Login

Hydrotheek

help
De tijd staat niet stil voor de Vledder Aa \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Wee, T.H. van \ Hamel, I.M. \ Visser, Z.N.J. \ Duineveld, M. \ 2014
Witteveen+Bos heeft in 2005 een ontwerp voor het beekherstel van de middenloop van de Vledder Aa opgesteld. Destijds waren de gronden nog niet verworven om de herstelmaatregelen uit te voeren. Inmiddels zijn de gronden verworven om een deel (113 ha) ...
help
Gemeenschappen met Bromus racemosus L. (Trosdravik) in Nederland \ Stratiotes [Artikel]
Simmelink, M.R. \ Schaminée, J.H.J. \ Janssen, J.A.M. \ Weeda, E.J. \ 2015
Bromus racemosus kan beschouwd worden als een kensoort van de Molinio-Arrhenatheretea, met het optimum in een rompgemeenschap op vrij vochtige en tamelijk voedselrijke grond. Daarnaast komt hij voor in beide associaties van het Alopecurion, in relati ...
help
Nieuwe Heelsumse Beek baant weg voor riviervissen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Spikkert, E. \ 2015
In een laagte op de Wolfhezerheide ontspringt de Heelsumse Beek om door de uiterwaarden naar de Nederrijn te kronkelen. De provincie Gelderland wees de beek aan als HEN-water: water van het hoogste ecologisch niveau. Toch lieten de leefomstandigheden ...
help
Natuurgebied Het Korte Broek \ De wijerd [Artikel]
Alphen, D. van \ 2013
In 1997-1998 en 2012-2013 heeft Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK) in het gebied Het Korte Broek ontwikkelingsplannen uitgevoerd. Er is dus het nodige veranderd in "Het Broek". Een prachtig gebied voor bekenliefhebbers en mensen die natuurontwikk ...
help
Natuur inschakelen bij realisatie waterwerken : waterschappen richten zich op Building with Nature-concept [thema innovatie] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Ekkelboom, J. \ 2013
Op de traditionele manier worden waterwerken uitgevoerd volgens nauwgezette berekeningen en plannen. Het concept Building with Nature gaat er vanuit dat dergelijke werken ook in samenwerking met de natuur tot stand kunnen komen. Hetzelfde doel wordt ...
help
De Noor, Zuid-Limburg : gedetailleerde geologische opbouw van de dalopvulling en effecten op grondwaterstroming en nitraatverdeling : effecten van nitraat en overstortend riool op de macro-evertebratengemeenschap [Studentenverslag]
Zuidam, B.G. van \ 2007
help
De Renkumse en Heelsumse beekdalen : een cultuurhistorische wandelgids [Boek]
Schaafsma, R. \ cop. 2012
De Veluwe, bekend om haar groene bossen, uitgestrekte heidegronden en droge zandvlakten, is het grootste laaglandnatuurgebied van Noordwest-Europa. Wat zij daar huisvest is uniek: een beken- en sprengenstelsel zoals dat nergens ter wereld bestaat. En ...
help
Inventarisatie van het Renkumse beekdal in 1999 [Boek]
Bax, G.M. \ 2000
help
Indicatorsoorten - 2: Beekdalen : indicatorsoorten voor verdroging, verzuring en eutrofiëring van grondwaterafhankelijke beekdalgemeenschappen [Boek] - 1e dr
Jalink, M.H. \ Jansen, A.J.M. \ Nooren, M.J. \ 1995
Indicatorsoorten
help
Inventarisatie van het zuidelijk deel van het Renkumse beekdal en de Renkumse Benedenwaard in 2001 en 2002 [Boek]
Bax, G.M. \ Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging \ IVN \ 2003
help
De vegetatieontwikkeling van beekdalsystemen : een landschapsecologische studie van enkele Drentse beekdalen [Proefschrift]
Everts, F.H. \ Vries, N.P.J. de \ 1991
help
Moving gradients : assessing restoration prospects of degraded brook valleys [Proefschrift]
Diggelen, R. van \ 1998
help
Vegetation, soil, hydrology and management in a Drenthian brookland (the Netherlands) \ Acta botanica neerlandica : an international journal of plant science [Artikel]
Boedeltje, G. \ Bakker, J.P. \ 1980
help
Het voorkomen van de grote ratelaar in relatie tot de vegetatie en het grondwater in twee Noord-Nederlandse beekdalen [Studentenverslag]
Brinkman, J. \ Engels, F. \ 1984
help
Hybridization of the habitat in disturbed hay meadows \ Disturbance in grasslands : causes, effects and processes [Hoofdstuk uit boek]
Grootjans, A.P. \ Allersma, G.J.R. \ Kik, C. \ 1987
help
Vegetatiekartering van de Drentse Aa 1982/1983 [Boek]
Everts, F.H. \ Grootjans, A.P. \ Vries, N.P.J. de \ 1984
help
De samenhang tussen waterhuishouding, bodem en vegetatie in een brabants beekdal [Studentenverslag]
Gool, C.R. van \ Robberse, J.G. \ 1986
help
Renkumse beek [Boek]
Studio Landschapsarchitectuur \ [ca. 1973]
Vegetatiestudie Renkums beekdal
help
Dagvlinders van natte rivierbegeleidende hooilanden in het Overijsselse Vechtdal : een onderzoek naar de relatie tussen vegetatie en het voorkomen van dagvlinders [Boek]
Vermeer, J. \ 1982
help
Linking ecological patterns to hydrological conditions on various spatial scales : a case study of small stream valleys \ Landscape ecology of a stressed environment [Hoofdstuk uit boek]
Grootjans, A.P. \ Diggelen, R. van \ Everts, F.H. \ 1993
help
Hydrological systems analysis Dinkel valley / Borne creek \ Hydrological systems analysis : methods and applications [Hoofdstuk uit boek]
Hoogendoorn, J.H. \ 1996
help
Beekdalontwikkeling Beneden-Geul - Dl. 3: Achtergrondonderzoeken [Boek]
Overmars, W. \ Garritsen, T. \ 1996
Beekdalontwikkeling Beneden-Geul
help
Verdroging in de Drentse A : [een oecologische verkenning] [Boek]
Everts, F.H. \ Schipper, P.C. \ Vries, N.P.J. de \ 1990
help
Natuurontwikkeling in beekdalen : het Helvoirtse Broek [Boek]
Adema, G. \ Brinkhof, R. \ 1989
help
De toekomst van beekdalen : besturen van stromen : verslag van het symposium op 25 november 1992 in congrescentrum "De Reehorst" te Ede [Congresverslag]
Kraal, H. \ Roos, R. \ Santema, R. \ Mulders, J. \ 1993
help
De Reusel : herstel beekdalecosysteem tussen Diessen en Moergestel [Studentenverslag]
lit, G. van \ 1993
help
Amfibieen in het oostelijk deel van het stroomgebied van de Bovenmark : inventarisatie van amfibieen in de beheerseenheden Ulvenhout en Chaam en de consequenties daarvan voor beheer en inrichting van de objecten Ulvenhout, Chaam, Strijbeek en het beekdallandschap van het Merkske [Boek]
Stooker, G.A.C.R. \ Stoutjesdijk, J.J.M.R. \ 1992
help
De Genne : een idee voor natuurontwikkeling in het dal van de Overijsselse Vecht [Boek]
Schrier, D.M. van der \ 1991
help
Vegetatieontwikkeling in het beekdal van de Beerze : overstroming en sedimentatie in een waterbergingsgebied [Studentenverslag]
Verbeek, L. \ 2004
In Nederland wordt naar aanleiding van startovereenkomst Waterbeleid 21e eeuw (WB21) in 1999 gezocht naar mogelijkheden voor waterberging. Waterberging in combinatie met natuurontwikkeling lijkt een goede optie, maar er is nog weinig bekend over de i ...
help
Patching up the landscape : optimising procedures for selecting suitable sites and measures for ecological restoration [Proefschrift]
Pieterse, N.M. \ 2004
This thesis aims to contribute to formalisation of knowledge on performing an integrated landscape analysis. This does not impy that a full integrated analysis is perfomed, but that a subset of problems and potentially successful methods is explored. ...
help
Meer dan vijftig jaar vegetatieonderzoek in het brongebied van de Mosbeek : overzicht van de bijzondere plantensoorten en het gevoerde beheer \ Stratiotes [Artikel]
Tweel-Groot, L. van \ Horsthuis, M.A.P. \ 2001
help
Natuurontwikkeling in beekdalen in historisch en toekomst perspectief \ Beken in de 21ste eeuw : de ideale beek vanuit maatschappelijk, technisch en ecologisch perspectief [Hoofdstuk uit boek]
Klink, A \ 2001
help
Water over Wolfsbarge : natuur, veiligheid, waterkwaliteit en leefbaarheid : over natuurontwikkeling en de rol van het water [Boek]
Punter, H. \ Vegter, J. \ 2000
help
Een rasterkartering in het brongebied van de Mosbeek \ Stratiotes [Artikel]
Horsthuis, M.A.P. \ Tweel-Groot, L. van \ 2002
help
Bevloeiing van verzuurde beekdalgraslanden langs de Reest \ Vakblad natuurbeheer : informatie voor beheerders van natuur, bos en landschap [Artikel]
Bakker, M. \ Kikkert, A. \ 2001
Bevloeiingsproef in het kader van de mogelijkheden voor herstel van de vegetaties in de verzuurde beekdalhooilanden (in het kader van obn)
help
De invloed van de Maaswerken op de grondwaterstanden in het Heukelomse Beekdalgebied [Studentenverslag]
Taminiau, N. \ 2001
help
Libellen \ Inventarisatie van het zuidelijk deel van het Renkumse beekdal en de Renkumse Benedenwaard in 2001 en 2002 [Hoofdstuk uit boek]
Wely, A. van \ Alebeek, F.A.N. van \ Rijswijk, C.C. van \ 2003
help
Begrenzing van beekdalen in de ecologische hoofdstructuur : de relatie met biodiversiteit van planten [Boek]
Prins, A.H. \ Sluis, T. van der \ Wegman, R.M.A. \ 1999
help
Lindevallei \ Excursieverslagen... / Plantensociologische Kring Nederland [Artikel]
Weeda, E.J. \ 2011
De geschiedenis van de Lindevallei als natuurreservaat begint in 1914, toen de Stellingwerver onderwijs Warmolts van een onbekend gebleven leerling een afgevlogen exemplaar van een vuurvlinder kreeg. Hij stuurde het met andere vlinders ter determinat ...
