Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Records 1 - 11 / 11

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: q=beekdal*
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
De De stad wordt nat : wat zijn de problemen? en lossen we ze op? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boorsma, P. \ Braanker, W. \ 2013
Tijdens het najaarscongres (29 november) maakt Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW) de balans op: wat kunnen we van elkaar leren als het gaat om 'stedelijk water'? Wat kan anders of beter? Hugo Gastkemper, directeur van Stichting Rioned, ziet dat ...
help
Effect van droogte op stedelijk gebied : kennisinventarisatie [Boek]
Brolsma, R. \ Buma, J. \ Meerten, H. van \ Dionisio, M. \ Elbers, J. \ cop. 2012
Deze kennisinventarisatie beschrijft de resultaten van een literatuurstudie naar de beschikbare kennis over de kwetsbaarheid van stedelijk gebieden voor droogte en de relevante processen, die optreden bij droogte in de stad. Hiernaast zijn voor deze ...
help
Handreiking afkoppelen : afkoppelen in de provincie Limburg [Boek]
Eigenhuijsen, E. \ Wentink, R. \ Oosterwijk, H. van \ 2009
De Handreiking biedt voor de categorieën Openbare Ruimte, Bedrijventerreinen en Particuliere Terreinen informatie over de verschillende aspecten die in de praktijk een rol spelen bij afkoppelprojecten: communicatie, juridisch, ruimtelijke ordening, f ...
help
Watervisie geeft waterplan en GRP sturingskracht [thema stedelijk waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Ganzevles, P. \ Westrik, K. \ Wolters, A. \ Oosterom, E. \ 2008
Water en riolering mogen zich verheugen in een toenemende belangstelling. De complexe relaties met ruimtelijke ontwikkelingen, milieu, natuur en recreatie maken het noodzakelijk na te denken welke mate van sturing moet uitgaan van water en riolering. ...
help
Boven water komen : definitiestudie grondwateroverlast in bestaand stedelijk gebied : eindrapportage [Boek]
Urlings, M.G. \ Winckel, L.C.E. van de \ 2006
Een groot aantal huishoudens in Nederland heeft te kampen met grondwateroverlast. In Delft heeft een aantal bewoners zich verenigd rond dit thema. Zij hebben veel last van grondwateroverlast en van overstromende grachten bij extreme regenval. De bewo ...
help
Toetsing van de NBW-werknormen gereed: grote regionale verschillen : drie procent van Nederland heeft te hoge kans op inundatie vanuit regionale wateren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2006
Drie procent van Nederland loopt een te hoge kans op inundatie vanuit regionale watersystemen. De totale wateropgave om deze regionale systemen op orde te brengen bedraagt 2,5 miljard euro, waarbij alléén wateroverlast wordt aangepakt. Dat blijkt uit ...
help
Gemeente Breda zet stedelijke wateropgave op de kaart : bestuurders goed en volledig informeren [thema Stedelijk waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Veldhuis, M. ten \ Rooij, K. de \ Moens, M. \ 2006
Veel gemeente-ambtenaren worstelen met de grote hoeveelheid beleidsvoornemens, op handen zijnde wetswijzigingen en onzekere toekomstbeelden. Zo ook in de gemeente Breda. Water duikt hier steeds vaker op, niet alleen in de plannen, maar ook in de leef ...
help
Maatregelen ter bestrijding van grondwateroverlast in bestaand stedelijk gebied : een afweging van maatregelen [Boek]
Winckel, L.C.E. van de \ 2005
Het doel van het huidige onderzoek is om de bouw- en grondwatertechnische maatregelen tegen grondwateroverlast in bestaand stedelijk gebied in kaart te brengen, te evalueren en afweegbaar te maken voor gemeenten en perceeleigenaren. Om de doelstellin ...
help
Vooronderzoek natuurvriendelijke wadi's : inrichting, functioneren en beheer [Boek]
Boogaard, F.C. \ Jeurink, N. \ Gels, J.H.B. \ 2003
help
Riolering [thema] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2002
Aantal artikelen over uiteenlopende onderwerpen binnen de riolering zoals: verslag van de Rioned-dag, bedrijfsvergelijking rioleringszorg, transport van opgeloste stoffen, troebelheid in een gemengd rioolsysteem, handreiking afkoppeling voor gemeente ...
help
Het Morra Park : water als lust of last [Boek]
Dijksma, R. \ Borsje, J.F. \ 1999
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.