Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 68

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: q=beekdal*
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Begrenzing van beekdalen in de ecologische hoofdstructuur : de relatie met biodiversiteit van planten [Boek]
Prins, A.H. \ Sluis, T. van der \ Wegman, R.M.A. \ 1999
help
Restoration prospects of degraded lowland brook valleys in the Netherlands : an exemple from the Gorecht area \ An international perspective on wetland rehabilitation [Hoofdstuk uit boek]
Diggelen, R. van \ Grootjans, A.P. \ 1999
help
Demonstration project for the development of integrated management plans for catchment areas of small trans-border lowland rivers : the river Dommel - Dl. 7: Naar een ecologisch herstel van het Dommeldal : scenario's voor het EU-project LIFE-Dommel [Boek]
Kwakernaak, C. \ Windt, N. van der \ Gaast, J.W.J. van der \ 1999
help
Beekdallandschappen : een morfologisch onderzoek in de zandgebieden van Nederland [Proefschrift]
Wassink, W.T. \ 1999
Binnen de zandgebieden zijn de beekdalen landschappelijke eenheden met een eigen karakter waardoor ze zich onderscheiden van hun omgeving. De aanwezigheid van stromend water heeft er voor gezorgd dat mensen al in een ver verleden werden aangetroken d ...
help
Het Wormdal : beekdalprocessen en natuurwaarden \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Peters, B. \ Maris, M. \ Schaafstra, N. \ 1999
Een overzicht van bijzondere broedvogels over de jaren '96, '97 en '98 is gegeven. Verder ook van libellen en vlinders
help
Kolonisatie door aquatische macro-invertebraten: verschillen in aanvoer van soorten en geschiktheid van habitat op korte termijn [Studentenverslag]
Verberk, W.C.E.P. \ [ca. 1999]
Bronsystemen in Nederland zijn de laatste decennia sterk in aantal afgenomen en de kwaliteit is verslechterd door verdroging, verzuring en een verstoorde hydrologie. Onlangs heeft Staatsbosbeheer een akker bovenstrooms van de beek ‘Springendal’ aange ...
help
Verkennende studie graadmeter natuurwaarde laagveenwateren [Boek]
Higler, B. \ Semmekrot, S. \ 1999
help
Horsthoeker beken : het vervolg : tweede tussenrapportage met betrekking tot de monitoring in het kader van het beheers- en onderhoudsplan [Boek]
Koopmans, M. \ 1999
Het Beheers- en Onderhouds Plan Horsthoekerbeken is uitgevoerd in 1994/1995. In 1992/'93 is de nul-situatie voor macrofauna, vegetaties en chemie vastgelegd. In 1995 en 1997 vond vervolgonderzoek plaats. Dit onderzoek evalueert de ecologische- doelst ...
help
Gewas en milieu : een duurzame relatie? [Rede]
Spiertz, J.H.J. \ 1999
Gewassen, aangepast aan de natuurlijke variatie in hydrologie, bodemgesteldheid en micro-klimaat, zorgden voor een relatief hoge productiviteit bij vroegere gemengde bedrijfssystemen. Door de vele onzekerheden ten aanzien van de beschikbaarheid van s ...
help
De toekomst van de natte natuur in Nederland : eindrapport nationaal onderzoek verdroging [Boek]
Paarlberg, A. \ Eijsink, R. \ Vermulst, H. \ 1999
Dit rapport gaat in op het milieuprobleem verdroging en op de kennis, die er is om dit probleem aan te pakken. De effectiviteit, waarmee dit gebeurt, is bepalend voor de toekomst van de natte natuur in Nederland. Verdroging van natuur staat niet op z ...
help
Water voor een vitaal platteland - Deel 1: Een uitnodiging tot discussie [Boek]
Schuttelaar & Partners \ 1999
help
Eutrofiering van beekdalhooilanden en de bijdrage van vervuild grondwater \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Olde Venterink, H. \ Pieterse, N.M. \ Vliet, R.E. van der \ 1999
help
Grondwaterwinning en natuurontwikkeling : plan Breevenen, louter winst voor natuur en milieu? \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Stemerding, S. \ 1999
De Waterleidingmaatschappij Drenthe wil in een deel van het Hunzedal diep grondwater gaan winnen en ter compensatie tegelijk natte natuur ontwikkelen. De Milieugroep Aa en Hunze vreest voor verdroging, o.a. in het Drentse Aa gebied, en pleit voor een ...
help
Kwaliteit grondwater verbetert en verdroging vermindert : positieve ontwikkelingen in Gelderland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
1999
Rapportage van de provincie Gelderland over de doelstellingen en resultaten van het de afgelopen tien jaar gevoerde beleid m.b.t. het waterbeheer. Cijfers over de ontrekking van grondwater door waterleidingbedrijven, industrie en boeren, de verdrogin ...
help
Bronnen en bronbeken in beweging \ De levende natuur [Artikel]
Eysink, A.T.W. \ Kooijman, G. \ 1999
Beschrijving van het natuurherstelproject Springendalse beek in Twente, tussen Ootmarsum en Vasse. Het betreft een bronnengebied met vrij meanderende beek, weidebronnen en bronvijvers. Maatregelen o.a. de aanleg van een retentiebekken, ophoging van d ...
help
Natuurontwikkeling in Limburgse beekdalen : meer dan natuur alleen... \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Peters, B. \ 1999
help
Stromende berging in het stroomgebied van de Maas : het belang van natuurlijker beekdalen voor de veiligheid \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Overmars, W. \ Winden, A. van \ Helmer, W. \ 1999
help
Waterkwaliteitsverbetering en natuurontwikkelingssuccessen \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Tolkamp, H.H. \ 1999
help
Beekherstel in Peel en Maasvallei \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Hoogveld, J. \ Paarlberg, A. \ 1999
Dit deel van Limburg kenmerkt zich door laaglandbeken ten westen van de Maas en terrasbeken ten oosten van de Maas
help
Beken en beekherstel langs de Zandmaas \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Herik, K. van den \ Hoogveld, J. \ 1999
Als haarvaten van het rivierstelsel vervullen beken een belangrijke functie bij de natuurlijke remming en daarmee tijdelijke berging van overvloedig regenwater. In dit tweede deel van het artikel is een visie weergegeven op het herstel van de beken e ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.