help
Kempische beekdalen \ Excursieverslagen... / Plantensociologische Kring Nederland [Artikel]
Buskens, R.F.M. \ Bruinsma, J.H.P. \ 2011
Tijdens deze PKN-excursie met als thema "Beekherstel en natuurontwikkeling in Kempische beekdalen werden vier locaties van beken in Oost-Brabant bezocht, te weten de Beerze in de overstromingsvlakte Viermannekesbrug (Spoordonk), De Kleine Beerze bij ...
help
Beekherstel vergt integrale aanpak \ Maatregelen voor een betere natte ecologie : de civieltechnische kant van de Kaderrichtlijn Water [Hoofdstuk uit boek]
Besse-Lototskaya, A. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2011
Bij beekherstel gaat het niet alleen om de waterstroom zelf, maar om het hele beekdal. Ook is gebleken dat morfologie en hydrologie van de beek sterk samenhangen. Een goed herstel is alleen mogelijk als het beekwater door de seizoenen heen een vrij c ...
help
Veranderingen in het Renkumse beekdal \ De wijerd [Artikel]
Schaafsma, R. \ 2011
In het Renkumse beekdal is een omvangrijk plan uitgevoerd door Staatsbosbeheer. Hieronder een beschrijving van de werkzaamheden met een aantal kritische kanttekeningen
help
Het Leudal \ Excursieverslagen... / Plantensociologische Kring Nederland [Artikel]
Bossenbroek, P. \ 2010
Het Leudal is een natuurgebied ten noordwesten van Roermond, gelegen tussen de dorpen Neer, Roggel, Heythuysen, Horn, Haelen en Nunhem. Het is ongeveer 880 ha. groot en wordt voor een groot deel beheerd door Staatsbosbeheer. Het gebied is vooral beke ...
help
Beekdal reinigt en bergt water : waterschap en gemeente slaan handen ineen : thema Oevers en oeverbescherming \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Ekkelboom, J. \ 2010
De gemeente Hoogeveen en waterschap Reest en Wieden hebben de handen ineengeslagen om een beekdal opnieuw in te richten. Deze aanpak maakte het mogelijk om binnen één project een helofytenfilter aan te leggen voor overstortwater, extra waterberging t ...
help
De diepere achtergrond van het unieke Drentsche Aa-gebied : grondwaterstromen verklaren ontstaansgeschiedenis en bijzondere natuur \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Bregman, E.P.H. \ Folkertsma, K. \ 2011
De Drentsche Aa kronkelt nog steeds, zoals hij dat al duizenden jaren gedaan heeft. Daardoor is de samenhang tussen de ontstaanswijze, natuur, de rol van de bodem en de invloed van de mens goed te besturen. Met de drinkwaterfunctie als rode draad wor ...
help
Archeologie in het waterbeheer : hoe gingen wij met het water om? \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Houkes, M.C.E. \ Pijkeren, D.E. van \ 2010
In de droge archeologie is men er lange tijd van uitgegaan dat het natte beekdal ongeschikt was voor bewoning. Daardoor werd relatief weinig onderzoek gedaan in dergelijke landschappen, maar was de aandacht volledig gericht op hoger gelegen gebieden. ...
help
Grondwater als buffer om droogte te voorkomen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Kuijper, M.J.M. \ Hommes, S. \ Broers, H.P. \ 2013
In het project 'Sturen op basisafvoer' is onderzoek gedaan naar de droogteproblematiek in Twente. Het voorkomen van droogte vraagt om maatregelen die een geheel stroomgebied beïnvloeden. Het waterbeheer vraagt om afstemming tussen alle belanghebbende ...
help
Restoration prospects of degraded lowland brook valleys in the Netherlands : an exemple from the Gorecht area \ An international perspective on wetland rehabilitation [Hoofdstuk uit boek]
Diggelen, R. van \ Grootjans, A.P. \ 1999
help
Natuurontwikkeling en onbedoelde milieueffecten : een uitwerking voor het stroomgebied van de Tongelreep \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Rijen, J.P.M. van \ 1995
help
Aanpak inundatieproblemen als eerste stap naar beekherstel : de Chaamse beken \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Bruchem, A. van \ Cools, J. \ Runia, L. \ 1996
help
Evaluation of flooding scenarios for riverine pastures along the river Dinkel, The Netherlands \ Scenario studies for the rural environment : selected and edited proceedings of the symposium scenario studies for the rural environment, Wageningen, The Netherlands, 12 - 15 September 1994 [Hoofdstuk uit boek]
Hommel, P.W.F.M. \ Dirkx, G.H.P. \ Prins, A.H. \ Wolfert, H.P. \ Vrielink, J.G. \ 1995
help
Beken opnieuw bekeken \ De wijerd [Artikel]
Zuurdeeg, N. \ 1993
help
Beeksystemen natuurlijk in ontwikkeling : uitgangspunten van Vereniging Natuurmonumenten voor natuurontwikkeling in beekdalen \ De toekomst van beekdalen : besturen van stromen : verslag van het symposium op 25 november 1992 in congrescentrum "De Reehorst" te Ede [Hoofdstuk uit boek]
Gorter, J. \ 1993
help
Een ecosysteemonderzoek van de oude beekmeanders van de Bovenmark en Aa of Weerijs ten zuiden van Breda [Boek]
Cuppen, H.P.J.J. \ 1996
help
Nieuwe kijk op Oude Diep : landschapsecologisch en hydrologisch onderzoek naar de mogelijkheden voor herstel en ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden in het beekdal van het Oude Diep [Boek]
Glastra, M.J. \ 1995
help
Ecologisch onderzoek Hunzedal [Boek]
Zomer, D.J. \ Albers, K.B.M. \ Zonneveld, L.M.L. \ 1995
help
Het Wormdal : beekdalprocessen en natuurwaarden \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Peters, B. \ Maris, M. \ Schaafstra, N. \ 1999
Een overzicht van bijzondere broedvogels over de jaren '96, '97 en '98 is gegeven. Verder ook van libellen en vlinders
help
Indicatorsoorten - 2: Indicatorsoorten voor verdroging, verzuring en eutrofiering van grondwater-afhankelijke beekdalgemeenschappen : basisrapport [Boek] - Heruitg.
Jalink, M.H. \ Jansen, A.J.M. \ 1996
Indicatorenserie Staatsbosbeheer
help
Geohydrologisch modelonderzoek van het stroomgebied van de Reest : eindrapportage [Boek]
IWACO Adviesbureau voor Water en Milieu \ 1992
help
Ecologisch beheersprogramma voor beekdalen in Friesland [Boek]
Grontmij \ [1993]
help
Nutriëntenhuishouding in de bodem en het oppervlaktewater van de Drentse Aa : bronnen, routes en sturingsmogelijkheden [Boek]
Roelsma, J. \ Grift, B. van der \ Mulder, H.M. \ Tol-Leenders, T.P. van \ 2011
Deze rapportage richt zich op het stroomgebied de Drentse Aa. Om zicht te krijgen op de nutriëntenhuishouding in het gebied is er vanaf 2004 aanvullend op het reguliere meetnet van het waterschap in het oppervlaktewater gemeten. Voor de interpretatie ...
help
Bodemkundige aspecten van de uitgangstoestand in het Reestdal en de Westbroekse zodde bij bevloeiing als herstelmaatregel voor verzuurde beekdalgraslanden [Boek]
Kemmers, R.H. \ Delft, S.P.J. van \ 2001
Vloeiweiden zijn ingericht ter bestrijding van verzuring van schraalgraslanden. De bodemkundige uitgangssituatie is vastgelegd middels beschrijvingen en chemische analyses van het humusprofiel. De ondderzochte profielen hebben een zuur karakter en be ...
help
Randvoorwaarden natuurontwikkeling Onderlaatse Laak : bodemkundige en hydrologische kansen en beperkingen voor de realisatie van natuurdoelen [Boek]
Delft, S.P.J. van \ Jansen, P.C. \ 2003
Voor het dal van de Onderlaatse Laak zijn de abiotische randvoorwaarden voor natuurontwikkeling onderzocht. In het beekdal komen kwelgevoede zandgronden en jonge kleigronden voor, en op de flanken regenwatergevoede zandgronden. Vanwege de hoge ijzerg ...
help
Effectgerichte maatregelen tegen verdroging, verzuring en stikstofdepositie in beekdalen (Gelderse Achterhoek) [Boek]
Hoek, D. van der \ Walsem, J. van \ 2004
Dit eindrapport in het kader van obn bevat de ontwikkelingen in water, bodem en vegetatie gedurende 1991-2002 als gevolg van de genomen maatregelen. Het rapport bevat naast de resultaten van het onderzoek ook de consequenties voor de praktijk van het ...
