Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Records 1 - 15 / 15

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: q=beekdal*
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Natuurbeleid, de Kaderrichtlijn Water en landbouw [Boek]
Leenders, D. \ Bolt, F. van der \ Westein, E. \ 2005
LNV (directie Landbouw) heeft Alterra gevraagd de consequenties van het aanwijzen van gebieden onder het register beschermde gebieden en het hanteren van verregaande doelstellingen in natuurgebieden voor de landbouw inzichtelijk te maken. De gevolgen ...
help
Herstel van de Oosterbeekse beken [Boek]
Oostrijen, A. \ 2005
De afgelopen jaren heeft waterschap Vallei en Eem gewerkt aan de beken in het Renkumse beekdal en het Heelsumse beekdal. In augustus 2005 - na het broedseizoen - is het waterschap gestart met het herstel van de laatste beken in dit gebied. Deze korte ...
help
Veranderingen in diatomeeëncombinaties in beken van het Drentse plateau 1923-2004 [Boek]
Dam, H. van \ 2005
De Drentse (hydro)bioloog W. Beijerinck publiceerde reeds in 1939 een artikel over 'De diatomeeënflora van de Drentsche beken', met een lijst van vindplaatsen van 144 soorten op 24 locaties in Drenthe en één in Friesland tussen 1923 en 1939. Nu zijn ...
help
Risicoanalyse van de planmaatregelen in een natuurontwikkelingsgebied in de IJsseluiterwaarden bij Olst op de mogelijke ontwikkeling van steekmuggenplagen [Boek]
Hoek, T.H. van den \ Verdonschot, P.F.M. \ 2005
Dit rapport is tot stand gekomen in opdracht van de Dienst Landelijk Gebied, provincie Overijssel. Het project had als doel het benoemen van risico's ten aanzien van de ontwikkeling van leefgebieden van steekmuggen bij de uitvoering van het Voorontwe ...
help
Onderzoek en advies voor verbetering van de waterkwaliteit en natuurwaarden van het Ilperveld [Boek]
Klinge, M. \ Witjes, T.G.J. \ 2005
Het llperveld is samen met naastgelegen natuurgebieden (Varkensland en Twiske) aangewezen als speciale beschermingszone (SBZ) op grond van de EU-Vogelrichtlijn. Tevens is het llperveld samen met het Oostzanerveld en het Varkensland aangemeld als SBZ ...
help
Horsthoekerbeken eindevaluatie : laatste rapportage met betrekking tot de monitoring in het kader van het beheers- en onderhoudsplan [Boek]
Cuppen, H. \ 2005
De Horsthoekerbeken vormen in landelijk opzicht een zeer bijzonder sprengencomplex. Dit hangt samen met het feit dat hun sprengkoppen worden gevoed door ondiep zwak zuur grondwater en de aanwezigheid van hoge beekwallen waarop plaatselijk nog veel st ...
help
Herstel van flora en fauna in het Haeselaarsbroek na herinrichting \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Verbeek, P.J.M. \ Scherpenisse - Gutter, M.C. \ 2005
In 1996 heeft de gemeente Echt herstelmaatregelen in het Haeselaarsbroek uitgevoerd. Dit artikel beschrijft de ontwikkelingen van flora en fauna van dit bijzondere natte natuurgebied na het uitvoeren van deze maatregelen. Vanaf 1999 zijn er 26 Rode l ...
help
Moeras terug op de Hamert : herstel van het eerste deel van het Heerenveen \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Kurstjens, G. \ Gerats, R. \ Hoogveld, J. \ 2005
Tussen 1999 en 2001 is op het landgoed de Hamert (nationaal park Maasduinen) een deel van een voormalig moeras hersteld; het betreft een gebied van 36 ha. Gedurende vier jaar (2000-2003) is de ontwikkeling van flora en fauna hier nauwgezet gevolgd. D ...
help
Fauna en verdrogingsherstel in Limburg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Bruggenum, H.J.M. van \ Hannen, J. \ Hermans, J.T. \ 2005
Om de betekenis van verdrogingsherstel voor de fauna te benadrukken, wordt in dit artikel nader ingegaan op het effect van verdroging op herpetofauna, mollusken, libellen, spitsmuizen en vogels
help
The effectiveness of restoration measures in species-rich fen meadows = [De effectiviteit van herstelmaatregelen in blauwgraslanden] [Proefschrift]
Hoek, D. van der \ 2005
In dit proefschrift worden de mechanismen geanalyseerd die de effectiviteit bepalen van enkele hydrologische maatregelen en plaggen op het herstel van soortenrijke, natte schraalgraslanden. Het veldonderzoek werd gedaan in de Bennekomse Meent en het ...
help
Hoogveenherstelproject Fochteloërveen goed voor waterhuishouding en fauna? : 100 jaar Natuurmonumenten \ De levende natuur [Artikel]
Heiden, S.M. van der \ Feenstra, H. \ Straathof, N.G.J. \ 2005
In het kader van herstel van hoogveen zijn volgens een hydrologisch plan dammen en stuwen geplaatst in het terrein van Natuurmonumenten. Dit artikel geeft aan, hoe flora en fauna zich nadien ontwikkelen
help
Veranderingen in de visgemeenschap van de Oostrumsche Beek : een evaluatie van de herinrichting vijf jaar na de uitvoering \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Dorenbosch, M. \ Verberk, W.C.E.P. \ Pollux, B.J.A. \ 2005
De optrekbaarheid van beken wordt vaak als knelpunt gezien voor de ontwikkeling van een rheofiele visfauna. In de Oostrumsche beek zijn in de periode 1999-2000 stuwen verwijderd en is de beekmorfologie op enkele plaatsen veranderd. Hierdoor is de opt ...
help
Voortplanting, groei en migratie van de rivierdonderpad in Noord-Limburgse beekmondingen : kansen voor de rivierdonderpad bij toekomstige beekherstelmaatregelen \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Pollux, B.J.A. \ Korosi, A. \ Dorenbosch, M. \ Verberk, W.C.E.P. \ 2005
In Noord-Limburg wordt Cottus gobio L. alleen in de Zandmaas aangetroffen en in de mondingen van de hierop afwaterende beken. Bovenstrooms komen ze niet voor. Dit artikel geeft de resultaten van monitoring van 19 beekmondingen tussen Neer en Sambeek. ...
help
Optimalisatie ecologische hoofdstructuur : ruimte, milieu en watercondities voor duurzaam behoud van biodiversiteit [Boek]
Lammers, G.W. \ Hinsberg, A. van \ Loonen, W. \ Reijnen, M.J.S.M. \ Sandera, M.E. \ 2005
Op verzoek van VROM en LNV heeft het Milieu- en Natuurplanbureau onderzocht wat de knelpunten zijn op het gebied van ruimte, milieu en water voor een duurzaam behoud van biodiversiteit en in welke richting naar optimalisatie kan worden gezocht.
help
Monitoring vegetatie langs Veluwse beken in 2004, Molecatense beek, Horsthoeker beken, Geelmolense- en Dorpse beek, Verloren beek, Oude- en Beekbergse beek, Loenense beek [Boek]
Inberg, J.A. \ Buro Bakker \ 2005
In dit rapport staan de resultaten van de monitoring van flora en vegetatie, uitgevoerd in 2004 in enkele beekdalen langs de Veluwe-rand. De monitoring vond plaats in het kader van het programma "sprengen en beken". Als onderdeel van dit programma he ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.