Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Een rasterkartering in het brongebied van de Mosbeek \ Stratiotes [Artikel]
Horsthuis, M.A.P. \ Tweel-Groot, L. van \ 2002
help
Restoration of brook valley meadows in the Netherlands \ Hydrobiologia [Artikel]
Grootjans, A.P. \ Bakker, J.P. \ Jansen, A.J.M. \ Kemmers, R.H. \ 2002
help
Schrapveen : een zeldzaam beekdalmoeras in het Reestdal \ Het Drentse Landschap : kwartaalblad van de Stichting Het Drentse Landschap [Artikel]
Vegter, U. \ 2002
help
Hydrologische optimalisatie in het beekdal van de Ruiten Aa \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Immerzeel, C. van \ Molenaar, W. \ Berg van Saparoea, A. van den \ 2002
Om de ecologische hoofdstructuur (EHS) in en rondom het dal van de Ruiten Aa te realiseren, zijn door verschillende natuurbeherende instanties natuurdoeltypen vastgesteld. Royal Haskoning heeft een optimalisatiemethode ontwikkeld om het gewenste gron ...
help
Herstel van beekdal Vledder Aa \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Dinteren, G. van \ 2002
Natuurontwikkeling en beekdalherstel in het gebied van de Vledder en Wapserveensche Aa in Zuidwest-Drenthe. Het beekdalsysteem is bepalend voor de hydrologie en de ontwikkelingsmogelijkheden van natuur en landschap in het Nationaal Park Drents-Friese ...
help
Een nieuwe toekomst voor het Oude Diep : natuurontwikkeling aan de voet van een afvalberg \ Vakblad natuurbeheer : informatie voor beheerders van natuur, bos en landschap [Artikel]
Bilt, E. van der \ Dekker, H. \ 2002
Beschrijving van de herstelplannen voor het beekdal van het Oude Diep. Uitgebreide natuurtechnische inrichting is gekoppeld aan landschappelijke inpassing en recreatief gebruik van de afvalberg van de VAM (nu Essent Milieu). Het herstelde beekdal, me ...
help
Herstel waterhuishouding beekdal Oude Diep : risico analyse van een inrichtingsproject \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Haveman, H. \ Elzinga, G.J. \ Boer, J. \ 2002
De uitvoering van een inrichtingsproject komt ter sprake, met aandacht voor subsidies, onteigening, doorlooptijd in relatie tot mkz en overmatige regenval
help
Relatie tussen humusvormen en standplaatsfactoren in beekdalgraslanden : case studie ecologische bodemtypologie [Boek]
Delft, S.P.J. van \ 2002
In dit rapport wordt een methode beschreven om tot een humusvormtypologie in schraalgraslanden te komen en de voorlopige resultaten hiervan voor humusprofielen in beekdalen. Van 81 locaties zijn humusprofielbeschrijvingen en bodemchemische analyseres ...
help
Waterwijs : plannen met water op regionale schaal [Boek]
Walsum, P.E.V. van \ 2002
Een modelmatige benadering van ruimtelijke regionale inrichtingsplannen met bijbehorende waterbeheersmaatregelen. Visie op stroomgebiedsniveau, geïllustreerd aan het beekdalsysteem van de Beerse en de Reuzel
help
Voorbeeldproject De Drentse Aa en Lekstroom \ Praktijkervaringen met meervoudig ruimtegebruik binnen watergerelateerde projecten [Hoofdstuk uit boek]
2002
Dit project is een combinatie van een ROM en een WCL project in een relatief, ongeschonden beekdalsysteem van 26.000 ha. Beide projecten werden in 1994 gestart en vertoonden overlap, waardoor ze samen zijn gevoegd
help
Waterplanten in Limburgse beekdalen : ecologische typering en implicaties voor beekherstel \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Brink, W.B. van den \ 2002
Plantenecologische groepen werden gebruikt als indicatoren van milieuparameters in en langs beken in Limburg. Er zijn grote regionale verschillen in het verspreidingspatroon. Op grond van natuurlijke verschillen in geografie en hydrologie, landgebrui ...
