Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 55

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: q=beekdal*
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Duthmala : the morphodynamic functioning of the Dommel prior to channelization [Studentenverslag]
Kamstra, Renathe \ 2018
In this research the morphodynamic functioning of lowland stream the Dommel prior to channelization was investigated by using Ground Penetrating Radar (GPR), coring and Optically Stimulated Luminescence (OSL) dating. In the study area, located south ...
help
The restoration of degraded iron-rich fens = Het herstel van gedegradeerde ijzerrijke laagvenen [Proefschrift]
Emsen, Willem-Jan \ Diggelen, Rudy van \ 2017
In dit proefschrift hebben we onderzocht of (en hoe) gedegradeerde beekdalvenen hersteld kunnen worden, en welke biogeochemische factoren herstel stimuleren danwel verhinderen. De nadruk lag hierbij zowel op abiotisch herstel (vb. nutriëntlimitatie, ...
help
Comparison of model concepts for nutrient availability and soil acidity in terrestrial ecosystems [Boek]
Kros, J. \ Mol-Dijkstra, J.P. \ Vries, W. de \ Fujita, Y. \ Witte, J.P.M. \ Dorland, E. \ 2017
STOWA heeft het initiatief genomen om samen met een aantal partijen een klimaatrobuuste Waterwijzer Natuur (WWN) te ontwikkelen. Een instrument dat de effecten van klimaatverandering en het waterbeheer op de terrestrische vegetatie van natuurgebieden ...
help
Symposium 'Stream valley restoration: clearing the way for riparian vegetation' [Boek]
2016
In dit symposium zal dieper worden ingegaan op de sturende factoren van vegetatieontwikkeling en biodiversiteit van beek- en oevervegetatie (wetenschappelijk ochtendprogramma in het Engels). Ook wordt een koppeling gemaakt met beekdalbreed herstel aa ...
help
Plants living on the edge : colonization processes of aquatic and riparian vegetation along restored lowland streams [Proefschrift]
Fraaije, Rob G. A.. \ 2016
Dit proefschrift richt zich op het identificeren van de belangrijkste sturende factoren in het voorkomen van plantensoorten en biodiversiteit langs laaglandbeken, en op het beoordelen van de ecologische winst na innovatieve herstelwerkzaamheden om hi ...
help
Innovative water system governance arrangements : an evaluation of three projects in which authorities and local stakeholders cooperate [Studentenverslag]
Dongen, E. van \ 2014
In recent years, the Netherlands has been confronted with periods of extreme drought on the one hand, and waterlogging on the other. Current water management in the Netherlands is the collective responsibility of the central government, the provinces ...
help
Fifty shades of grey : variability in metric-based assessment of surface waters using macroinvertebrates [Proefschrift]
Keizer-Vlek, H.E. \ 2014
Biologische beoordeling van oppervlaktewateren wordt vaak gebaseerd op gegevens over de aanwezige macrofaunagemeenschap. In de huidige situatie ontbreekt echter inzicht in de betrouwbaarheid en precisie van gegevens die voortkomen uit biologische mon ...
help
Morphological processes in lowland streams : implications for stream restoration [Proefschrift]
Eekhout, J.P.C. \ 2014
Waterschappen in Nederland zijn constant op zoek naar kostenefficiënte alternatieven voor beekherstel. Eén van deze methoden is het verwijderen van oeverbeschoeiing, vervolgens zouden autogene morfologische processen een kronkelende loop moeten vorme ...
help
Environmental impacts of groundwater extraction at the Drentsche Aa brook valley : vegetation development and greenhouse gas emission reductions of rewetting measures [Studentenverslag]
Hoetz, C. \ [2013]
Het Drentsche Aa beekdallandschap bevat vele waardevolle ecosystemen met zeldzame planten- en diersoorten. In het gebied wordt grondwater gewonnen om drinkwater van te produceren. Dit leidt tot minder kwel van grondwater, met allerlei milieuproblemen ...
help
The landscape at your service : spatial analysis of landscape services for sustainable development [Proefschrift]
Gulickx, M. \ 2013
De mens beheert en verandert het landschap om diverse producten en diensten te verkrijgen en te versterken. Deze producten en diensten, landschapsdiensten genoemd, leveren een positieve bijdrage aan de maatschappij. Interacties tussen sociale (mensel ...
