwikkeling Beneden-Geul
help
Beekdalontwikkeling Beneden-Geul - Dl. 3: Achtergrondonderzoeken [Boek]
Overmars, W. \ Garritsen, T. \ 1996
Beekdalontwikkeling Beneden-Geul
help
Aanpak inundatieproblemen als eerste stap naar beekherstel : de Chaamse beken \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Bruchem, A. van \ Cools, J. \ Runia, L. \ 1996
help
Een ecosysteemonderzoek van de oude beekmeanders van de Bovenmark en Aa of Weerijs ten zuiden van Breda [Boek]
Cuppen, H.P.J.J. \ 1996
help
Indicatorsoorten - 2: Indicatorsoorten voor verdroging, verzuring en eutrofiering van grondwater-afhankelijke beekdalgemeenschappen : basisrapport [Boek] - Heruitg.
Jalink, M.H. \ Jansen, A.J.M. \ 1996
Indicatorenserie Staatsbosbeheer
help
Integraal waterbeheer - 7: Peil in beweging : voor natuurlijke wateren in Nederland [Boek]
Boo, M. de \ 1996
Over wat bij een creatiever peilbeheer komt kijken gaat deze brochure.
help
Herstel van natte en vochtige ecosystemen : basisrapport [Boek]
Linden, M. van der \ Blokland, K.A. \ Zonneveld, L.M.L. \ 1996
Overzicht van kennis op het gebied van het herstel van natte en vochtige ecosystemen, die zijn aangetast door verdroging. Het rapport baseert zich op de uitkomsten van procesgericht onderzoek en op ervaringen die door terreinbeheerders zijn opgedaan ...
help
Kwantificering van de nitraatuitspoeling bij landbouwgronden [Boek]
Kroes, J.G. \ Groot, W.J.M. de \ Pankow, J. \ 1996
help
Migratie van beekmacrofauna en beekvissen : migreerbaarheid van een gesloten of open afleiding van de Schuitenbeek [Boek]
Verdonschot, P.F.M. \ 1996
help
Schatting van responsies van soorten op de milieufactoren vocht, pH en macronutrienten : een aanzet tot calibratie van Ellenberg's indicatiegetallen [Boek]
Wamelink, G.W.W. \ Dobben, H.F. \ 1996
help
Natuur in het water : van exploitatie naar bescherming [Boek]
Higler, L.W.G. \ 1996
Afscheid WJ Wolff, IBN
help
Perceelsonderzoek naar het effect van beekbegeleidende bufferstroken op de stikstof- en fosforbelasting van de Mosbeek - Gebiedsbeschrijving, veldonderzoek en modelmatige analyse van de hydrologie [Boek]
Hendriks, R.F.A. \ Leene, G.J. \ Massop, H.T.L. \ 1996
help
Naar een geintegreerd modelinstrumentarium ten behoeve van totaal waterbeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Nelen, A.J.M. \ Schuurmans, W. \ 1996
help
Waterkwaliteit vennen Beegderheide \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Fellinger, M. \ Pex, B. \ Driessen, O. \ 1996
help
Biologische monitoring in het Nederlandse stroomgebied van de Maas \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Kerkhofs, M.J.J. \ Prins, K.H. \ 1996
help
Inleiding landschapshydrologie : K150-003 [Boek]
Schaaf, S. van der \ Witte, J.P.M. \ [ca. 1996]
help
Astacus astacus : leefomstandigheden in de Rozendaalse beek en de Beekhuizense beek [Boek]
Verdonschot, P.F.M. \ Schot, J.A. \ Hoorn, M.W. van den \ 1996
help
Waterberging binnendijks : een verkenning van de effectiviteit en haalbaarheid van ruimtelijke maatregelen gericht op vermindering van de hoogwaterproblematiek [Boek]
Kwakernaak, C. \ Bakel, P.J.T. van \ Parmet, B.W. \ 1996
help
Bronnen in Noord- en Midden - Limburg : ligging en globale karakterisering [Boek]
Verdonschot, P.F.M. \ Schot, J.A. \ Mosterdijk, H.G. \ 1996
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.