Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 51

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: q=beekdal*
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Moving gradients : assessing restoration prospects of degraded brook valleys [Proefschrift]
Diggelen, R. van \ 1998
help
Ecohydrologische systeembeschrijving in het veengebied ten noorden van de Brabantse Wal [Boek] - Herz. uitg.
Stuurman, R.J. \ Runhaar, H. \ Foppen, J.W. \ 1998
Dit rapport vormt het verslag van een ecohydrologische systeemanalyse in het Halstersch- en Oudlandsch Laag en polder Het Oudland. De doelstelling van het onderzoek was het verzamelen van voldoende kennis en informatie over het regionale waterhuishou ...
help
Aquatisch-ecologische instrumenten voor de toekomst : verslag van een workshop van de Werkgroep Ecologisch Waterbeheer, subgroep Ecologische Instrumenten [Congresverslag]
Verdonschot, P. \ 1998
Dit themanummer is vrijwel geheel gewijd aan de workshop “Aquatisch-ecologische instrumenten voor de toekomst”, die op 24 december 1997 door de WEW-EI in samenwerking met IKC-N en STOWA is georganiseerd. Een samenvatting gaat vooraf aan het uitgebrei ...
help
Excursie 'beekdalen en laagveengebieden in Noord-Drenthe : referenties voor natuurherstel' \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Hoogveld, J. \ Vegter, U. \ 1998
help
'Integraal waterbeheer Oldeholtpade' gestart \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Witjes, T.G.J. \ Hartog, P.S. \ Haan, H. de \ 1998
help
Monitoring effecten hermeandering Ruiten Aa \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bouwhuis, J.S. \ Uilhoorn, H.M.G. \ Vries, D.A. de \ 1998
help
De sieralgenflora van De Banen : een nieuwe start \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Coesèl, P.F.M. \ 1998
help
Natuurontwikkeling langs de Maas : steeds internationaler \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Lejeune, M. \ 1998
help
De Maaskades, waterkering en bloemenwei? : of er zit meer in... \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Maris, M. \ 1998
help
Waterwinning en natuurontwikkeling langs de Maas : voorbeeldproject bij Roosteren \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Bouman, J. \ Lemmens, R. \ Meertens, H. \ 1998
help
Nieuwe natuur langs de Zandmaas : de ontbrekende schakel in een uniek landschap \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Herik, K. van den \ 1998
help
Natuurontwikkeling langs de oevers van de Zandmaas \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Winden, A. van \ 1998
help
Ecologisch oeverherstel langs de Maas \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Verbraak, P. \ 1998
help
Basenverzadiging van natte schraallanden : deterministisch onderzoek naar de relatie tussen hydrologie, bodem en vegetatie [Boek]
Schouwenberg, E.P.A.G. \ Wirdum, G. van \ 1998
Aan de hand van twee "case-studies" is een voor trilvenen in De Weerribben kwantitatieve modelbeschrijving voor de regulatie van de basentoestand uitgewerkt en de overdraagbaarheid naar een ander terreintype (Groot Zandbrink) onderzocht. Er bestaat e ...
help
Steekproef voor de bodemeigenschappen en grondwatertrappen van de bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000 - dl. 3: Kaarteenheden met Gt V [Boek]
Loo, H. van het \ 1998
help
Steekproef voor de bodemeigenschappen en grondwatertrappen van de bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000 - dl. 4: Kaarteenheden met Gt VI [Boek]
Visschers, R. \ 1998
help
1.500.000 jaar lang veranderingen in de lokale grondwatersituatie van een Kempens beekdal [Boek]
Stuurman, R.J. \ Kremers, A.H.M. \ Meij, J.L. van der \ 1998
help
Herstel van Elzenbroek in het Vossenbroek : onderzoek naar de mogelijkheden van hydrologisch herstel van moerasbos in een kwelzone langs de Oost - Veluwe [Boek]
Hullenaar, J.W. van 't \ 1998
Doel van het onderzoek is het aangeven van zowel interne als externe ingrepen die leiden tot vernatting en herstel van de kwel van het Vossenbroek.
help
Ruimte en waterlijke ordening - Fase II: Eindrapport [Boek]
Geldof, G.D. \ Vilsteren, W.A. van \ Ypma, K.W. \ 1998
Voorliggend rapport gaat over ruimte en waterlijke ordening. Hoe moeten deze op elkaar worden afgestemd? Het project geeft een analyse van literatuur en illustreert aan de hand van praktijkervaringen welke mogelijkheden aanwezig zijn. Het is niet bed ...
help
Sturing op grondwater : mogelijkheden van beslissingsondersteunende systemen in waterbeheer [Studentenverslag]
Quist, M. \ 1998
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.