Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Records 1 - 9 / 9

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: q=beekdal*
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Zuiver water komt tot leven : vijftien jaar waterharmonica’s bij Waterschap De Dommel [Boek]
Fleskens, Lotte \ Matte, Goele \ Zanten, Oscar van \ 2016
In deze publicatie gaat het over de waterharmonica, in al haar verscheidenheid. Bij Waterschap De Dommel en elders. Bij ons waterschap is de noodzaak om na te denken over de overgang van rioolwaterzuivering (rwzi) naar oppervlaktewater groter dan in ...
help
Waterbeheerplan 2010-2015 : Waterschap Noorderzijlvest [Boek]
Waterschap Noorderzijlvest \ 2015
In dit waterbeheerplan geeft het waterschap Noorderzijlvest aan hoe het als wateroverheid de zorg voor voldoende en schoon water en bescherming tegen overstromingen invult in de periode 2010-2015, in een veranderend klimaat ‑ met onzekere maar waarsc ...
help
Verkennende studie inpassing MDR-concept in de inrichting van de integrale waterketen [Boek]
Oesterholt, F. \ Raterman, B. \ Schans, M. van der \ Huiting, H. \ 2013
In de huidige situatie wordt effluent uit rioolwaterzuiveringsinstallaties in Limburg voornamelijk geloosd op het oppervlaktewater en vervolgens uit het gebied afgevoerd. Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) wil het effluent in de toekomst hoogwaardig lo ...
help
Bedrijfsresultaten zuiveringstechnische werken 2010 / Waterschap Brabantse Delta \ Bedrijfsresultaten zuiveringstechnische werken ... / [Waterschap Brabantse Delta] [Jaarverslag]
2011
In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de werking van de Zuiveringstechnische Werken in beheer bij waterschap Brabantse Delta in 2010. Inzicht wordt niet alleen gegeven in de prestaties van het totaal van de installaties maar ook voor de afzo ...
help
Rapportage "Effecten van effluentlozingen van rwzi’s op het watersysteem" in het beheergebied van waterschap Aa en Maas [Boek]
Brugmans, B. \ 2011
De doelstelling is het opstellen van een kennisdocument over het huidige effect/aandeel van de lozingen van de 7 rwzi's binnen het beheergebied van waterschap AA en Maas op de waterkwaliteit (zowel fysisch-, chemisch als ecologisch) van het ontvangen ...
help
Afvalwaterzuivering in Nederland : van beerput tot oxidatiesloot [Boek]
Lohuizen, K. van \ 2006
De geschiedenis van de waterzuivering in Nederland, eindigend bij waar Pasveer in 1954 zijn wereldberoemde oxidatiesloot introduceerde. Een initiatief van de Historische Commissie van de NVA.. Het behandelt: hoofdlijnen in ontwikkelingen van de 20ste ...
help
Marktonderzoek naar toepassing MBR bij zuivering huishoudelijk afvalwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Geraats, B. \ Uiterlinde, C. \ Roeleveld, P. \ 2003
Met de membraanbtoreactor kan, ten opzichte van conventionele technieken, in een compacte installatie een betere effluentkwaliteit worden gerealiseerd. In Nederland wordt met onderzoek op pilotschaal en de realisatie van een demonstratie-installatie ...
help
Gemeente Renkum : afkoppelen hemelwater Renkum [Boek]
ARCADIS Heidemij Advies BV \ 1999
De gemeente Renkum heeft het voornemen om drie riooloverstarten (van de in totaal 12 riooloverstarten van gemengde rioolstelsels) die op de Heelsumsebeek en de Slijpbeek lozen te saneren. Hiermee wil de gemeente gaandeweg tegemoet komen aan de doelst ...
help
Individuele behandeling van afvalwater bij verspreide bebouwing : fase 1: Deelproject infiltratie in de bodem en bodemverontreiniging : samenvattend eindrapport [Boek]
Tukkers, A.T. \ Duysens, L.J.E. \ Chardon, G.M. \ 1981
Het afvalwater van ruim 300.000 woningen en een aanzienlijk aantal bedrijven. recreatieve voorzieningen e.d. zal op lange termijn niet (of slechts ten dele tegen zeer hoge kosten) kunnen worden afgevoerd naar en behandeld in een gemeentelijke of regi ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.