help
Effectgerichte maatregelen tegen verdroging, verzuring en stikstofdepositie in beekdalen (Gelderse Vallei) [Boek]
Delft, S.P.J. van \ Jansen, P.C. \ Kemmers, R.H. \ 2004
Voor natte ecosystemen is een aantal referentiegebieden geselecteerd met als doel om hier herstelmaatregelen in praktijksituaties te kunnen toetsen. Het voorliggende rapport bevat de resultaten van het onderzoek door Alterra in de natteschraalgraslan ...
help
Effectgerichte maatregelen tegen verdroging, verzuring en stikstofdepositie in boezemlanden en beekdalen (Friesland en Drenthe) [Boek]
Grootjans, A.P. \ Adema, E.B. \ Everts, F.H. \ 2004
In de periode 1991-2002 heeft in het kader van OBN onderzoek plaats gevonden naar het herstel van natte schraallanden in de Wyldlannen / Ule Krite bij Earnewoude, de Barten in de Lindevallei bij Oldeberkoop en De Lage Maden in de Drentse Aa bij Taarl ...
help
Loobeekdal (Gem. Venray) : floristische en faunistische inventarisatie [Boek]
Cuppen, H. \ Hesen, T. \ Munckhof, P. v.d. \ 1975
Inventarisatie van vegetatie, flora en fauna in het Loobeekdal.
help
Lokale waterhuishouding en stikstofhuishouding in een beekdal van de Dommel : toepassing van de modellen WATBAL en ANIMO [Boek]
Adriaanse, P.I. \ 1988
Onderzoek om een methodiek te ontwikkelen om bufferzones rondom beekdalen met natuurwetenschappelijke waarden aan te wijzen en te begrenzen. Deze nota is geschreven als aanvulling op het verschenen rapport naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoe ...
help
Vuistregels voor de bepaling van drainagefluxen [Boek]
Amerongen, F. van \ 1989
Het ICW heeft in opdracht van de provincie Noord Brabant een methode ontwikkeld om in het kader van de Regeling Bodembeschermingsgebieden bufferzones rond beekdalen te kunnen vaststellen. Deze buffers moeten natuurwelenschappelijk waardevolle beekdal ...
help
T0-opname vegetatie Brunninkhuizerbeekdal [Boek]
Wanink, J.H. \ Cuppen, H.P.J.J. \ 2007
Deze rapportage betreft een door Koeman en Bijkerk in samenwerking met Adviesbureau Cuppen uitgevoerde T0-meting van de vegetatie in het Brunninkhuizerbeekdal. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Waterschap Regge en Dinkel, in verband met v ...
help
Beekdalbreed hermeanderen: maximaal ecologisch rendement [Brochure]
Verdonschot, P. \ Wal, B. van der \ Weeren, B.-J. van \ 2011
In de vorige eeuw zijn in Nederland talloze beken rechtgetrokken om de afvoer van water te versnellen, met name ten gunste van de landbouw. Dit heeft geleid tot wateroverlast in lager gelegen gebieden, verdroging hogerop en het verdwijnen van veel ka ...
help
Terug naar de bron : een visie op het Anderensche Diep [Studentenverslag]
Winter, W. \ 2010
Het rapport “Terug naar de bron” geeft een voorstel voor een toekomstige inrichting van een van de bovenlopen van de Drentsche Aa, het Anderensche Diep. Er is een gebiedsanalyse gemaakt waarin de grootste knelpunten worden weergegeven voor de ontwikk ...
help
Natuur- en pitrusontwikkeling in het beekdal van de Geeserstroom : bodemtoestand 3-5 jaar na inrichting [Boek]
Sival, F. \ Kemmers, R. \ Bolhuis, P. \ JONG, B. de \ 2011
Doel van het in dit rapport beschreven onderzoek is het verwerven van inzicht in de effectiviteit van maatregelen om de ongewenste ontwikkeling van Pitrus bij natuurontwikkeling te voorkomen en bestrijden. In het Geeserstroomgebied vindt op grote sch ...
help
Enquête beek(dal)herstelprojecten 2004-2008 : evaluatie van beekherstel over de periode 1960-2008 en analyse van effecten van 9 voorbeeldprojecten [Boek]
Didderen, K. \ Knegtel, B. \ Verdonschot, P. \ Besse-Lototskaya, A. \ 2009
Om inzicht te krijgen in de stand van de aquatisch-ecologische aspecten van beekherstel zijn door Alterra in de jaren 1993 (uitgebreid), 1998 (verkort) en 2003 (verkort) beekherstelenquêtes uitgevoerd en gerapporteerd. De Nederlandse natuur- en water ...
help
Gebiedsanalyse De Lage Raam [Boek]
Laarhoven, G. van \ Zaneveld-Reijnders, J. \ [2010]
In het project ‘Landbouw Centraal’ wordt nagegaan of de problemen kosteneffectiever en voldoende zeker kunnen worden opgelost door de gebiedspartijen zelf, door daarvoor een plan op te stellen en dat plan ook samen uit te voeren. In deze gebiedsanaly ...
help
Bodemkundige aspecten van bevloeiing als herstelmaatregel voor verzuurde beekdalgraslanden in De Plateaux en Zijdebrug [Boek]
Kemmers, R.H. \ Delft, S.P.J. van \ 2003
Onderzoek in het kader van Overlevingsplan bos en natuur (obn)
help
Doorwerking klimaatverandering in KRW-keuzen: cases beken en beekdalen : literatuurstudie [Boek]
Besse-Lototskaya, A. \ Verdonschot, R.C.M. \ Verdonschot, P.F.M. \ Klostermann, J. \ 2007
Beeksystemen zijn regenwater gevoed. Zowel veranderingen in temperatuur als in neerslagpatroon en hoeveelheden zullen aangrijpen op deze systemen. In dit rapport zijn effecten en mogelijke maatregelen in het ecosysteemtype beken en beekdalen geanalys ...
help
Desorptie en adsorptie van fosfaat na vernatting van veengrond uit het Hunzedal [Boek]
Kemmers, R.H. \ 2007
In de benedenloop van de Hunze zijn nabij De Groeve twee moerasgebieden aangelegd waar Hunzewater kan worden ingelaten en inundatie van het maaiveld mogelijk is. Een van de moerasgebieden (ca 1,5 ha) fungeert als zuiveringsmoeras voor het Hunzewater. ...
help
De halfnatuurlijke Vecht: nieuw perspectief voor landbouw en natuur [Boek]
Corporaal, A. \ Schrijver, R.A.M. \ Maas, G.J. \ 2009
In opdracht van LNV heeft Alterra een paar belangrijke onderzoeken uitgevoerd die goed inzicht geven hoe economische, ecologische en maatschappelijke partners in de toekomst naar nieuwe vormen van samenwerking kunnen streven. Terwijl de overheid priv ...
help
Het brede beekdal als klimaatbestendige buffer in de veranderende leefomgeving : flexibele toepassing van het 5B-concept in Peel en Maasvallei [Boek]
Verdonschot, P. \ [ca. 2009]
Noord- en Midden-Limburg kennen een ontginningsgeschiedenis waarbij de eisen van landbouwkundig gebruik voorop hebben gestaan. Afvoer van overtollig water stond centraal. De natuurlijke beken zijn daarbij niet gespaard. Ook die moesten worden gekanal ...
help
Vochtige bossen : tussen verdrogen en nat gaan [Boek]
Burg, Rob van den \ Bijlsma, Rienk-Jan \ Brouwer, Emiel \ Waal, Rein de \ Bos, Hans van den \ 2016
Deze brochure is geschreven voor bos- en waterbeheerders, landschapsecologen en provinciale beleidsambtenaren, om hen te stimuleren de vochtige bossen met meer aandacht te bekijken. De brochure beschrijft om welke bostypen het gaat, hoe je deze kunt ...
help
Vegetaties van enkele reservaten in beekdalen van het zuidelijk Peelgebied [Boek]
Kemmers, R.H. \ 1983
Doel van het vegetatiekundig onderzoek was een aantal vegetatietypen te kunnen beschrijven met een bij benadering nog half-natuurlijk karakter. In tweede instantie zou onderzoek worden verricht naar de kwantitatief en kwalitatief hydrologische aspect ...
help
Praktijkervaringen met waterberging en natuur in een beekdal : achtergrondrapport : Beerze [Boek]
Stuijfzand, S. \ Ek, R. van \ Klein, J. \ Sival, F. \ Manen, H. van \ Eigenhuijsen, E. \ Hommel, P. \ Riksen, M. \ Verbeek, L. \ Beumer, V. \ Pelsma, T. \ Daling, J. \ Bruijn, L. de \ 2008
Hoofddoel van het pilotprogramma is waterbeheerders, terreinbeherende instanties en provincies te ondersteunen in hun activiteiten een koppeling tot stand te brengen tussen waterberging en - buffering en natuurbehoud en -ontwikkeling. Eén van de gese ...
help
Winter flooding in Dutch stream valley floodplains: biogeochemical effects and vegetation consequences = Winteroverstromingen in Nederlandse beekdalen: biogeochemische effecten en consequenties voor de vegetatie [Proefschrift]
Beumer, V. \ 2009
Vier winteroverstromingssituaties zijn beschreven in dit proefschrift, gebaseerd op de aard van de overstroming en de diepte van het grondwaterpeil. De vier situaties kunnen worden gebruikt voor het beoordelen van de biogeochemie en de ontwikkeling v ...
help
Enquête beek(dal)herstelprojecten 2004-2008 : evaluatie van beekherstel over de periode 1960-2008 en analyse van effecten van 9 voorbeeldprojecten [Boek]
Didderen, K. \ Verdonschot, P. \ Knegtel, B. \ Besse-Lototskaya, A. \ 2009
Een beek(dal)herstelenquête is uitgevoerd onder regionale water- en terreinbeheerders om de actuele toestand van beek en beekdalherstel in Nederland te beschrijven (over de afgelopen 5 jaar), de effectiviteit van die maatregelen en bijhorende leerpun ...
