Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Records 1 - 20 / 26

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: q=beekdal*
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Natuur en waterberging én drinkwaterwinning in beekdal Hunze \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hulsbos, J. \ Nieuwkamer, R. \ 2012
Hoe kan de ontwikkeling van een natuur- en waterbergingsgebied samengaan met behoud van aanwezige functies in het gebied? Tusschenwater ligt in het benedenbeekdal van de Hunze, tegen het Zuidlaardermeer aan, in de gemeente Tynaarlo. In het gebied sta ...
help
Gebiedsdossiers drinkwaterwinningen Overijssel - Dl. 1: Inleiding en handleiding [Boek]
Brink, C. van den \ Essen, J. van \ Heggeler, M.M.A. ten \ 2010
Gebiedsdossiers drinkwaterwinningen Overijssel. In de Omgevingsvisie (Waterbijlage paragraaf 3.3.5) is opgenomen dat de provincie Overijssel als KRW maatregel gebiedsdossiers voor in ieder geval de meest kwetsbare winningen zal opstellen. Een gebieds ...
help
Koninklijk Waterbeheer II, Koningsbeek te Apeldoorn : fase 1: analyse van huidige effecten en mogelijke maatregelen [Boek]
Boerefijn, M. \ Terpstra, W. \ Hoekstra, J. \ 2009
Vitens en de provincie Gelderland hebben in november 2008 de Overeenkomst Duurzame Drinkwatervoorziening Gelderland 2008-2015 ondertekend. Voor de drinkwaterwinning aan de Amersfoortseweg te Apeldoorn is hierin opgenomen dat er een onderzoek plaatsvi ...
help
Verdrogingsbestrijding door infiltratie bij de winning Schalterberg : effecten op de natuur [Boek]
Haan, M.W.A. de \ Doornen, A. \ Haterd, R.J.W. van de \ Soes, D.M. \ 2008
De waterwinning Schalterberg is gelegen op de Veluwe. De onttrekking van het grondwater voor drinkwater, maar ook de ontwatering van omliggende landbouwgebieden en industriële onttrekkingen, beïnvloeden gebieden met belangrijke grondwaterafhankelijke ...
help
Risicoanalyse van de gevolgen van klimaatverandering voor de drinkwatersector : waterkwaliteit, waterkwantiteit, ecologie, productie en distributie [Boek]
Zwolsman, G. \ 2007
Dit is het eindrapport van fase l van BTO project “Risicoanalyse gevolgen klimaatverandering”. Het betreft een verkennende studie naar de mogelijke effecten van klimaatverandering op de Nederlandse drinkwatervoorziening, van bron tot tap. Het is de v ...
help
Stedelijk waterbeheer en drinkwaterwinning : verkenning van de haalbaarheid van stedelijke drinkwaterwinningen [Boek]
Vink, C. \ 2006
Er zijn in hoofdzaak drie ontwikkelingen die de aanleiding vormen voor het onderzoek naar stedelijke grondwaterwinning voor drinkwaterbereiding: verstedelijking; ontwikkelingen in de zuiveringstechniek; ontwikkelingen in stedelijke watersystemen. Voo ...
help
Aanpak verdroging Drents-Friese Wold door verplaatsing grondwaterwinning \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wee, T. van \ Bonnema, F. \ Balemans, M. \ Haan, H. de \ 2004
In 1995 is het project Integraal Waterbeheer Terwisscha gestart met als doel het herstellen van waterafhankelijke natuurwaarden in het Nationaal Park Drents-Friese Wold. In het project participeren de provincies Fryslân en Drenthe, Vitens, Staatsbosb ...
help
Toepassing van LGMCAD voor de berekening van het nitraatgehalte in ruwwater op grondwaterpompstations in Twente en de Achterhoek : tevens achtergronddocument voor de nationale milieuverkenning 2000-2030 [Boek]
Uffink, G.J.M. \ Mulschlegel, J.H.C. \ 2002
In het kader van de 5e Nationale Milieuverkenning 2000-2030 is de nitraatontwikkeling in het ruwwater op de pompstations in de regio's Twente en de Achterhoek bestudeerd. De resultaten geven aan dat de nitraatconcentraties stabiel zijn of dalen. Teve ...
