Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Records 1 - 8 / 8

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: q=beekdal*
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Communicatie over en publieke deelname aan Kaderrichtlijn Water: Landelijke Bestuurlijk Overleg Water stelt stragie vast \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Teunissen, K. \ Schikhof, S. \ 2005
Een goede communicatie is voorwaarde voor een goede uitvoering van de Kaderrichtlijn Water, nu en in de toekomst. Het gaat hierbij niet alleen om communicatie tussen waterbeheerders onderling. Ook communicatie met andere sectoren en uiteindelijk de b ...
help
Milieubalans 2005: nitraatdoelstelling grondwater haalbaar : aanvullend Nederlands milieubeleid nodig \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Bijbehorende website
2005
Als Nederland voldoet aan de Europese emissie-eisen zal de uitstoot van schadelijke stoffen aanzienlijk verminderen. Maar dat zal niet voldoende zijn om de milieukwaliteitseisen van de Europese Unie te halen. Dat komt door de specifieke Nederlandse s ...
help
Deelstroomgebied Nedereems : rapportage volgens artikel 5 van de Kaderrichtlijn water (2000/60/EG) [Boek]
Ministerie van Verkeer en Waterstaat \ 2005
Deze rapportage beschrijft de huidige situatie, aan de hand waarvan ingeschat moet worden welke of de KRW doelstellingen voor 2015 gehaald kunnen worden.
help
Bos in water, water in bos : kansenkaarten voor multifunctionele natte bossen met meerwaarde voor waterbeheer, natuur en recreatie [Boek]
Hommel, P.W.F.M. \ Rooij, S.A.M. van \ Waal, R.W. de \ Vries, F. de \ Goossen, C.M. \ 2005
Uit eerder onderzoek is gebleken dat de combinatie van water en bos gunstig kan zijn voor natuur, waterbeheer en recreatie. Dit vervolg onderzoek heeft tot doel in beeld te brengen wáár in Nederland de meest kansrijke plekken voor deze combinatie lig ...
help
Vissen in de oever : hebben vissen belang bij natuurvriendelijke oevers? [Boek]
Rooijen, A.M.C. van \ 2005
Ecologen gaan er altijd vanuit dat natuurvriendelijke oevers een grotere waarde hebben voor de visfauna dan traditionele oevers. Binnen Rijkswaterstaat bestaan hier echter twijfels over. Om deze twijfels weg te nemen zijn de visfaunadata van natuurvr ...
help
Karakterisering Nederlands Maasstroomgebied : rapportage volgens artikel 5 van de kaderrichtlijn water (2000/60/EG) : hoofdrapport / uitvoering Sonja Busch ; in samenwerking met: het redactieteam Rijndelta en Maas: Marjolein van Wijngaarden, Joost Huurman, Wim van Leussen, Willem Mak, Rob Bijnsdorp, Marita Cals, David de Smit, Erik van Slobbe, Elke Verbeeten, Boris Teunis, Joost van de Roovaart, Richard van Hoorn, Margriet Schoor, Marjolein Lof, Gert-Jan de Maagd, Anne-Marie Boeve [Boek]
Busch, Sonja \ Wijngaarden, Marjolein van \ Huurman, Joost \ Leussen, Wim van \ Mak, Willem \ Bijnsdorp, Rob \ Cals, Marita \ Smit, Davis de \ Slobbe, Erik van \ Verbeeten, Elke \ Teunis, Boris \ Roovaart, Joost van de \ Hoorn, Richard van \ Schoor, Margriet \ Lof, Marjolein \ Maagd, Gert-Jan de \ Boeve, Anne-Marie \ 2005
De karakteriseringsrapportage beschrijft de huidige situatie. Aan de hand daarvan wordt ingeschat welke maatregelen nodig zijn om de doelstellingen van de KRW te bereiken.
help
Bargerveen, bron van de Runde : herstel van een watersysteem [Boek]
Rus, Jansiem \ Bakker, Mirjam \ Meij, Thomas de \ Roon, Jaap van \ Streefkerk, Jan \ Brink, Henk van den \ 2005
In de zuidoostelijke hoek van Drenthe ondergaat de waterhuishouding grote veranderingen. In één omvangrijk plan komen hier drie ontwikkelingen samen: aanpassing van het waterbeheer in en rond het natuurgebied Bargerveen, herstel van de voormalige vee ...
help
Inrichtingsvisie Essche stroom [Boek]
Besselink, D. \ 2005
De inrichtingsvisie schetst het toekomstbeeld van het beekdal van de Essche Stroom. Na de inleiding vindt u in hoofdstuk 2 de opgave voor de Essche Stroom. In dit hoofdstuk leest u waarom de Essche Stroom de komende jaren verandert en welke doelen er ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.