help
Effecten van bevloeiing op de basen- en voedingstoestand van verzuurde en verdroogde beekdalgraslanden : mogelijkheden van bevloeiing als effectgerichte maatregel [Boek]
Kemmers, R.M. \ 2003
In 2000 is binnen Overlevingsplan bos+natuur (obn) onderzocht in welke mate de oude methode van bevloeiing met oppervlaktewater kan dienen als herstelmaatregel tegen verzuring en verdroging. Deze studie is op te vatten als eindrapport van eerdere stu ...
help
Klimaatateliers voor klimaatbestendige ruimtelijke inrichting : ervaringen uit 4 pilots [Boek]
Goosen, H. \ Block, D. de \ Groot, S. de \ Koekoek, A. \ Groot, M. de \ Roggema, R. \ Masselink, L. \ [2012]
In verschillende sessies is in kaart gebracht waar in de toekomst knelpunten kunnen optreden en hoe deze mogelijk kunnen worden omgezet in kansen. De aanwezige Gelderse regio’s waren: Stadsregio Arnhem-Nijmegen, Veluwe Vallei, Regio Stedendriehoek en ...
help
Duurzamer waterbeheer en nieuwe kansen voor natuur in het Hunzedal \ De levende natuur [Artikel]
Schollema, P.P. \ Vegter, U. \ Wanningen, H. \ 2004
Herstel van een meanderende Hunze is uitgangspunt bij de verschillende beheersmaatregelen in dit gebied. Maatregelen betrefffende de verbetering van de waterkwaliteit van Hunze en Zuidlaardermeer, het creëren van bergingsruimte voor oppervlaktewater ...
help
Op weg naar bloemrijke beekoevers: floristische monitoring 1994-1997 Waterschap Roer en Overmaas [Boek]
Buggenum, H.J.M. van \ 1998
Het waterschap Roer en Overmaas probeert door middel van een natuurvriendelijk maaibeheer de rijkdom aan bloemen langs de beken in haar beheersgebied te vergroten. Sinds het begin van de jaren negentig is met dit beheer op uitgebreide schaalbegonnen. ...
help
Landgoed Hoosden : flora en vegetatie van een bijzonder elzenbroek [Het Roerdal 2] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Hermans, J.T. \ 2013
Landgoed Hoosden en naaste omgeving bestaat uit een morfologisch complex gebied waarin restanten van tenminste drie oude Roermeanders goed herkenbaar zijn. In dit gebied ligt het grootste en meest gave elzenbroekbos van Limburg. Behalve door de omvan ...
help
Hotspot Oude Vaart-Reest : eindrapportage [Boek]
Schaap, B.F. \ Geertsema, W. \ Schotman, H. \ Visser, J.C. \ Vree, L.G. de \ 2011
De beekdalen in Drenthe zijn bij uitstek gebieden waar de effecten van de klimaatverandering merkbaar zullen zijn. Dat wordt veroorzaakt doordat beeksystemen kwetsbaar zijn voor klimatologische veranderingen. Daarnaast worden de in het gebied aanwezi ...
help
Effecten van maaibeheer op kleine zeggenmoerassen in beekdalen : effecten op vegetatiestructuur, microtopografie en faunagemeenschappen [Boek]
Aggenbach, C.J.S. \ Verdonschot, R.C.M \ Vries, H.H. de \ Groenendijk, D. \ Dijkstra, J.P. \ Diggelen, R. van \ 2014
Bij de uitwerking van de instandhoudingdoelen voor Natura2000 zijn beekdalen onderkend als belangrijke gebieden voor herstel van het habitattype H7140 Overgang- en Trilvenen. Dit roept vragen op over het beheer van vernatte beekdalvenen. Traditioneel ...
help
De terugkeer van de Boomkikker in het Kempen~Broek : kansen voor een Belgisch-Nederlandse populatie [themanummer Kempen~Broek] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Engelen, P. \ Kurstjens, G. \ Bruggenum, H.J.M. van \ 2014
De Boomkikker (Hyla arborea) maakt in het Belgische deel van het Kempen~Broek een positieve ontwikkeling door. Het verspreidingsgebied breidt zich uit. Exemplaren naderen de Nederlandse grens. Daarbij is de vraag of het lasndschap in Nederland (al) g ...
help
Ringselven en Loozerheide : hoe Maaswater en giftige metalen tot hoge biodiversiteit leiden [themanummer Kempen~Broek] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Voorn, P.J.J.J. \ 2014
Natuurlijke kwel vanaf onder meer het Kempisch Plateau, maar ook kalkhoudende kwel en aanvoer van Maaswater vanuit kanalen bepalen de waterkwaliteit en ecologie van het vennencomplex in het natuurgebied Loozerheide.
help
Ecohydrologie van de Zuid-Limburgse hellingmoerassen : inventarisatieatlas van vegetatie, bodem en grondwaterkwaliteit [Boek]
Mars, H. de \ Schunselaar, J. \ Schaminée, J. \ 2012
Om behoud en herstel van de natte hooilanden en kalkmoerassen in de Zuid Limburgse beekdalen mogelijk te maken, is niet alleen meer inzicht nodig in de sturende processen en sleutelfactoren maar, om te beginnen, in de actuele kwaliteit (hydrologie, v ...
help
Preadvies beekdallandschappen : knelpunten, kennislacunes en kennisvragen voor natuurherstel in beekdalen [Boek]
Aggenbach, C.J.S. \ Groenendijk, D. \ Kemmers, R.H. \ Kleef, H.H. van \ Smolders, A.J.P. \ Verberk, W.C.E.P. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2009
Dit preadvies is onder begeleiding van het OBN deskundigenteam beekdallandschappen opgesteld door een groep deskundigen afkomstig van KWR, Alterra, B-WARE, Stichting Bargerveen en Vlinderstichting. Het rapport bevat tevens achtergronddocumentatie bet ...
help
Restoration of brook valley meadows in the Netherlands \ Hydrobiologia [Artikel]
Grootjans, A.P. \ Bakker, J.P. \ Jansen, A.J.M. \ Kemmers, R.H. \ 2002
help
Gaffellibel duikt weer op in de Dommel \ Nature Today [Artikel]
Termaat, T. \ Veling, K. \ 2015
Het is een goed jaar voor de gaffellibel. Deze zeldzame soort is tientallen jaren afwezig geweest in Nederland, maar sinds 1996 zit hij weer in Limburg. Drie jaar geleden werd de gaffellibel gezien in de Dommel en daar wordt hij ook nu weer gezien.
help
Natuurontwikkeling in het Hunzedal [Brochure]
Leeuw, C. de \ 2015
In 1995 vonden Het Drentse Landschap en Het Groninger Landschap elkaar in een ambitieus plan: de Hunzevisie. De visie legde de lat hoog: het Hunzedal moest weer een zo natuurlijk mogelijk beekdal worden. Die visie begint nu realiteit te worden. Tusse ...
help
Visie op de Hunze : succesvolle leidraad voor natuurherstel in het Hunzedal \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Krol, M. \ Vegter, U. \ 2015
In het voorwoord van de Hunzevisie uit 1995 schreef toenmalig voorzitter van het Wereld Natuurfonds Ed Nijpels: ‘Natuurontwikkeling van enige omvang komt vooralsnog alleen in de uithoeken van ons land van de grond’. Twintig jaar later vliegen er in z ...
help
De Leuvenumse beek : beekherstel met zandsuppletie en dood hout [Boek]
Leeuw, C. de \ 2015
Natuurmonumenten en Waterschap Vallei & Veluwe werken samen aan het herstel van de Leuvenumse beek op systeemniveau. Daarbij is een landschapsanalyse een eerste vereiste, waarna de knelpunten in beeld gebracht kunnen worden. Met alle betrokkenen kunn ...
help
De Hagmolenbeek: beekherstel met winst voor water, natuur en landbouw [Brochure]
Leeuw, C. de \ 2015
Op het landgoed Twickel in Twente is de afgelopen jaren gewerkt aan het realiseren van een aantal water- en natuuropgaven rond de Hagmolenbeek en de Buitenbeek in het kader van een pilot Boeren voor Natuur, waarin landbouw en natuur hand in hand gaan ...
help
Schrapveen : een zeldzaam beekdalmoeras in het Reestdal \ Het Drentse Landschap : kwartaalblad van de Stichting Het Drentse Landschap [Artikel]
Vegter, U. \ 2002
help
Van dromen naar stromen : terreinbeschrijving \ Het Drentse Landschap : kwartaalblad van de Stichting Het Drentse Landschap [Artikel]
Bilt, E.W.G. van der \ Meer, S. van der \ 2004
In 2001 startte Stichting "Het Drentse Landschap" met het herstel van de laaglandbeek de Hunze. Dit riviertje met een lengte van ruim 40 km begint ter hoogte van Borger. De droom om van het stroomgebied een van de grootste natte beekdalgebieden van N ...
help
Orchideeën in het dal van de Drentsche Aa \ De levende natuur [Artikel]
Dekker, H. \ Offringa, H.P. \ 2015
Het Drentsche Aa-gebied staat bekend als een gebied met veel orchideeën. Maar is dat wel terecht? Hoe rijk was het gebied aan orchideeën voordat er omstreeks 1965 gestart werd met het realiseren van het beekdalreservaat? En hoe rijk is de regio tegen ...
help
Bedreigen invasieve exoten onze beken? \ De wijerd [Artikel]
Schoutens, A. \ 2015
De Nederlandse flora en fauna wordt steeds meer divers. Tussen deze planten en diersoorten zitten echter ook zeer agressieve die uit kunnen groeien tot invasief. Deze soorten verrijken de Nederlandse flora en fauna niet maar zijn een bedreiging voor ...