help
Vooruitgang door voorden? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Schollema, P. \ Wanningen, H. \ 2002
Om de verdroging tegen te gaan zijn in februari 1997 zeven voorden aangelegd in het Gasterensche Diep, onderdeel van het stroomgebied van de Drensche Aa. Naast de verhoging van de waterstand hebben de voorden ook een verlaging van de stroomsnelheid i ...
help
Geografische referenties : de Biebrza-vallei als voorbeeld [thema referentiebeelden voor nat Nederland] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Wassen, M.J. \ Bootsma, M.C. \ Bleuten, W. \ 2002
De Biebrza in Polen staat model voor een middelgrote laaglandrivier omgeven door overstromingsvlakten en -venen. De vallei kan als referentie fungeren voor het Nederlandse laagveengebied als Vechtstreek, de Wieden, de Weerribben en voor beekdalen als ...
help
Libellen kijken in Nederland: Zuid-Limburg \ Brachytron : tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie [Artikel]
Bruggenum, H. van \ 2002
Het zuiden van Limburg kenmerkt zich door heuvels en plateaus die worden doorsneden door beekdalen, droogdalen en grubben. Op de hellingen treden talrijke bronnen uit, die het begin vormen van de bronbeekjes en snelstromende heuvellandbeken. De libel ...
help
De relatie tussen de macrofauna in beken en de sleutelfactoren hydraulica en substraat bij veranderend klimaat [Boek]
Higler, L.W.G. \ 2002
Klimaatverandering in stroomgebieden van de gematigde zone zal resulteren in hogere (zomer)temperaturen en veranderingen in het neerslagpatroon. In dit literatuuronderzoek wordt geanalyseerd welke effecten op kunnen treden op de makrofaunagemeenschap ...
help
Klimaatsrepresentatieve grondwaterdynamiek in Waterschap De Dongestroom [Boek]
Finke, P.A. \ 2002
Veldmetingen van freatische grondwaterstanden in de winter en in de zomer zijn gekoppeld aan langjarige meetreeksen in peilbuizen en aldus omgezet in GHG, GVG en GLG. Deze karakteristieken zijn in verband gebracht met vlakdekkende hulpgegevens welke ...
help
Klimaatsrepresentatieve grondwaterdynamiek in Waterschap Het Scheldekwartier [Boek]
Finke, P.A. \ 2002
Veldmetingen van freatische grondwaterstanden in de winter en in de zomer zijn gekoppeld aan langjarige meetreeksen in peilbuizen en aldus omgezet in GHG, GVG en GLG. Deze karakteristieken zijn in verband gebracht met vlakdekkende hulpgegevens welke ...
help
Klimaatsrepresentatieve grondwaterdynamiek in Waterschap De Maaskant [Boek]
Finke, P.A. \ 2002
Veldmetingen van freatische grondwaterstanden in de winter en in de zomer zijn gekoppeld aan langjarige meetreeksen in peilbuizen en aldus omgezet in GHG, GVG en GLG. Deze karakteristieken zijn in verband gebracht met vlakdekkende hulpgegevens welke ...
help
Klimaatsrepresentatieve grondwaterdynamiek in Waterschap De Aa [Boek]
Finke, P.A. \ 2002
Veldmetingen van freatische grondwaterstanden in de winter en in de zomer zijn gekoppeld aan langjarige meetreeksen in peilbuizen en aldus omgezet in GHG, GVG en GLG. Deze karakteristieken zijn in verband gebracht met vlakdekkende hulpgegevens welke ...
help
Klimaatsrepresentatieve grondwaterdynamiek in Waterschap Mark en Weerijs [Boek]
Finke, P.A. \ 2002
Veldmetingen van freatische grondwaterstanden in de winter en in de zomer zijn gekoppeld aan langjarige meetreeksen in peilbuizen en aldus omgezet in GHG, GVG en GLG. Deze karakteristieken zijn in verband gebracht met vlakdekkende hulpgegevens welke ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.