help
Drainage ditches, biodiversity hotspots for aquatic invertebrates : defining and assessing the ecological status of a man-made ecosystem based on macroinvertebrates [Proefschrift]
Verdonschot, R.C.M. \ 2012
De effecten van extreme eutrofiëring en organische belasting op de macrofauna in sloten zijn goed bekend. De kennis van de sturende factoren die de samenstelling van de fauna in de ‘standaard poldersloot’ (de eutrofe, vegetatierijke sloot) bepalen, i ...
help
Europees waterbeheer: eerlijk zullen we alles delen? : een juridische analyse van de Europese stroomgebiedbenadering in het licht van de grensoverschrijdende verontreiniging van water tussen lidstaten [Proefschrift]
Kempen, Jasper Jacobus Hendricus van \ 2012
This PhD thesis addresses the legal system of European water management and more specifically the role of transboundary water pollution in this system. It focuses on the question of whether the system ensures that the beneficial uses of international ...
help
Adaptive landscape : towards a climate robust future for the 'Blauwe Bron' [Studentenverslag]
Minkman, M. \ Hoekstra, J. \ 2012
This thesis report is the result of a research on climate change adaptation of the sandy rural areas of the Netherlands, During our research we worked on one of the two case study areas within the CARE project called the ‘Blauwe Bron’, which consists ...
help
Building the Netherlands climate proof: urban areas [Boek]
Ven, F. van de \ Nieuwkerk, E. van \ Stone, K. \ Veerbeek, W. \ Rijke, J. \ Herk, S. van \ Zevenbergen, C. \ [2011]
Klimaatverandering heeft tot gevolg dat de weersomstandigheden veranderen, en dientengevolge ook de geofysische omstandigheden en de kwaliteit en veiligheid van onze woon- en werkomgeving. Klimaatverandering kan dus het vestigingsklimaat voor mensen ...
help
Restoration of fens and peat lakes: a biogeochemical approach [Proefschrift]
Geurts, J.J.M. \ cop. 2010
Het onderzoek in dit proefschrift maakt deel uit van het nationale onderzoeksprogramma OBN Laagveenwateren van LNV. Het doel van dit onderzoeksprogramma was om de achteruitgang van laagveenwateren in Nederland te onderzoeken door de processen die hie ...
help
Perspectives for water services, nature development and energy production in the Veenkoloniën : final report [Studentenverslag]
Brouwer, L. \ Kwakernaak, C. \ 2010
The aim of this report is to analyse which perspectives there are for the nature development, energy production and water retention measures in the Veenkoloniën in line with the ‘houtskoolschets’ in order to maintain or even improve the regional econ ...
help
Protocol betreffende verantwoordelijkheden beekherstel Roden-Norg [Brochure]
2010
De landinrichtingscommissie bereidt de plannen voor beekherstel voor. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de waterstanden in de nieuwe beek – bij een normafvoer – nog steeds voldoende drooglegging geven in aangrenzende landbouwgronden. Zo nodig zi ...
help
Moisture matters : climate-proof and process-based relationships between water, oxygen and vegetation [Proefschrift]
Bartholomeus, R.P. \ 2010
In het proefschrift wordt aangetoond dat klimaatverandering leidt tot een grotere afwisseling van vochtcondities in het wortelmilieu van planten. Hierdoor zullen zowel zeer natte omstandigheden toenemen, waarbij planten zuurstofstress ondervinden, al ...
help
Relating land functions to groundwater quality [Studentenverslag]
Scheppingen, M. van \ 2010
This study focuses on the land function groundwater quality, which is assessed by the nitrate concentration. Groundwater quality cannot be directly observed from the landscape and therefore (non-)agricultural land functions and soil type are used as ...
help
A risk analysis of sunfishes (Centrarchidae) and pygmy sunfishes (Elassomatidae) in the Netherlands [Boek]
Soes, D.M. \ 2010
The family Centrarchidae includes about 34 species, which all have their native range in North America. In the Netherlands the most ill famous member is Lepomis gibbosus. This in the Netherlands invasive species is the only member of the family with ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.