help
Herstel en beheer van ijzerrijke venen [Brochure]
Leeuw, C. de \ 2015
In deze veldwerkplaats stond de rol van chemie in ijzerrijke venen en de consequenties daarvan voor het beheer, met name voor de vegetatie, centraal. Op drie ijzerrijke plaatsen in de middenloop van het beekdal van de Drentse Aa is gekeken naar voorb ...
help
Transport van materiaal en drift van macro-invertebraten in de noordelijke tak van de Springendalse beek [Studentenverslag]
Pibia, S. \ 1994
Doel van het onderzoek is het kwantificeren van processen die het beeksysteem reguleren en te koppelen aan afvoeren en de beeklevensgemeenschap. Hiervoor is gedurende 14 weken om de twee weken het zwevend, schuivend/rollend en "springend" materiaal e ...
help
Aanpak ontwatering van beekdalen : verslag veldwerkplaats Beekdallandschap Drentsche Aa, 22 september 2008 [Boek]
Aggenbach, C. \ Vegter, U. \ Winter, W. \ [2008]
Beekdalen horen nat te zijn en voorheen waren beekdalen zo nat dat er veenvorming optrad. Door ontwatering en ontginning van beekdalen vanaf de Middeleeuwen is deze veenvorming met bijbehorende levensgemeenschappen verdwenen uit beekdalen. Met vernat ...
help
Breed beekdal als klimaatbestendige buffer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Verdonschot, P.F.M. \ Besse-Lototskaya, A.A. \ Verdonschot, F. \ 2010
Voorzitter Henk van Alderwegen van Waterschap Peel en Maasvallei overhandigde op 5 februari 2010 het eerste officiële exemplaar van het boek 'Het brede beekdal als klimaatbestendige buffer in de veranderende leefomgeving' aan Peter Glas, de nieuwe vo ...
help
Het Merkske, een van de weinige natuurlijke beekdalen van Nederland \ Geo.brief : nieuwsbrief van KNGMG, ALW en KTFG [Artikel]
Kooter, C. \ 2011
Pal ten zuiden van Breda, stromend over afwisselend Belgisch en Nederlands grondgebied, ligt het Merkske, een van de weinige onaangetaste beken die Nederland kent. Het riviertje, dat ontspringt in het grensgebied van Weelde, Baarle Nassau, voedt same ...
help
Stroomdalgraslanden en rivierdynamiek : behoud en ontwikkeling van bloemrijke graslanden langs de Boven-Dinkel \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Hommel, P.W.F.M. \ Prins, A.H. \ Wolfert, H.P. \ 1996
In het dal van de Boven-Dinkel treden regelmatige grote overstromingen op. Maatregelen worden overwogen om de overlast voor de boeren te beperken. Een verandering van de nu nog natuurlijke rivierdynamiek zal echter ook effecten hebben op de vegetatie ...
help
Grondwaterwinning en natuurontwikkeling : plan Breevenen, louter winst voor natuur en milieu? \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Stemerding, S. \ 1999
De Waterleidingmaatschappij Drenthe wil in een deel van het Hunzedal diep grondwater gaan winnen en ter compensatie tegelijk natte natuur ontwikkelen. De Milieugroep Aa en Hunze vreest voor verdroging, o.a. in het Drentse Aa gebied, en pleit voor een ...
help
Waterkwaliteitsverbetering en natuurontwikkelingssuccessen \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Tolkamp, H.H. \ 1999
help
Beekherstel in Peel en Maasvallei \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Hoogveld, J. \ Paarlberg, A. \ 1999
Dit deel van Limburg kenmerkt zich door laaglandbeken ten westen van de Maas en terrasbeken ten oosten van de Maas
help
De Niers : grensoverschrijdende beekdalontwikkeling van een laaglandrivier \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Brink, F. van den \ Lanphen, B. \ 1999
Een grensoverschrijdend beekdalontwikkelingsproject met het doel om een halfnatuurlijk beekdallandschap te herstellen. Een integrale visie op het hydrologisch en ecologisch herstel van de riviervallei de Niers
help
Flora en fauna van het Geuldal \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Peters, B. \ Buggenum, H. van \ Gubbels, R.E.M.B. \ 1999
help
Bevers in Limburgse beekdalen? \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Kurstjens, G. \ 1999
help
Waterhuishoudkundige herstelmaatregelen voor een succesvol natuurbeheer in het Reestdal \ De levende natuur [Artikel]
Vegter, U. \ Bilt, E.W.G. van der \ 1994
help
Hydrologische optimalisatie in het beekdal van de Ruiten Aa \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Immerzeel, C. van \ Molenaar, W. \ Berg van Saparoea, A. van den \ 2002
Om de ecologische hoofdstructuur (EHS) in en rondom het dal van de Ruiten Aa te realiseren, zijn door verschillende natuurbeherende instanties natuurdoeltypen vastgesteld. Royal Haskoning heeft een optimalisatiemethode ontwikkeld om het gewenste gron ...
help
Onderzoek naar kwelafhankelijke vegetatie in beekdal het Merkske \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bartholomeus, R.P. \ Dongen, R. van \ Louw, P. de \ 2004
Op regionale schaal is het vaak bekend of kwel in een beekdal optreedt of niet. Voor de kwelafhankelijke vegetatie is het echter van belang dat kwelwater ook daadwerkelijk in de wortelzone terecht komt of dit gebeurt hangt af van een groot aantal lok ...
help
Traditionele bevloeiing als beheersmaatregel : mogelijkheden voor herstel van verzuurde beekdalgraslanden langs de Reest : tussentijds rapport 2000 [Boek]
2001
In het Pleistocene deel van Nederland komen Dotterbloemhooilanden voor in beekdalen, die oorspronkelijk gevoed werden door mineraal- en basenrijke kwel en regelmatig onder invloed stonden van overstromingen. Door verlaging van de grondwaterstand is i ...
help
Van stroomgoot tot beekdallandschap : kansen voor herstel en ontwikkeling van beekdallandschappen [Boek]
Wiersinga, W.A. \ Brunsveld, M. \ 2016
Deze brochure laat zien welke aspecten bij het herstel van het beekdallandschap aan de orde zijn en hoe dit gecombineerd kan worden met andere maatschappelijke functies zoals wateropvang, landbouw, landschap en cultuurhistorie.
help
Ecohydrologisch herstel Hazelbekke : uitwerking van een herstelplan op basis van hydrologisch vooronderzoek [Boek]
Hullenaar, J.W. van 't \ Bell, J.S. \ 2004
In het noordoosten van Twente ligt het natuurgebied Hazelbekke van Vereniging Natuurmonumenten. Het betreft een beekdalgebied met waardevolle bronnen, beeklopen bronbossen, beekdalmoerassen en beekdalgraslanden. Het gebied heeft echter te kampen met ...
help
Advies ‘Herstel Koningsdiep’ [Boek]
Eysink, F. \ Verdonschot, P. \ Dongen, R. van \ 2015
Voor dit gebied is onder regie van de provincie een pakket van grondwatermaatregelen in de benedenloop van het Koningsdiep opgesteld om structurele verdrogingsproblemen aan te pakken. Oorzaken van deze problemen zijn het wegtrekken van diep grondwate ...
help
Een eeuw verdroging in het Jekerdal : de betekenis van watermolens voor een nat beekdallandschap \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Mars, H. de \ Vermulst, H. \ 2005
Het grootste gedeelte van het stroomgebied van de 56 km lange Jeker ligt in Wallonië. Vlak voor de grens wordt hij via sifons onder het Albertkanaal geleid. Om de ecohydrologische geschiedenis van het Jekerdal vast te stellen, is een inventarisatie g ...
help
Leren van Ruiten Aa-herstel bij Vlagtwedde: over kronkels in water en werk \ De levende natuur [Artikel]
Hendriks, P.C.M. \ Vegter, U. \ Schuiling, R. \ Kuipers, J. \ Berg van Saparoea, A.P.H. van den \ 2010
Op 16 mei 2009 was het zover: het eerste water baande zich een weg door een versmalde en opnieuw meanderende Ruiten Aa, net ten zuiden van Vlagtwedde in Oost-Groningen. Om dit te realiseren hebben een aantal organisaties zo'n twee jaar hard gewerkt a ...
help
Landgoed Schultenwolde, natuurlijke parel in Twente [casus EGM] \ De levende natuur [Artikel]
Boedeltje, G. \ Dongen, R.J.J. van \ Eysink, A.T.W. \ Keizers, T.B.J. \ 2012
Het landgoed Schultenwolde werd in 1914 gekocht door Abraham Ledeboer en wordt tegenwoordig beheerd door mevr. H.M. van der Sande Lacoste-Ledeboer en haar kinderen. Dankzij een gradiëntrijke abiotische basis en uitgekiende herstelmaatregelen herbergt ...
help
Het Reestdal; uitdagingen voor beheer en beleid : infoblad veldwerkpaatsen [Boek]
Schmitz, P. \ 2013
Deze veldwerkplaats heeft plaatsgevonden op 20 juni 2013. De sprekers waren: Eric van der Bilt (Het Drentse Landschap), Uko Vegter (Het Drentse Landschap), Sander Verheijen (Waterschap Reest&Wieden), Karel Hesselink (Landschap Overijssel). Het Reestd ...
help
Amfibieën in stilstaande oppervlaktewateren in het Roerdal \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Geraeds, R.P.G. \ Schaik, V.A. van \ 2001
89 Stilstaande oppervlaktewateren werden geïnventariseerd op het voorkomen van amfibieën
help
Madelanden en hun verbetering [Boek]
Nieland, L.T.W.H. \ 1964
Eerst de kenmerken van bodem en vegetatie van madelanden worden hier aan een nadere beschouwing onderworpen, waarna enige cultuurtechnische maatregelen worden besproken, die tot verbetering van de toestand kunnen leiden.