help
Breevenen: waterwinning en natuurontwikkeling hand in hand : tweede waterwingebied in het dal van de Hunze \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Veldkamp, N. \ 2002
Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) nam in juni 2001 het nieuwe drinkwater productiestation Annen officieel in gebruik, dat op termijn met een productie van 8,4 miljoen kubieke meter per jaar voorziet in een kwart van de drinkwaterbehoefte in Dren ...
help
Naar een duurzame winning in het waterwingebied Losser [thema duurzaam waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Spieksma, J. \ Witjes, T. \ Baalen, S. van \ 2001
Wat Waterleiding Maatschappij Overijssel (WMO) verstaat onder duurzame waterwinning en hoe dit toegepast wordt bij de winning Losser in Twente. Op grond van een uitgebreide analyse van het complexe geohydologische systeem en een afweging van de belan ...
help
Waterwinning en natuurontwikkeling langs de Maas : voorbeeldproject bij Roosteren \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Bouman, J. \ Lemmens, R. \ Meertens, H. \ 1998
help
Drinkwaterwinning en natuurontwikkeling : liefde op het tweede gezicht \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bilt, E.W.G. van der \ 1997
help
Advies ondergronds beluchten, vastgesteld op de TCB-vergadering van 12 november 1997 [Boek]
Technische Commissie Bodembescherming \ 1997
Het ontstaan van grote hoeveelheden drinkwaterslib, dat in veel gevallen als chemisch afval dient te worden behandeld, kan worden beperkt door het ijzer, mangaan en arseen laten neerslaan alvorens het grondwater wordt opgepomt
help
Oppervlaktewaterbedrijf 'De Punt' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Smit, M.J. \ 1995
Het bijzondere van het oppervlaktewaterbedrijf'De Punt' van het Gemeentelijk Waterbedrijf Groningen (GWG) is de combinatie van grondwaterwinning met de winning van oppervlaktewater uit een laaglandbekensysteem. De belangrijkste problemen zijn de vari ...
help
Watervoorziening in Nederland : cooperatie en competitie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Laan, G. van der \ Ruys, P.H.M. \ 1995
Samenvatting van een onderzoek naar de voorwaarden waaronder bestaande of te ontwikkelen waterproducten kunnen worden aangeboden
help
Waterwinning en natuurontwikkeling in het Hunzedal \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hoogsteen, K.J. \ Buitenkamp, M. \ 1995
help
Bepaling van de effecten van vier waterhuishoudkundige varianten op de vegetatie van het Wierdense Veld (Ov.) [Boek]
Jansen, A.M.J. \ 1994
IGG-TNO en KIWA N.V. Onderzoek en Advies hebben in opdracht van de N.V. Waterleidingmaatschappij Overijssel (WMO), Centraal Overijsselse Nutsbedrijven N.V. (COGAS), Provincie Overijssel en Waterschap Regge en Dinkel onderzoek uitgevoerd voor het opst ...
help
Diepe grondwaterwinningen en natte natuurgebieden : kansen en bedreigingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gischler, M.A. \ Kloosterman, F.H. \ Mak, W. \ 1992
help
Ecoseries 2.0 : naar een ecoserieclassificatie t.b.v. het ecohydrologisch voorspellingsmodel DEMNAT-2 [Boek]
Klijn, F. \ Harmsel, A. ten \ Groen, C.L.G. \ 1992
Ten behoeve van nationale beleidsanalyses voor het beheer van grond- en oppervlaktewater is een model ontwikkeld om de gevolgen van waterbeheer op terrestrische ecosystemen te voorspellen. Eén van de eerste toepassingen heeft plaastgevonden voor een ...
help
Intrekgebieden van drinkwaterwinningen in Overijssel : fase 1 voorstudie [Boek]
1991
Doel van het onderzoek naar intrekgebieden van drinkwaterwinningen in Overijssel is het verkrijgen van een beter inzicht in: het voedingsgebied van de drinkwaterwinningen; de verblijftijdsverdeling van het onttrokken grondwater; het aandeel van de on ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.