Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Records 1 - 20 / 149

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: q=beekdal*
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Samen werken aan een veerkrachtig watersysteem : beoordeling van projecten voor hoogwaterproblematiek in de provincie Noord-Brabant en de provincies Antwerpen en Limburg (Belgie) [Boek]
Stuyt, L.C.P.M. \ Kwakernaak, C. \ Bakel, P.J.T. van \ 1999
In de provincies Noord-Brabant, Antwerpen en Belgisch Limburg is een inventarisatie uitgevoerd naar projecten die gericht zijn op de aanpak van de hoogwaterproblematiek in het Nederlands-Belgische grensgebied. Van de 83 projecten zijn 37 subsidiabel ...
help
De aquarel : Verkennende studie ten behoeve van het waterbeleid van het Ministerie van LNV [Boek]
Bakel, P.J.T. van \ Gaast, J.W.J. van der \ Hellegers, P.J.G.J. \ Kwakernaak, C. \ Mulder, M. \ Os, J. van \ Roest, C.W.J. \ Windt, N.P. van der \ Ypma, K.W. \ 1999
help
Tijdreeksanalyse nu ook toepasbaar bij onregelmatige meetfrequenties \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bierkens, M.F.P. \ Knotters, M. \ Geer, F.C. van \ 1999
help
Demonstration project for the development of integrated management plans for catchment areas of small trans-border lowland rivers : the river Dommel - Dl. 7: Naar een ecologisch herstel van het Dommeldal : scenario's voor het EU-project LIFE-Dommel [Boek]
Kwakernaak, C. \ Windt, N. van der \ Gaast, J.W.J. van der \ 1999
help
Hydrologische systeemanalyse "De Hilver" - Dl. 2: Simulatie van de regionale waterhuishouding [Boek]
Bolt, F.J.E. van der \ Veldhuizen, A.A. \ Walsum, P.E.V. van \ 1999
help
Standaard meetprotocol verdroging - dl. 3: Vegetatiemonitoring [Boek]
Runhaar, J. \ Jansen, P.C. \ Oude Voshaar, J.H. \ 1999
Het rapport geeft een analyse van een aantal waarnemingsmethoden voor vegetatiemonitoring en de effectiviteit en betrouwbaarheid ervan. De vraag bij verdrogingsbestrijdingsprojecten is namelijk altijd of een bepaalde maatregel ook effectief is op een ...
help
Kavelruilproject Bergeijk-Keersop : een verkennende bodemkundige en hydrologische studie [Boek]
Maas, G.J. \ 1999
help
Natuurgericht Landevaluatiesysteem (NATLES) [Boek]
Runhaar, J. \ Walsum, P.E.V. van \ Bolt, F.J.E. van der \ 1999
help
Grondwaterkarakteristieken van bodemeenheden : het oorspronkelijk grondwaterregime ontleend aan bodemkenmerken [Boek]
Jansen, P.C. \ Vries, F. de \ Runhaar, J. \ 1999
help
Waterconservering en multifunctioneel landgebruik ten behoeve van ondiepe waterwinning en natte natuur [Boek]
Walsum, P.E.V. van \ Veldhuizen, A.A. \ 1999
help
Chemische samenstelling van bodem en grondwater in het stroomgebied van de Drentse Aa : inventarisatie ten behoeve van de parametrisatie en validatie van de standplaatsmodule van het GREINS - model [Boek]
Klap, J.M. \ Kros, J. \ Boer, W.A. de \ 1999
help
Actuele grondwaterinformatie schaal 1:10.000 in de Waterschappen Wold en Wieden en Meppelerdiep : gebruik van digitale maaiveldhoogten bij de kartering van gemiddelde hoogste, laagste en voorjaars-grondwaterstand [Boek]
Finke, P.A. \ Brus, D.J. \ Hoogland, T. \ 1999
help
Hydrologische systeemanalyse "De Hilver" - Dl. 1: Meetprogramma [Boek]
Beest, J.G. te \ Bakel, P.J.T. van \ 1999
help
Hydrologische systeemanalyse "De Hilver" - Dl. 3: Effecten van ingrepen op de waterhuishouding [Boek]
Bolt, F.J.E. van der \ Veldhuizen, A.A. \ 1999
help
Hydrologische systeemanalyse "De Hilver" - Dl. 4: Kwantitatieve hydrologische systeemanalyse [Boek]
Bolt, F.J.E. van der \ Stuyt, L.C.P.M. \ 1999
help
Hydrologische systeemanalyse "De Hilver" - Dl. 5: Effecten van ingrepen op de uitspoeling van stikstof en fosfor [Boek]
Bolt, F.J.E. van der \ Roelsma, J. \ 1999
help
Hydrologische systeemanalyse "De Hilver" - Dl. 6: Ecologische effectvoorspelling met NATLES [Boek]
Bolt, F.J.E. van der \ Runhaar, J. \ 1999
help
Normen voor waterbeheer, op welke gronden? : differentiatie in bescherming tegen wateroverlast binnen regionale watersystemen op basis van grondgebruik [Boek]
Most, H. van der \ Bolt, F.J.E. van der \ 1999
help
Ecohydrologische systeembeschrijving van de Stabrechtse Heide en omgeving met oplossingen voor een integraal herstel [Boek]
Querner, E.P. \ Jansen, P.C. \ Arts, G.H.P. \ 1999
help
Ecohydrologische systeembeschrijving in het veengebied ten noorden van de Brabantse Wal [Boek] - Herz. uitg.
Stuurman, R.J. \ Runhaar, H. \ Foppen, J.W. \ 1998
Dit rapport vormt het verslag van een ecohydrologische systeemanalyse in het Halstersch- en Oudlandsch Laag en polder Het Oudland. De doelstelling van het onderzoek was het verzamelen van voldoende kennis en informatie over het regionale waterhuishou ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.