help
Herstel van de Oosterbeekse beken \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Oostijen, A. \ 2006
De afgelopen jaren heeft Waterschap Vallei & Eem gewerkt aan de beken in het Renkumse beekdal en het Heelsumse beekdal. In augustus 2005 – na het broedseizoen – start het waterschap met het herstel van de laatste beken die op de lijst staan. Deze kor ...
help
Ecologische potenties in het Hunzedal \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Zomer, D.J. \ Zonneveld, L.M.L. \ 1995
help
De flora en vegetatie van het Niersdal : indicatief voor de ecologische potenties en een nieuw beheer van een laaglandbeek \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Peters, B. \ 1996
help
Watermolen afhankelijke standplaatsen in Noord-Brabant \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Stuurman, R.J. \ Peeters, J.E.M. \ Reckman, J.W.T.M. \ 1997
help
Herstel van beekdal Vledder Aa \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Dinteren, G. van \ 2002
Natuurontwikkeling en beekdalherstel in het gebied van de Vledder en Wapserveensche Aa in Zuidwest-Drenthe. Het beekdalsysteem is bepalend voor de hydrologie en de ontwikkelingsmogelijkheden van natuur en landschap in het Nationaal Park Drents-Friese ...
help
Ruimte voor de Vledder Aa : herstel van een omvangrijk beekdallandschap in Drenthe \ Vakblad natuurbeheer : informatie voor beheerders van natuur, bos en landschap [Artikel]
Haverkort, J. \ 2001
Herstel van een beekdal in Nationaal Park Drents-Friese Wold moet er toe leiden dat de in de jaren '50 'genormaliseerde' beken weer meanderen in een natuurlijk landschap
help
Een nieuwe toekomst voor het Oude Diep : natuurontwikkeling aan de voet van een afvalberg \ Vakblad natuurbeheer : informatie voor beheerders van natuur, bos en landschap [Artikel]
Bilt, E. van der \ Dekker, H. \ 2002
Beschrijving van de herstelplannen voor het beekdal van het Oude Diep. Uitgebreide natuurtechnische inrichting is gekoppeld aan landschappelijke inpassing en recreatief gebruik van de afvalberg van de VAM (nu Essent Milieu). Het herstelde beekdal, me ...
help
De actuele toestand van beekherstel in Nederland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Didderen, K. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2009
Onlangs is voor de vierde keer onder regionale water- en terreinbeheerders een enquete over herstelprojecten voor beekdalen gehouden. Hieruit blijkt dat de nadruk ligt op de middenloop, er de laatste jaren meer aandacht is gekomen voor vismigratie en ...
help
Vasthouden van water in beekdal zéér effectief \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Barg, J.W. van den \ Meijering, G. \ 2009
In 2006 zijn het brongebied en de bovenloop van de Geeserstroom opnieuw ingericht en weer aangesloten op de middenloop van de beek. Daarvóór voerde dit gebied rechtstreeks af op het kanalensysteem in zuidoost-Drenthe. Met de genomen maatregelen is ee ...
help
Natuur en waterberging én drinkwaterwinning in beekdal Hunze \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hulsbos, J. \ Nieuwkamer, R. \ 2012
Hoe kan de ontwikkeling van een natuur- en waterbergingsgebied samengaan met behoud van aanwezige functies in het gebied? Tusschenwater ligt in het benedenbeekdal van de Hunze, tegen het Zuidlaardermeer aan, in de gemeente Tynaarlo. In het gebied sta ...
help
Kronkelende beek is nog geen natuurlijke beek [natuurbeheer] \ Nieuwe Veluwe [Artikel]
Bos, H. van den \ 2012
Het is slecht gesteld met het leven in veel beken. Recent uitgevoerde herstelprojecten verfraaien wel het landschap, maar ecologisch schieten beken er nauwelijks iets mee op. Hoe moet dat dan? Daarover buigen waterbeheerders en wetenschappers zich in ...
help
Beekherstel zonder grondverzet \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Walraven, R. \ Stark, M. \ Rens, C. van \ Kits, M. \ 2012
Wat zou er gebeuren wanneer we beken zichzelf zouden laten vormen? Wanneer we stuwen verwijderen en stoppen met het onderhoud en beheer? Waterschap Aa en Maas vroeg Oranjewoud, Antea Group België en Bureau Stroming om voor de Graafsche Raam in Oost-B ...
help
Dossier beken en beekdalen [Dossier]
Verdonschot, P.F.M. \ [ca. 2016]
In dit dossier zijn de belangrijkste rapporten, publicaties, projecten en resultaten verzameld over beheer van beekdalen door Wageningen UR.
help
Zeven kleine zandmotortjes in de Leuvenumse beek : advies van OBN-deskundigenteam doorbreekt impasse \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Duinhoven, G. van \ 2014
Het project om de Leuvenumse beek te restaureren, zat in het voorjaar van 2013 inhoudelijk op een cruciaal punt in een impasse. Het waterschap Vallei en Veluwe en Natuurmonumenten willen met zandsuppletie de bodem van de beek ophogen, maar het bleek ...
help
Herstel ouderwetse beek is winst voor natuur en boer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Damsté, P.J. \ Koop, F. \ Eysink, F. \ 2014
In 2010 heeft de Hagmolenbeek op landgoed Twickel een 'ouderwetse' loop gekregen: ondiep en meanderend. Het waterschap wilde meer waterbeweging en een ecologisch rijker beeksysteem. Het agrarische bedrijf stemt de bedrijfsvoering af op landschap, nat ...
help
Restauratie van schraallanden op veengronden door afgraven en vernatten [thema restauratie van natte schraallanden] \ De levende natuur [Artikel]
Grootjans, A.P. \ Kemmers, R.H. \ Everts, F.H. \ Adema, E.B. \ 2007
Verdroging van veengronden is een veel voorkomend verschijnsel in beekdalen. Hoewel hydrologisch herstel een eerste vereiste is, zijn aanvullende maatregelen wenselijk. In deze obn bijdrage wordt verslag gedaan van ervaringen met het plaggen in De La ...
help
Leidt bevloeiing van schraallanden tot eutrofiëring? [thema restauratie van natte schraallanden] \ De levende natuur [Artikel]
Kemmers, R.H. \ Grootjans, A.P. \ Bakker, M. \ Baaijens, G.J. \ Nijp, J. \ Dijk, G. van \ 2007
In het kader van obn onderzoek is in het Reestdal een experiment uitgevoerd om na te gaan of de oude praktijk van bevloeiing in aanmerking kon komen als effectgerichte maatregel tegen verdroging en verzuring van dotterbloemhooilanden. Bevloeiing zou ...
help
Morfologische en ecologische aspecten van hermeanderen [Presentatie]
Hoitink, T. \ Eekhout, J. \ Verdonschot, P. \ Makaske, B. \ Wolfert, H. \ [ca. 2012]
Huidige praktijk is: Uitgraven van oude lopen op basis van historische kaarten. Het bewustzijn daarbij: Toestaan morfodynamiek kan biodiversiteit in de hand werken. Computersimulaties zijn geschikt voor lange-termijnsimulatie van laterale ontwikkelin ...
help
Beekdalbreed hermeanderen : winst in ecologische waterkwaliteit door innovatieve sturing op hydromorfologie in beeksystemen [Presentatie]
Verdonschot, P. \ Besse-Lototskaya, A. \ 2010
Beekherstel van 1990 tot nu, tegen de achtergrond van toenemende aandacht voor beekecologie. Maar ook van beekherstel naar hermeandering
help
Perspectieven voor herstel van beekdallandschappen \ De levende natuur [Artikel]
Aggenbach, C.J.S. \ Bekker, R.M. \ Vegter, U. \ Vries, H.J. de \ 2009
Met de natuur in de Nederlandse beekdallandschappen gaat het op een flink aantal plaatsen de goede kant op. Waar de afgelopen halve eeuw door intensiever grondgebruik monotone graslanden, rechtgetrokken beeklopen en een verarmd landschap waren ontsta ...
help
Veenvorming en koolstoffixatie in het Zuidlaardermeergebied \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Mullekom, M. van \ Tomassen, H.B.M. \ Smolders, A.J.P. \ Krol, M. \ 2014
In het veenweidegebied vindt als gevolg van het landbouwkundig gebruik veenafbraak plaats. Dit leidt niet alleen tot bodemdaling en een slechte waterkwaliteit, maar ook tot de emissie van broeikasgassen. Wanneer het lukt om voedselarme en vochtige om ...
help
Environmental impacts of groundwater extraction at the Drentsche Aa brook valley : vegetation development and greenhouse gas emission reductions of rewetting measures [Studentenverslag]
Hoetz, C. \ [2013]
Het Drentsche Aa beekdallandschap bevat vele waardevolle ecosystemen met zeldzame planten- en diersoorten. In het gebied wordt grondwater gewonnen om drinkwater van te produceren. Dit leidt tot minder kwel van grondwater, met allerlei milieuproblemen ...
help
Beekdalherstel succesvol voor wateropgaven, natuur èn boerenbedrijf \ H2O online [Artikel]
Damsté, P.J. \ Eysink, F. \ 2014
Om te voldoen aan de gebiedsopgave voor de Hagmolenbeek in Zuid-Twente liet Waterschap Vechtstromen (voorheen Regge & Dinkel) de beek hermeanderen. De traditionele ontwerpnormen werden losgelaten om ruimte te maken voor een nieuwe manier van denken: ...
