Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 72

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: q=beekdal*
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Integrale rapportage monitoring Veluwerandmeren [Boek]
Knoben, R.A.E. \ Grimm, M.P. \ 1997
Het doel van het in het rapport beschreven project is het opstellen van één samenhangend rapport met een overzicht van de verzamelde (fysisch-chemische en biologische) meetgegevens van de Veluwerandmeren over de periode 1994-1996, aangeuld met amteri ...
help
Inventarisatie macrofauna en waterplanten Maasplassen [Boek]
Knoben, R.A.E. \ Grimm, M.P. \ 1997
Het beheer van de Maasplassen, die zijn ontstaan door de winning van grind en zand in het winterbed van de Maas, berust op dit moment bij de provincie Limburg en het Zuiveringschap Limburg. Door het Besluit Aanwijzing Zijwateren zal het beheer in de ...
help
Visie-ontwikkeling natte EHS Brabantse kanalen [Boek]
Semmekrot, S. \ Grimm, M.P. \ 1997
Het geheel van natuurkerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden, stapstenen en verbindingszones vormt de ecologische infrastructuur (Natuurbeleidsplan LN&V, 1990). Water, oevers en aangrenzend land vormen in Nederland bij uitstek stapstenen en verbind ...
help
Waternatuur in de regionale blauwe ruimte : gemeenschapstypen in regionale oppervlaktewateren [Boek]
Verdonschot, P. \ Peeters, E. \ Schot, J. \ 1997
help
Ugchelse beken : de ontwikkeling sinds het beekherstel 1992 tm 1995 : een tussenbalans [Boek]
Koopmans, M. \ 1997
In de winter van 1992/1993 zijn herstelmaatregelen uitgevoerd in het kader van het Beheers en Onderhoudsplan (BOP) voor de Ugchelse beek en Schoolbeek. Deze beken liggen in Ugchelen, ten zuidwesten van Apeldoorn. Vanaf de rand van Ugchelen is de Ugch ...
help
Gewenste grondwatersituatie Noord-Brabant - Deelrapport 1: Methode-ontwikkeling voor het bepalen van de optimale grondwatersituatie voor de sector natuur [Boek]
Ek, R. van \ Klijn, F. \ Runhaar, H. \ 1997
Dit rapport beschrijft de methode-ontwikkeling voor het vaststellen van een voor de natuur wenselijke hydrologische situatie. Aangezien met name voor natuur de methode nog niet vast lag is er voor gekozen deze eerst te ontwikkelen en te testen in twe ...
help
Hydrologische bufferzones tegen verdere verdroging natuurgebieden : praktijkstudie provincie Noord-Brabant \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Luijendijk, J. \ Helmich, F.A.M. \ 1997
help
Eerste delen indicatorsysteem kwaliteitsbewaking natuurterreinen gepresenteerd \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
1997
help
Kansen voor natuurlijke zuivering : flinke verbetering waterkwaliteit mogelijk \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kuiper, R. \ Vries, I. de \ Duel, H. \ 1997
help
Mogelijke invloed van hydrologische isolatie op de waterkwaliteit \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Claassen, T.H.L. \ 1997
help
De Geul baant zich een natuurlijk beekdal \ De levende natuur [Artikel]
Peters, B.W.E. \ Groot, J.D. de \ Coenen, W.R.S. \ 1997
help
Verbonden door water \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gijsen, M. van \ 1997
Samenvoeging van de vergaderingen van de klaarmeesterdag en van de voorjaarsvergadering van NVA
help
Een geochemische, procesmatige interpretatie van het landelijk meetnet grondwaterkwaliteit \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Griffioen, J. \ Houthuesen, Y. \ Vink, B. \ 1997
help
Ecohydrologische effectvoorspelling winplaats Luyksgestel \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Luijendijk, J. \ Straatman, R. \ 1997
help
SAM, een nieuw instrument voor ecohydrologisch onderzoek \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Worm, P.B. \ Jeurink, N. \ 1997
help
Drinkwaterwinning en natuurontwikkeling : liefde op het tweede gezicht \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bilt, E.W.G. van der \ 1997
help
Het herstel van natte schraallanden \ De levende natuur [Artikel]
Jansen, A.J.M. \ Schipper, P.C. \ Opstal, S. van \ 1997
Verslag van onderzoek in het kader van obn; inleidend artikel bij het themanummer natte schraallanden
help
Kleinschalig herstelbeheer in de Lemselermaten (Oost-Twente) \ De levende natuur [Artikel]
Eysink, A.T.W. \ Bruijn, O. de \ 1997
Verslag van onderzoek in het kader van obn
help
Herstel van verzuurde hooilanden in De Wieden \ De levende natuur [Artikel]
Piek, H. \ Slogteren, J.H. van \ Heijst, N. van \ 1997
Verslag van onderzoek in het kader van obn
help
Van calciumarme en -rijke en van lokale en regionale systemen \ De levende natuur [Artikel]
Jansen, A.J.M. \ Schipper, P.C. \ 1997
Verslag van onderzoek in het kader van obn
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.