Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Hydrological systems analysis Dinkel valley / Borne creek \ Hydrological systems analysis : methods and applications [Hoofdstuk uit boek]
Hoogendoorn, J.H. \ 1996
help
Beekdalontwikkeling Beneden-Geul - Dl. 3: Achtergrondonderzoeken [Boek]
Overmars, W. \ Garritsen, T. \ 1996
Beekdalontwikkeling Beneden-Geul
help
Aanpak inundatieproblemen als eerste stap naar beekherstel : de Chaamse beken \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Bruchem, A. van \ Cools, J. \ Runia, L. \ 1996
help
Een ecosysteemonderzoek van de oude beekmeanders van de Bovenmark en Aa of Weerijs ten zuiden van Breda [Boek]
Cuppen, H.P.J.J. \ 1996
help
Indicatorsoorten - 2: Indicatorsoorten voor verdroging, verzuring en eutrofiering van grondwater-afhankelijke beekdalgemeenschappen : basisrapport [Boek] - Heruitg.
Jalink, M.H. \ Jansen, A.J.M. \ 1996
Indicatorenserie Staatsbosbeheer
help
Stroomdalgraslanden en rivierdynamiek : behoud en ontwikkeling van bloemrijke graslanden langs de Boven-Dinkel \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Hommel, P.W.F.M. \ Prins, A.H. \ Wolfert, H.P. \ 1996
In het dal van de Boven-Dinkel treden regelmatige grote overstromingen op. Maatregelen worden overwogen om de overlast voor de boeren te beperken. Een verandering van de nu nog natuurlijke rivierdynamiek zal echter ook effecten hebben op de vegetatie ...
help
De flora en vegetatie van het Niersdal : indicatief voor de ecologische potenties en een nieuw beheer van een laaglandbeek \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Peters, B. \ 1996
help
Beekdalontwikkeling Beneden-Geul - Dl. 1: Hoofdrapport [Boek]
Overmars, W. \ Helmer, W. \ Litjens, G. \ Felder, W.M. \ 1996
Beekdalontwikkeling Beneden-Geul
help
Beekdalontwikkeling Beneden-Geul - Dl. 2: Locatiestudies [Boek]
Overmars, W. \ Helmers, W. \ Felder, W.M. \ 1996
Beekdalontwikkeling Beneden-Geul
help
Integraal waterbeheer - 7: Peil in beweging : voor natuurlijke wateren in Nederland [Boek]
Boo, M. de \ 1996
Over wat bij een creatiever peilbeheer komt kijken gaat deze brochure.
help
Herstel van natte en vochtige ecosystemen : basisrapport [Boek]
Linden, M. van der \ Blokland, K.A. \ Zonneveld, L.M.L. \ 1996
Overzicht van kennis op het gebied van het herstel van natte en vochtige ecosystemen, die zijn aangetast door verdroging. Het rapport baseert zich op de uitkomsten van procesgericht onderzoek en op ervaringen die door terreinbeheerders zijn opgedaan ...
help
Kwantificering van de nitraatuitspoeling bij landbouwgronden [Boek]
Kroes, J.G. \ Groot, W.J.M. de \ Pankow, J. \ 1996
help
Migratie van beekmacrofauna en beekvissen : migreerbaarheid van een gesloten of open afleiding van de Schuitenbeek [Boek]
Verdonschot, P.F.M. \ 1996
help
Schatting van responsies van soorten op de milieufactoren vocht, pH en macronutrienten : een aanzet tot calibratie van Ellenberg's indicatiegetallen [Boek]
Wamelink, G.W.W. \ Dobben, H.F. \ 1996
help
Natuur in het water : van exploitatie naar bescherming [Boek]
Higler, L.W.G. \ 1996
Afscheid WJ Wolff, IBN
help
Perceelsonderzoek naar het effect van beekbegeleidende bufferstroken op de stikstof- en fosforbelasting van de Mosbeek - Gebiedsbeschrijving, veldonderzoek en modelmatige analyse van de hydrologie [Boek]
Hendriks, R.F.A. \ Leene, G.J. \ Massop, H.T.L. \ 1996
help
Naar een geintegreerd modelinstrumentarium ten behoeve van totaal waterbeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Nelen, A.J.M. \ Schuurmans, W. \ 1996
help
Waterkwaliteit vennen Beegderheide \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Fellinger, M. \ Pex, B. \ Driessen, O. \ 1996
help
Biologische monitoring in het Nederlandse stroomgebied van de Maas \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Kerkhofs, M.J.J. \ Prins, K.H. \ 1996
help
Inleiding landschapshydrologie : K150-003 [Boek]
Schaaf, S. van der \ Witte, J.P.M. \ [ca. 1996]
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.