help
Inrichting beekdalen van Aalder-en Geeserstroom : plannen voor natuur en water [Presentatie]
Powerpoint presentatie over de gewenste inrichting van het beekdal van de Aalderstroom en Geeserstroom
help
De vegetatie van de madelanden in het stroomdal van de Drentsche Aa [Boek]
Everts, F. H. \ Grootjans, A. P. \ Vries, N. P. J. de \ 1980
help
Hydro-ecologische relaties in het beekdal van de Dwingeler- en Beilerstroom [Boek]
Vegter, U. \ 1990
De laatste jaren is veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen vegetatie en hydrologie, met name in beekdalen. Aan de hand van verspreidingspatronen van aan natte milieus gebonden plantesoorten en vegetatietypen kan inzicht verkregen worden in het ...
help
Beekdallandschappen : een morfologisch onderzoek in de zandgebieden van Nederland [Proefschrift]
Wassink, W.T. \ 1999
Binnen de zandgebieden zijn de beekdalen landschappelijke eenheden met een eigen karakter waardoor ze zich onderscheiden van hun omgeving. De aanwezigheid van stromend water heeft er voor gezorgd dat mensen al in een ver verleden werden aangetroken d ...
help
De Drentse beken en beekdalen en hun betekenis voor natuurwetenschap en landschapsschoon [Boek]
Schimmel, H.J.W. \ Leentvaar, P. \ Smissaert, R. \ 1955
Landschapsinventarisatie Staatsbosbeheer
help
De invloed van greppels op de kwaliteit van hooilanden in het Reestdal : mogelijkheden voor herstel en beheer van hooilanden langs de Reest [Studentenverslag]
Koster, M. \ Eestermans, T. \ 2011
Stichting Landschap Overijssel beheert verschillende typen hooilanden in het Reestdal. Kenmerkend en botanisch waardevol voor het beekdal zijn de Dotterbloemhooilanden. Deze hooilanden zijn begreppeld om overtollig regenwater af te voeren. De kwalite ...
help
Oscar van Zanten (Waterschap de Dommel): "Waterharmonica: een hele beleving" [Video]
Zanten, O. van \ STOWAvideo \ 2012
In deze presentatie gaat Oscar van Zanten in op hoe je burgers kan betrekken bij een waterharmonica en hoe je ze een unieke beleving kan geven.
help
Vegetatieontwikkeling Drentsche Aa 1982-2012 \ De levende natuur [Artikel]
Everts, F.H. \ Vries, N.P.J. de \ Hoentjen, B. \ Grootjans, A.P. \ Aggenbach, C.J.S. \ 2015
In dit artikel wordt de ontwikkeling van de vegetatie in de Drentsche Aa besproken over de afgelopen 40 jaar. Wat zijn de resultaten van het gevoerde natuurbeheer? In de periode tot 1995 was het beheer vooral gericht op verschraling waarbij vernattin ...
help
Landgoederen Westerflier en Diepenheim: hydro-ecologische en cultuurhistorische analyse [Boek]
Jansen, A.J.M. \ Kamphuis, M.I. \ Bouwman, J.H. \ Horsthuis, M.A.P. \ Ruesen, L.J.A.M. \ 2010
De landgoederen Diepenheim en Westerflier vormen samen met andere landgoederen een uitgestrekt landgoederenlandschap, gekenmerkt door een kleinschalige afwisseling van droge en natte bossen, graslanden en akkers. Beide landgoederen liggen samen met l ...
help
Beheers- en inrichtingsplan Veldbeek [Boek]
TAUW Infra Consult B.V. \ 1992
Het doel van de opdracht is het opstellen van een inrichtings- en beheersplan voor het stroomgebied van de Veldbeek. Hierin dienen opgenomen te zijn inrichtingsmaatregelen alsmede beheer- en onderhoudsmaatregelen. Het uiteindelijke doel van deze maat ...
help
Standplaatsfactoren afgeleid standplaatsfactoren afgeleid van hydrologische modeluitkomsten : methodeontwikkeling en toetsing in het Drentse Aa-gebied [Boek]
Hoogland, T. \ Kemmers, R.H. \ Cirkel, D.G. \ Hunink, J.C. \ 2010
Om verdroging in beeld te brengen is, naast informatie over hydrologische randvoorwaarden voor natuur, informatie nodig over actuele grondwaterstand, kwel en kwaliteit van ingelaten water in natuurgebieden. In dit werkdocument wordt een methode besch ...
help
Beheersplan Urkhovense Zeggen : ontwerp [Boek]
1981
Het gebied de Urkhovense Zeggen ligt op grondgebied van de gemeenten Eindhoven, Geldrop en Nuenen, welke gemeenten ook aanzienlijke eigendommen bezitten in het gebied. Hoewel het gebied weliswaar door middel van de Wet op de Ruimtelijke Ordening is b ...
help
Beekherstel : beken in oude glorie, een handreiking [Boek]
Asperdt, Anita van \ Endedijk, Gertjan \ 1989
Is natuurontwikkeling in en om beken, of kortweg beekherstel mogelijk en hoe moet dit er dan uit zien? Dit boekje probeert op deze vragen een antwoord te geven.
help
Hydro-ecologische relaties in de beekdalen van Vledder en Wapserveense Aa [Boek]
Kooij, A. \ 1993
In dit rapport worden de gegevens geanalyseerd van het stroomgebied van de Vledder- en Wapserveense Aa. De gegevens zijn verzameld in de periode 1986-1988. De analyse leidt tot een beschrijving van de hydro-ecologische relaties in het gebied.
help
Ecohydrologie en beinvloedingsgebieden van een aantal Drentse beekdalen [Boek]
Kleijberg, R.J.M. \ Klooker, J. \ Drenthe \ Drenthe \ 1988-1989
Welke gebieden kunnen worden beschouwd als beïnvloedingsgebieden, die via het grondwater in relatie staan tot de biotisch waardevolle gebieden? Welke ecohydrologische relaties zijn daarbij aan te geven? Welke samenhang is er in Drenthe tussen de vers ...
help
Demonstration project for the development of integrated management plans for catchment areas of small trans-border lowland rivers : the river Dommel - Dl. 7: Naar een ecologisch herstel van het Dommeldal : scenario's voor het EU-project LIFE-Dommel [Boek]
Kwakernaak, C. \ Windt, N. van der \ Gaast, J.W.J. van der \ 1999
help
Onderzoek en planvorming beekdal Tongelreep [Boek]
Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij \ 1991
De eerste fase van het natuurontwikkelingsproject Achelse Kluis omvat het onderzoek en de planvorming voor de beek en de oeverzones. De hoofddoelstelling van de eerste fase van het project is als volgt omschreven: "Het bepalen van het technisch en ec ...
help
Beekdalontwikkeling Beneden-Geul - Dl. 1: Hoofdrapport [Boek]
Overmars, W. \ Helmer, W. \ Litjens, G. \ Felder, W.M. \ 1996
Beekdalontwikkeling Beneden-Geul
help
Stromen in het landschap; ecosysteemvisie beken en beekdalen [Boek]
Higler, L.W.G. \ Beije, H.M. \ Hoek, W. van der \ 1995
help
Herstel van laaglandbeken door het herintroduceren van macrofauna [Boek]
Verdonschot, R.C.M. \ Kleef, H.H. van \ Verdonschot, P.F.M. \ Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren \ 2015
Nederland heeft circa 17.000 kilometer beken, waarvan een groot deel niet voldoet aan de ecologische kwaliteitsdoelen en normen gesteld vanuit de KaderRichtlijn Water (KRW). De kwaliteit laat sterk te wensen over: van de Europese landen neemt Nederla ...
help
Hydrologisch onderzoek Dwarsdiep : mogelijkheden voor waterhuishoudkundige beheergebieden binnen EHS [Boek]
2014
In het kader van de herijking van de EHS hebben maatschappelijke partners als LTO, Boerennatuur en terreinbeheerders een Groenmanifest opgesteld, onder de titel: “landbouw en natuur samen sterker”. In dit Groenmanifest doen de partners een voorstel o ...
help
Landschapsontwikkeling en cultuurhistorische waarden langs de bovenen middenloop van het Koningsdiep (Zuidoost-Friesland) [Boek]
Worst, D. \ Zomer, J. \ 2011
Cultuurhistorische inventarisatie in het plangebied van het beekherstelproject Koningsdiep in Zuidoost-Friesland. Dit op verzoek van Dienst Landelijk Gebied. In het kader van een nadere uitwerking van het raamplan Koningsdiep van de Landinrichtingsco ...
help
Bevloeiing en berging op Twickel : gebiedsanalyse rondom de Buitenbeek [Boek]
Baaijens, G.J. \ Molen, P.C. van der \ 2006
Voor het bedrijf Hofstede van landgoed Twickel is voorgesteld de oorspronkelijke waterhuishouding te herstellen. Het betreft de directe omgeving van de Buitenbeek ten westen van Beckum (Overijssel). Daarbij wordt gestreefd naar een combinatie van fun ...
help
Pilotstudie herstel veenvormende zeggenbegroeiingen in beekdalen [Boek]
Aggenbach, C.J.S. \ cop. 2011
Veenvormende zeggenbegroeiingen vallen onder het Europese habitattype Overgangs- en trilveen (H7140). Dit habitattype wordt overal in Europa sterk bedreigd in Nederland komt het nog relatief in een groot oppervlak voor. In dit rapport worden locaties ...
help
Effecten van maaibeheer op nachtvlinders in de Drentse Aa [Studentenverslag]
Jansen, J. \ 2012
In opdracht van De Vlinderstichting en KWR Watercycle Research Institute werd onderzoek uitgevoerd naar de effecten van het al dan niet toepassen van maaibeheer op (macro)nachtvlinders in beekdal Drentse Aa. Van oudsher bestaat dit beekdal uit veenvo ...
help
Watersysteemanalyse Koningsdiep : op basis van ecologische sleutelfactoren voor stromende wateren [Boek]
Reeze, Bart \ Laseroms, Royauthor \ 2015
Dit rapport is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 wordt nader ingegaan op de ecologische sleutelfactoren voor stromend water als basis voor de watersysteemanalyse van het Koningsdiep. In dit hoofdstuk worden de gehanteerde sleutelfactoren en hun sam ...
help
Meetnet Verdroging Reest [Boek]
Schunselaar, Sandra \ Rusticus, Riekje \ 2016
De indeling van het rapport is als volgt: hoofdstuk 2. Ecohydrologische systeemanalyse, met beschrijving huidige knelpunten en al in voorbereiding zijnde maatregelen; hoofdstuk 3. Beschrijving van de natuurdoelen/ambities; hoofdstuk 4. Ontwerp meetne ...
help
Onderzoek aan biochemie en experimentele maatregelen voor het herstel van beekdalvenen : eindrapport [Boek]
Emsens, W.-J. \ Aggenbach, C.J.S. \ Cirkel, D.G. \ Smolders, A.J.P. \ Stuyfzand, P.J. \ Diggelen, R. van \ 2016
Dit onderzoek richt zich op beekdaltrilvenen welke sterk zijn gelink met het habitattype H7140 Overgangs- en trilvenen. Beekdaltrilvenen zijn moerassen die door lithoclien grondwater worden gevoed en waar vroeger en/of momenteel veenvorming optreedt. ...
help
De Maasnielderbeek in Roermond : ervaringen met natuurlijke inrichting en begrazingsbeheer [Boek]
Maris, M. \ Peters, B. \ Kurstjens, G. \ 1999
In 1993 zijn de herinrichtingswerkzaamheden aan een gedeelte van de Maasnielderbeek in de gemeente Roermond voltooid. Sinds die tijd zijn de, voor het merendeel spontane ontwikkelingen in de natuur op de voet gevolgd. In dit rapport zijn de verzameld ...
help
Fysiotopentypologie voor beekdallandschappen : een ruimtelijke schematisering van het beekdallandschap voor het Geintegreerd Ruimtelijk Evaluatie-Instrumentarium voor Natuurontwikkelings-Scenarios (GREINS) [Boek]
Kemmers, R.H. \ Bolt, F.J.E. van der \ 1997
help
Natuurpotenties in Drentse beekdalen : resultaten van een ecopedologisch en bodemchemisch onderzoek in zeven raaien in het dal van de Drentse Aa en Elperstroom [Boek]
Delft, S.P.J. van \ Hof, J. \ Bolhuis, P.R. \ 2012
In vijf meetraaien in het dal van de Drentse Aa en twee in het dal van de Elperstroom is onderzoek gedaan naar de ecopedologische geschiktheid voor natuurdoelen (dotterbloemhooiland en nat schraalland) en de fosfaattoestand. De meetraaien zijn onderd ...
help
Evaluatie van het bodemkwaliteitsmeetnet Drentsche Aa en Elperstroom [Boek]
Roelsma, J. \ Knotters, M. \ 2009
In opdracht van de provincie Drenthe is een evaluatie van het bodemkwaliteitsmeetnet Drentsche Aa en Elperstroom uitgevoerd. Het bodemkwaliteitsmeetnet is in 1994 ingericht om de effecten van maatregelen in het kader van het ROM/WCL-project in het st ...
help
Schrevenhofsbroekje : ontwikkeling van het Schrevenhofsbroekje na de herinrichting van 2000 : monitoringsresultaten 1994-2009 [Boek]
Kessels, H. \ Waterschap Roer en Overmaas \ 2011
Het Schrevenhofsbroekje is een laaggelegen van oorsprong nat gebied in de gemeente Echt-Susteren. Begin jaren 1990 is een ecohydrologisch onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om het gebied weer te vernatten, met een belangrijke invloed van regi ...
help
Bekendmaking aanwijzingsbesluiten voor 24 Natura 2000-gebieden, Ministerie van Economische Zaken [Boek]
2013
De rijksoverheid komt met de aanwijzing van de volgende 24 nieuwe gebieden: Van Oordt’s Mersken (15), Drentsche Aa-gebied (25), Dwingelderveld (30), Uiterwaar-den Zwarte Water en Vecht (36), Olde Maten & Veerslootslanden (37), Vecht- en Beneden-Regge ...
help
Natuurbehoud en natuurontwikkeling langs Bloemenbeek en Boven-Dinkel : gevolgen van ingrepen in de waterhuishouding van het Dinkelsysteem voor enkele karakteristieke vegetatietypen [Boek]
Hommel, P.W.F.M. \ Dirkx, G.H.P. \ Prins, A.H. \ 1994
Voor de stroomgebieden van Boven-Dinkei en Bloemenbeek, een daarin uitmondende 'rietebeek', werd een fysiografische kaart gemaakt. Per fysiotoop werden de mogelijkheden voor natuurbehoud en natuurontwikkeling aangegeven. In het dal van de Boven-Dinke ...
help
Effecten van vernattingsmaatregelen op grondwaterafhankelijke natuurdoeltypen in het stroomgebied van de Drentse Aa : studie in het kader van natuurverkenningen 1997 [Boek]
Jansen, P.C. \ Querner, E.P. \ Vries, F. de \ 1997
In het voorbeeldgebied Drentse Aa zijn vernattingsscenario's met het hydrologische model SIMGRO doorgerekend. De uitkomsten zijn getoetst aan standplaatseigenschappen van grondwaterafhankelijke natuurdoeltypen. Het areaal van de kwelwaterafhankelijke ...
help
Sedimentatie en nutriëntenaanvoer in kleine rivier- en beekdalgraslanden [Boek]
Sival, F. \ Beest, H. ten \ Engelbertink, R. \ 2010
Door het vaststellen van de netto bijdrage vanuit het beekwater na een overstroming zijn de gevolgen van een winteroverstroming gekwantificeerd in vijf beekdalgraslanden van vier beken verspreid over Nederland. Naast de samenstelling van het sediment ...
help
Overstroming en vegetatie : vergelijkend onderzoek in vijf beekdallocaties [Boek]
Runhaar, J. \ Jansen, P.C. \ 2004
Om te onderzoeken welke invloed waterberging heeft op de productiviteit en de soortensamenstelling van de vegetatie is een vergelijkend onderzoek uitgevoerd in een vijftal beekdallocaties die regelmatig overstromen. Analyse van de vegetatie- en bodem ...
help
Effectgerichte maatregelen tegen verdroging, verzuring en stikstofdepositie in beekdalen (Twenthe) en natte duinvalleien in het Renodunale District (Goeree-Overflakkee) [Boek]
Aggenbach, C.J.S. \ Jansen, A.J.M. \ 2004
Uit de evaluatie van 6 jaar monitoringonderzoek in beekdalen, laagvenen en duinvalleien naar effectgerichte maatregelen in het kader van OBN (Overlevingsplan Bos en Natuur) kwam naar voren dat diverse zeldzame en bedreigde plantengemeenschappen nieuw ...
help
Onderzoek aan biochemie en experimentele maatregelen voor het herstel van beekdalvenen : rapport 1e fase [Boek]
Aggenbach, C.J.S. \ 2013
Het doel van dit onderzoek is aanvullend op vernatting van beekdalen te kijken of extra maatregelen helpen bij het herstel van basenrijke kleine zeggen-slaapmos-vegetaties.Het deel dat dit rapport behandelt, bestaat uit een aantal literatuurreviews e ...
help
Beekdalbreed hermeanderen : bouwstenen voor de ‘leidraad voor innovatief beek- en beekdalherstel’ [Boek]
Verdonschot, P. \ Besse, A. \ Brouwer, J. de \ Eekhout, J. \ Fraaije, R. \ 2012
Het doel van het project Beekdalbreed Hermeanderen was om in de praktijk in beekherstelprojecten een gedempt afvoer- en een stabiel en gevarieerd habitatpatroon te realiseren door morfologische en hydrologische maatregelen in samenhang uit te voeren. ...
help
Het bepalen van de ligging en omvang van bufferzones tegen inspoeling van nitraat voor een viertal beekdalen in Noord-Brabant [Boek]
Dort, T.C.M. van \ Kemmers, R.H. \ 1990
help
Bufferzones tegen nitraatinspoeling in beekdalen : vuistregels voor het bepalen van de omvang [Boek]
Dort, T.C.M. van \ Kemmers, R.H. \ 1988
help
Bufferzones tegen nitraatinspoeling in beekdalen : een methode om de ligging en breedte vast te stellen [Boek]
Adriaanse, P.I. \ Kemmers, R.H. \ 1988
help
Preadvies Beekdalen Heuvellandschap [Boek]
Schaminée, J. \ Hommel, P. \ Waal, R. de \ Weeda, E. \ 2009
Het Heuvelland neemt door zijn afwijkende geologie en bodemgesteldheid in ons land een bijzondere positie in. Hierdoor heeft het gebied meer gemeen met het aansluitende Midden-Europese heuvellandschap dan met de rest van ons land. Het Zuid-Limburgse ...
help
Advies inrichting en beheer beekdal Geeserstroom [Boek]
Verdonschot, Piet F.M. \ Verdonschot, Ralf C.M. \ Jansen, Peter C. \ Massop, Harry T.L. \ Grootjans, Ab P. \ 2017
De in 2005 uitgevoerde herinrichting van het beekdal van de Geeserstroom bestond uit de omvorming van een regulier landbouwgebied naar een door natuurlijke waterhuishoudkundige processen aangestuurd natuurgebied, met een nevenfunctie voor waterbergin ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.